Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala

Tagok

AFMKCs
AFMKCs
Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervezete

Az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervezete 1983-ban jött létre azzal a céllal, hogy az érdekeit képviselje, valamint segítsen az Ausztriában működő magyar kultúregyesületeknek.

AMEGY
AMEGY
Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet elődje lelkigondozói szolgálatként a Magyarországról az 1956-os forradalom és szabadságharc bukása után érkező menekültek lelki felkarolására jött létre. A Szépfalusi István lelkész által vezetett szolgálat megalakulása óta folyamatosan gondoskodott az Ausztriában élő magyarok lelkigondozásáról.

AMAPED
AMAPED
Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete

A 15 éves AMAPED által működtetett délutáni foglalkozások az itt élő magyaroknak lehetőséget adnak arra, hogy anyanyelvük gyakorlásához való jogukkal élhessenek, és gyermekeik a magyar nyelvet elsajátíthassák.

BMI
BMI
Bécsi Magyar Iskolaegyesület

Iskolaegyesületünk 1926. december 26-i alapítású, és mint ilyen, talán a legnagyobb múltra visszatekintő magyar nyelvet tanító és kultúrát terjesztő szervezet Ausztriában, ami az elmúlt évtizedekben nevet és hírnevet szerzett az iskolának az igényes oktatás terén.

BMKE
BMKE
Bécsi Főegyházmegye Magyar Közössége

Magyarország és Bécs egyházi kapcsolatai a középkorba nyúlnak vissza. Az 1469-ben alapított bécsi püspökséget fennállásának első évtizedeiben magyar püspökök kormányozták sajátjuk mellett. Az idő múlásával az magyar katolikusok lelkipásztori ellátása folyamatosan változott, alakult, de a mai napig töretlenül működik Bécsben.

BMME
BMME
Bécsi Magyar Munkásegylet

A Bécsi Magyar Munkás Egyesület a magyar hagyományokat és anyanyelvünket ápoló kulturális szervezet, amely célul tűzte ki nemzeti örökségünk megőrzését.

BÉMOSSZTE
BÉMOSSZTE
Bécsi Magyar Oktatást Segítő Szülők Egyesülete

A Bécsi Magyar Oktatást Segítő Szülők és Támogatók Egyesülete 2012-ben alakult, azzal a céllal, hogy a pedagógusokkal karöltve a szülők összefogása által támogassa a magyar nyelvű oktatói és nevelői munkát Bécsben és környékén.

Club Pannonia
Club Pannonia

A magyarországi rendszerváltás után osztrák és magyar oldalról nagy igény jelentkezett gazdasági, turisztikai és kulturális vonalon intenzív kapcsolatok kiépítésére. Ennek értelmében alapították meg mindkét országból az említett területeken 1992-ben neves személyiségek a Club Pannonia közhasznú egyesületet.

WUKV
WUKV
Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület

A Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület 1947-ig vezeti vissza fennállásának történetét, habár azóta igen sok minden változott. Jelenleg a Kultúregyesület égisze alatt működik a Délibáb néptánccsoport, a Rézsarkantyú Citerazenekar, a Barka Népdalkör, valamint a Szivárvány gyermektánccsoport.

Europa-Club
Europa-Club

A bécsi magyarok kultúregyesületét az 1956-os magyar forradalom után Bécsben rekedt magyar fiatalság közösségi igénye hozta létre 1964-ben.

KMEM
KMEM
Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom

A KMÉM, ill. előbb a KMEM (Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom) a Katolikus Diákszövetség (KDSZ) utódja, az 1921 óta a Pax Romana néven működő katolikus egyetemista, majd az 1947-ben megalakult nemzetközi értelmiségi mozgalom magyar tagszervezete.

MDE
MDE
Magyar Diákok Egyesülete

Magyar diákokkal, együtt, egymásért, a bécsi magyar diákságért! Az egyesület ahogy kezdetben, úgy mind a mai napig elsődleges feladatának érzi a Magyarországról Ausztriába érkező fiatalok tájékoztatását, a Bécsben tanuló magyar diákok összefogását, összetartozásának és magyarságtudatának erősítését és kulturált szórakozási lehetőség biztosítását. Az egyesület kiemelten büszke arra is, hogy 1999 óta bátran képviseli a magyar ajkú diákok érdekeit Ausztriában.

