Tagok

Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervezete (AFMKCs)

Az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervezete 1983-ban jött létre azzal a céllal, hogy az érdekeit képviselje, valamint segítsen az Ausztriában működő magyar kultúregyesületeknek. A 12 alapító egyesületből jelenleg három bécsi magya...

Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet (AMEGY)

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet elődje lelkigondozói szolgálatként a Magyarországról az 1956-os forradalom és szabadságharc bukása után érkező menekültek lelki felkarolására jött létre. A Szépfalusi István lelkész által vezetett szolgálat...

Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED)

Az AMAPED 2004-ben alakult és jelenleg 360 gyermek és fiatal látogatja a különböző anyanyelvi és származás nyelvi foglalkozásokat. A tanulók Bécs különböző kerületeiből, Bécs környékéről, néhányan Alsó-Ausztriából és Burgenlandból járnak a csoportokb...

Bécsi Magyar Iskolaegyesüle (BMI)

Iskolaegyesületünk 1926. december 26-i alapítású, és mint ilyen, talán a legnagyobb múltra visszatekintő magyar nyelvet tanító és kultúrát terjesztő szervezet Ausztriában, ami az elmúlt évtizedekben nevet és hírnevet szerzett az iskolának az igényes...

Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség (BMKE)

Magyarország és Bécs egyházi kapcsolatai a középkorba nyúlnak vissza. Az 1469-ben alapított bécsi püspökséget fennállásának első évtizedeiben magyar püspökök kormányozták sajátjuk mellett. Az idő múlásával az magyar katolikusok lelkipásztori ellátása...

Bécsi Magyar Munkásegylet (BMME)

Egyesületünk a legrégebbi magyarok által megalakított szervezetek egyike Ausztriában. Magja mindazoknak a később megalakult magyar egyesületeknek, amelyek idővel különválva léteztek és léteznek. 1899. március 5-én, 120 évvel ezelőtt a 21. kerületi Fl...

Bécsi Magyar Oktatást Segítő Szülők Egyesülete (BÉMOSSZTE)

A Bécsi Magyar Oktatást Segítő Szülők és Támogatók Egyesülete 2012-ben alakult, azzal a céllal, hogy a pedagógusokkal karöltve a szülők összefogása által támogassa a magyar nyelvű oktatói és nevelői munkát Bécsben és környékén. Az egyesület egyik le...

Club Pannonia

A magyarországi rendszerváltás után osztrák és magyar oldalról nagy igény jelentkezett gazdasági, turisztikai és kulturális vonalon intenzív kapcsolatok kiépítésére. Ennek értelmében alapították meg mindkét országból az említett területeken 1992-ben...

Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület

A Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület 1947-ig vezeti vissza fennállásának történetét, habár azóta igen sok minden változott. A kezdeti Sport- és Kultúregyesületből így lett az elmúlt több, mint hat évtized alatt egy színes, sokrétű tevékenységgel fo...

Europa-Club

Mint ismeretes, a bécsi magyarok kultúregyesületét 1964-ben közösségi igény hozta létre. Az 1956-os magyar forradalom után Bécsben rekedt fiatalság, amelyre leginkább a gyökértelenség és tájékozatlanság volt jellemző, kereste egymást, illetve a számá...

Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom (KMEM)

Mint ismeretes, a bécsi magyarok kultúregyesületét 1964-ben közösségi igény hozta létre. Az 1956-os magyar forradalom után Bécsben rekedt fiatalság, amelyre leginkább a gyökértelenség és tájékozatlanság volt jellemző, kereste egymást, illetve a számá...

Magyar Diákok Egyesülete (MDE)

Magyar diákokkal, együtt, egymásért, a bécsi magyar diákságért!   A Magyar Diákok Egyesületének története 1999-ben kezdődött, amikor néhány lelkes, Bécsben felsőoktatási tanulmányait folytató diák elhatározta, hogy tenni szeretnének a magyar diáksá...

Magyar Diákok Egyeslete Alumni Club

Az MDE Alumni Klub 2011-es alapítása óta képviseli a bécsi Magyar Diákok Egyesületének alumni tagjait. A Magyar Diákok Egyesülete, mint egyetlen bécsi magyar hallgatói szervezet, 1999-ben azzal a céllal jött létre, hogy a Bécsben egyetemi tanulmányai...

BMK

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 1968-ban alakult a burgenlandi magyarság anyanyelvének ápolása, kultúrájának és hagyományainak megőrzése, érdekeinek képviselete és jogainak megóvása céljából.Az egyesület 1968-ban alakult a burgenlandi magyarság...

BMKBE

A Bécsi Magyar Kultúrcentrum Barátainak Egyesületének tevékenysége nem nyereség elérésére irányul, elsősorban a Bécsben és Bécs környékén élő magyar diákok nyári magyarországi táborának anyagi és erkölcsi támogatása a fő cél....

Polgári Magyar Fiatalok Egyesülete

Polgári Magyar Fiatalok Egyesülete - Bürgerliche Ungarische Jugend Szerintünk Bécsben szükség van egy fiatal aktív csapatra, akik a bécsi magyar társadalmi életben szerepet tudnak vállalni. Akik el merik mondani a véleményüket, hogy mindenki megérth...