Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
Hun utódok filmbemutató

Hun utódok filmbemutató

„Hun utódok“ címmel rendezett közösen filmbemutatót a nyári szünet előtt az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala, az „Europa“-Club és az AMAPED – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete.

A Mariahilferstr. 1C-1D-ben, az Ausztriai Magyar Kulturális és Oktatási Központban, június 18-án különleges előadáson vehettek részt az érdeklődők.
Banzragch Bayaar filmjenek bemutatása előtt rövid bevezetőjében dr. Obruzsánszky Borbála, orientalista, nyelvész, Magyarország mongóliai nagykövete elmondta, hogy a film készítőivel sok helyszínt bejártak Mongóliában, Erdélyben, Bukovinában, Szlovákiában, Kínában, Ausztriában és Magyarországon, kutatva az ősi hun nép nyomában. Keresték a Hun Birodalom kultúrájának, szokásainak és hagyományainak európai, de elsősorban Magyarországon megőrzött kulturális, néprajzi és hagyományos történelmi kapcsolatát. Erről készült a dokumentumfilm 2011-ben, amely elindított egy kutatás sorozatot, így a régészet és az archeogenetika eszközeivel bebizonyosodott a hunok származása és kapcsolata a magyar honfoglalókkal.

A film bemutatása után a közönség kérdésekkel ostromolta a film rendezőjét, Bangazragch Bayaart és dr. Obruzsnaszky Borbálát. A közel két órás beszélgetésen sok érdekességet tudhattak meg a jelenlévők. 2500 szót tartanak számon, amelyek a mongol és a magyar nyelvben hasonlóak vagy azonosak, a mongol is ragozó nyelv, a hanglejtés is megegyezik. Az ősi sámán hit Mongóliában megmaradt és sok helyen gyakorolják is, csángó földön sok olyan hagyomány, rítus él, amely ebből a régi hitvilágból származik. Az archeogenetikai kutatások bebizonyították, hogy
III. Béla király genetikai állománya 100%-ban egyezik a belső-mongóliai hun sírokban talált hun maradványok genetikai állományával. A zenei hagyományokban is nagy hasonlóság mutatkozik, ilyen a la pentaton dallamvilág, de a mesékben és mondákban is jelentős az azonosság.

Jelenleg Magyarországon is sok kutatás folyik, az egyik legjelentősebb az Aba-nemzetség abasári szálláshelyének feltárása és vizsgálata, hiszen az itt elvégzett genetikai vizsgálatok is Mongóliáig vezetnek.

A film és a kutatások anyagából könyv is készült, angol és magyar nyelven is, amelyet ajánlottak a szerzők minden érdeklődőnek.

A teltházas előadást a nagykövet asszony azzal zárta, hogy ez a kutatás, amely 2011-ben indult útjára, csak a kezdet, a munka Németországban, Dániában, Norvégiában, Finnországban és Svájcban folytatódik. Banzragch Bayaar kiemelte, hogy nagyon fontos, hogy minél több feltárt hun sírnál, legyen az Európában vagy Ázsiában, végezzék el az archeogenetikai vizsgálatokat!

Az est részvevői közelebb kerültek ahhoz, hogy megismerjék a hunok és magyarok közös eredetének igazságát, és így sok eddig nyitott kérdésre választ kapjanak.

A rendezvény a Magyarság Háza és Magyarország Bécsi Nagykövetségével együttműködésben jött létre.

Mentsik Szilvia

A film az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.youtube.com/watch?v=kTD9Qr7WMRU

A rendezvényről további beszámoló itt érhető el:

 https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3261801/

Kapcsolódó Cikkek