MDE Alumni
MDE Alumni
Magyar Diákok Egyeslete Alumni Club

Az MDE Alumni Klub 2011-es alapítása óta képviseli a bécsi Magyar Diákok Egyesületének alumni tagjait. A Magyar Diákok Egyesülete, mint egyetlen bécsi magyar hallgatói szervezet, 1999-ben azzal a céllal jött létre, hogy a Bécsben egyetemi tanulmányait tervező és folytató magyar hallgatókat összefogja, a magyar diákéletet színesítse és egyben az osztrák-magyar kulturális kapcsolatokat támogassa.

BMKBE
BMKBE
Bécsi Magyar Kultúrcentrum Barátai

A Bécsi Magyar Kultúrcentrum Barátainak Egyesületének tevékenysége nem nyereség elérésére irányul, elsősorban a Bécsben és Bécs környékén élő magyar diákok nyári magyarországi táborának anyagi és erkölcsi támogatása a fő cél.

Ne-Felejts Néptáncegyüttes
Ne-Felejts Néptáncegyüttes

Gyermek és felnőtt néptánccsoport, célja, hogy összehozza a Linzben és környékén élő táncosokat, táncolni vágyókat. 2014-ben alakult, feladatának tekinti, hogy a gazdag magyar néptánc- és népzene hagyományait megőrizze, továbbadja és új élettel töltse meg.

Észak-burgenlandi Magyar Kulturális Egyesület
Észak-burgenlandi Magyar Kulturális Egyesület

Az alapítók által kitűzött legfontosabb egyesületi cél a magyar identitás megőrzése és fejlesztése Ausztriában, különösen Burgenland északi részén. Az alapszabály szerint az egyesület törekvései közül kiemelkedik a magyar nyelv használata és gondozása, a magyar nyelv és történelem oktatásának támogatása. a magyar művészet, kultúra, és szokások támogatása és terjesztése. A fentieken túl a feladatunknak tekintjük azt, hogy a működési területünkön élő magyarok, egyesületi tagok boldogulásához segítséget nyújtsunk.

KUWU
KUWU
Bécsújhely és környéki Magyarok Kulturális Egyesülete

A legfontosabb célunk az, hogy aktív közösségi életet építsünk fel Bécsújhelyen és a város körzetében élő magyar emberek, családok számára. Nagyon sok különféle területen dolgozó szakember és gazdasági szereplő él itt, akik bevonásával egy egymást segítő közösségként működhetünk. Ahhoz, hogy a kapcsolatok kiépülhessenek, olyan programokat, illetve találkozási pontokat szeretnénk létrehozni, amelyek által ismerkedési lehetőséget tudunk biztosítani az itt élő magyarok számára.

Polgári Magyar Fiatalok Egyesülete
Polgári Magyar Fiatalok Egyesülete

Szerintünk Bécsben szükség van egy fiatal aktív csapatra, akik a bécsi magyar társadalmi életben szerepet tudnak vállalni. Akik el merik mondani a véleményüket, hogy mindenki megérthesse, azt ami számunkra, a generációnknak fontos. Rázzuk fel a Bécsben élő magyar fiatalokat, ragadjuk meg a jelent, és miénk a jövő! Keress minket bátran és pezsegj velünk!

BMKE
BMKE
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 1968-ban alakult a burgenlandi magyarság anyanyelvének ápolása, kultúrájának és hagyományainak megőrzése, érdekeinek képviselete és jogainak megóvása céljából. Az egyesület 1968-ban alakult a burgenlandi magyarság anyanyelvének ápolása, kultúrájának és hagyományainak megőrzése, érdekeinek képviselete és jogainak megóvása céljából.

UMIZ
UMIZ
Magyar Média és Információs Központ

Az Alsóőri Magyar Média és Információs Központ, intézményszintű értelmezésében 2001-ben, egy EU_Interreg projekt keretében valósult meg. Jogelődje az Alsóőri Magyar Könyvtár 1973-ban lett alapítva és az idők során a burgenlandi magyarság központi értelmi identitásőrzőjévé vált. 30.000-es nagyságú médiagyűjteménye, értékes helytörténeti tára és gazdag archív anyaga nemcsak a helyi kisebbség igényeit elégíti ki, hanem környezete intézményes szintű keresletét is ellátja.