Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére az AMAPED-ben

Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére az AMAPED-ben

Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete méltóságteljes ünnepséget tartott az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Az eseményen összegyűltek az AMAPED diákjai és az érdeklődők, hogy együtt emlékezzenek meg azokról, akik közel 200 évvel ezelőtt a magyar szabadságért harcoltak.

Az AMAPED március 15-ei megemlékezésének előkészületei részeként a gyerekek a tanórákon Berg Judit „Szélvésztől kergetve” című regényén keresztül ismerkedtek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korszakával és közhangulatával. A tanulók ezen irodalmi élmény révén mélyebb betekintést kaptak abba, hogy milyen lehetett az emberek élete és gondolkodásmódja ebben az időszakban, illetve hogyan láthatja egy mai 13 éves lány az akkori eseményeket.

A regény részleteinek olvasása során a gyerekek képet kaphattak azokról az eseményekről, amelyek megelőzték és kísérték a forradalmat. Berg Judit műve segített nekik megérteni a kor társadalmi, politikai és gazdasági körülményeit, valamint az emberek mindennapi életét és érzéseit ebben az időszakban. Olyan híres forradalmárok életébe, gondolataiba is betekintést nyertek, mint Petőfi Sándor, Jókai Mór, Szendrey Júlia vagy Egressy Gábor.

Az irodalmi elemzések, viták és csoportos beszélgetések révén a tanárok segíthettek a gyerekeknek megérteni a regény által felvetett témákat és jelenségeket, valamint összekapcsolni azokat az 1848-49-es eseményekkel és azok társadalmi hátterével. Ezáltal a tanórai foglalkozások részeivé váltak azoknak a folyamatoknak, amelyek az ünnepi megemlékezés előkészületeihez és a magyar történelem megértéséhez szükségesek voltak.

Ez a tanulók számára interaktív és élményalapú módon történő tanulást biztosított, ami segített abban, hogy közelebb kerüljenek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeihez és jelentőségéhez, valamint nagyobb mértékben bevonódjanak az ünnepi megemlékezés folyamatába és jelentőségébe.

Az ünnepség az Ausztriai Magyar Pedagógiai és Kulturális Központban került megrendezésre, melynek falait a magyar trikolor lobogása díszítette. Az esemény hagyományokhoz híven az 1848-as Himnusz eléneklésével kezdődött, melyet a résztvevők együtt énekeltek. Ezután Mentsik Szilvia rövid köszöntőjében üdvözölte az egybegyűlteket, köszönetet mondva minden résztvevőnek a jelenlétéért, és hangsúlyozta az esemény fontosságát.

Az ünnepség részeként Tóth Domonkos előadást tartott az 1848-49-es forradalom „elfeledett” hőseiről, emlékeztetve a közönséget azokra az egyénekre és csoportokra, akik kevésbé ismert, de fontos szerepet játszottak az események alakulásában. Ezt követően a résztvevők közösen énekeltek forradalmi dalokat, például a „Kossuth Lajos azt üzente…” című dalt, erősítve az ünnepi hangulatot és a közösségi összetartozás érzését.

Az esemény egyik kiemelkedő pillanata az volt, amikor a résztvevők közösen megkoszorúzták az emlékművet vagy domborművet, tisztelegve az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Ez a cselekvés méltósággal és tisztelettel emlékezett azokra, akik az eseményekben részt vettek vagy áldozatot hoztak a szabadságért és az egyenlőségért.

Az AMAPED március 15-ei megemlékezése méltó módon tisztelte az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékét, és lehetőséget teremtett a közösség számára az együtt ünneplésre és az esemény üzenetének erősítésére.

Kőrösiné Forgó Ilona

Kapcsolódó Cikkek