Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
Sötétség délben – Darkness at noon

Sötétség délben – Darkness at noon

110 évvel ezelőtt született Arthur Koestler, a neves magyar származású író. Eme cikkben nem kívánunk róla életrajzot közreadni , inkább egy regényére szeretnénk felhívni a figyelmet. Ez a regény a »Sötétség délben« (az angol címe »Darkness at noon«). Benne az író Nyikolaj Szalmanovis Rubasov történetén keresztül mutatja be a 30-as évekbeli sztálini terror korszakában lezajlott kirakatperek ördögi rendszerét és pszichológiai hátterét. A könyv tulajdonképpen egy vádirat az akkori Szovjetúnió politikai berendezkedése ellen. És itt kell megjegyeznünk, hogy Arthur Koestler anyanyelve német volt, de magyarul is tudott, hiszen ő és szülei 1918-ig Budapesten éltek, és ezután költöztek Bécsbe.
A sorsa a regény kéziratának és Koestler más korai munkáinak is igen érdekes. A spanyol polgárháborúban a szerző újságíróként tevékenykedett, de Franco uralma alatt bebörtönözték. 1940-ben engedték szabadon, majd Franciaországba utazott. Később kalandos körülmények között, mielőtt a német csapatok bevonultak Franciaországba, Angliába menekült. Ekkoriban veszett el a regény eredeti, német kézirata. 
Ebben az időszakban alkotott az író egy másik, német nyelvű regényt (Gladiátorok), amelyet már 1939-ben kiadtak Londonban, és amelyet a »Sötétség délben«-nel együtt korábban lefordítatott. Valószínűleg a »Gladiátorok« kézirata is elkeveredett a szökés miatt, mivel a művet csak 1948-ban publikálta (az angol változat alapján) a hamburgi Europa Kiadó.
Még a spanyolországi és franciaországi tartózkodás alatt alkotta meg Arthur Koestler német nyelvű önéletrajzi munkáját Spanyol Testamentum címmel, amely a polgárháborúban szerzett tapasztalatairól szól. A könyvet 1937-ben Londonban angolul, 1938-ban Zürichben németül hozták forgalomba.
Néhány hónappal ezelőtt a kasseli egyetem könyvtárában megtalálálták a »Sötétség délben«-nek a német eredeti változatát. Az angol verzió visszafordítását a háború után Koestler végezte el, amelyet Németországban csak 1948-ban publikált a stuttgarti Behrendt Kiadó.
Miután Arthur Koestler Nagy-Britanniába szökött, minden új regényét és esszéjét angolul (!) írta. Meg kell jegyeznünk, hogy amiatt tudta a szerző a könyveit a második világháború előtti Londonban kiadatni, mert jó kiadói kapcsolatokkal rendelkezett.


Források:     

www.uni-kassel.de 

www.welt.de

www.koestler.hu

www.wikipedia.org

Kapcsolódó Cikkek