Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
A böjti időszak áldásai

A böjti időszak áldásai

Az idén a nagyböjt február 17-én vette kezdetét és április 3-ig tart. Az egyházi év szerint a húsvéti ünnepkör hamvazószerdával kezdődik, melyet a 40 napos böjti időszak követ. A Virágvasárnap, Nagyhét, Nagypéntek és Húsvét ennek az ünnepkörnek az üdvtörténeti mérföldkövei.

A keresztény böjt lényege, hogy ez nem arról szól, hogy az ember cselekszik, vagy mondd le valamiről Isten, illetve saját maga javára, hanem az, hogy az üdvösséget kegyelemből kapjuk – hangsúlyozta Karvansky Mónika, református lelkipásztor. Tehát a keresztény böjt célja, hogy ezt a kegyelmet befogadjuk, és úgy érkezzünk meg Húsvét ünnepéhez, mint akik hit által tudják, hogy Isten megváltott gyermekei ők Krisztusban. A 21. század embere számára sok esetben a böjtnek nincs jelentősége. Túl elvontnak, világtól elszakadtnak gondolja mindezt – tette hozzá.

Az efézusbeliekhez írt második levélben ezt olvashatjuk: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.“ (Efézusbeliekhez írt levél 2: 8-9)

“Hamvazószerdán elkezdődött a „Hét hét valami nélkül …”, ahogy a protestáns egyház böjti kampányait évek óta hívják. Ebben az évben a kampány pontos neve: „Hét hét blokádok nélkül “, és ennek az üzenete idén nem más, minthogy kipróbálhatunk új „tereket “. A „terek“ itt mindenekelőtt a gondolkodás és az együttlét új tereit jelentik. Régebben amikor nagyböjtről volt szó akkor csak a katolikusokra gondoltunk, és a protestánsok gyakran figyelmen kívül hagyták ezt – mondja Simon Ferenc, bécsi esperes plébános.

A protestáns egyház azonban már évek óta újra felfedezte, hogy az egyházi évben különleges idők vannak, és hogy egyik nap nem olyan, mint a másik. A „böjt” pedig ennek része, mert Jézus, hívő zsidóként természetesen böjtölt. A böjt egyfajta belső megtisztulás azáltal, hogy lemondunk valamiről – vagy más életmódot és gondolkodásmódot próbálunk ki, ilyen pl. a zöld böjt, amit Simon Ferenc, bécsi esperes plébános is tart. Ezt 5 pontban lehet összefoglalni:

1. Takarékoskodj az energiával!
2. Tudatosan vásárolj!
3. Tölts több időt a természetben!
4. Táplálkozz egészségesen!
5. Tekints magadra teremtményként, aki Isten vendége a földön!

„Valamitől tartózkodni” – így szokták a böjtöt meghatározni, és az elmúlt évben sok mindentől tartózkodnunk kellett, ennek ellenére nagyon fontos felismerni a különbséget az elmúlt időszak és a böjt között, hiszen a böjt az egy önkéntes vállalás, egy nagyon fontos céllal – hívta fel a figyelmet Wágner Szilárd, evangélikus lelkész.

Szöveg és képek forrása: https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3092596/

Kapcsolódó Cikkek