Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség május 12-ei közleménye

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség május 12-ei közleménye

Kedves Testvérek!

A Bécsi Főegyházmegye Magyar Közösségének Képviselő-testülete 2020. május 11. telefonkonferenciáján úgy ítélte meg, hogy a Bécsi Főegyházmegye által előírt feltételek, melyek a nyilvános szentmise ünneplésének első fokozatához kapcsolódnak, a Németlovagrend templomában nem biztosítottak, ezért még nem kezdjük meg a nyilvános liturgiák végzését. Ezenkívül el szeretnénk kerülni a személyválogatást, hiszen max. 10 személy vehetne részt. Illetve a magyar hívek a Főegyházmegye és a főváros különböző részeiről érkeznek, a pandémia megfékezésére hozott állami intézkedések viszont arra céloznak, hogy minél rövidebb utakat tegyünk meg és így ne járuljunk hozzá a vírus terjedéséhez.

Ezért kérjük megértésüket és türelmüket. Ha az állami és egyházi intézkedések lazulnak a Képviselő-testület újra dönt a nyilvános liturgiák végzéséről.

Mentsünk életeket! Vigyázzunk egymásra!

A koronavírus-járványra tekintettel, a Bécsi Főegyházmegye rendelkezései (röviden összefoglalva) a következők: 1. Május 15-től templomainkban újra lehetséges a hívő nép részvételével ünnepelni a szentmisét, a szükséges korlátozások betartása mellett: • A szertartások alatt a hívek viseljenek a szájat és orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő). A pap illetve az áldoztató, az áldoztatáskor viseljen maszkot. • A templomba érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét fertőtlenítőszer használatával. • A padokban 2 méter távolságban úgy kell elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglaljunk helyet (kivétel az egy háztartásban élő családtagok). Amennyiben a templom így megtelne, a későn érkezőket kérjük, hogy már ne menjenek be a templomba. • A szentmiséken továbbra is elhagyjuk a szenteltvíz használatát, az oltárcsókot, a békeköszöntést, illetve a kézfogást. • Továbbra is egy szín alatt, kézbe áldoztatunk. • A miséző pap áldozása után, az áldoztatás megkezdése előtt végezzen kézfertőtlenítést (ez vonatkozik a többi áldoztatóra is). • A perselyadományok gyűjtésére a kijáratnál helyezzünk el kosarat.

2. Az esküvőket és a keresztelőket csak akkor tartsuk meg, ha az szűk családi körben, az óvintézkedések megtartásával történik. 3. A temetéseket egyszerű formában a sírnál (a ravatalozó mellőzésével) végezzük. 4. A betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. 5. Gyóntatás a 2 méter távolság megtartásával lehetséges. 6. A szertartások után fertőtlenítsük a padokat, a kilincseket és gondosan szellőztessünk. 7. Nagy létszámú zarándoklatok, tömeges imatalálkozók, körmenetek még nem tarthatók. 8. Továbbra is érvényben van a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés!

A 65 év feletti és a bármely okból fokozottan veszélyeztetett híveket, saját egészségük védelme érdekében kérjük, hogy még ne járjanak szentmisére. Otthonukban imádkozva szenteljék meg a vasárnapot, és a televízión vagy az interneten közvetített liturgiákhoz kapcsolódjanak.

Kapcsolódjunk a COMECE-CCEE elnökeinek közös imádságoz: Atyánk, Istenünk, a világ teremtője! Mindenható és irgalmas Isten vagy. Irántunk való szeretetből elküldted Fiadat, aki a mi üdvösségünkért megtestesült. Nézz gyermekeidre, akik Európa különböző régióiban nehéz, kihívásokkal teli időket élnek meg. Hozzád fordulunk, erőt, vigasztalást és megváltást keresünk. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, nyújts vigaszt családjaiknak, adj bölcsességet a kormányok felelőseinek, energiát és erőt az orvosoknak, a nővéreknek, önkénteseknek, az elhunytaknak pedig örök életet. Ne hagyj magunkra a megpróbáltatás idején, ments meg minket a gonosztól. Hozzád imádkozunk, aki élsz és uralkodsz a Fiúval és Szentlélekkel. Ámen

Forrás:

https://www.facebook.com/KMEMWien/posts/2350379251665184?__tn__=K-R

Kapcsolódó Cikkek