Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
Szakmai továbbképzést tartott a Bécsi Magyar Iskolaegyesület a magyart, mint idegennyelvet oktató pedagógusok számára

Szakmai továbbképzést tartott a Bécsi Magyar Iskolaegyesület a magyart, mint idegennyelvet oktató pedagógusok számára

Szakmai továbbképzést tartott február 19-én a Bécsi Magyar Iskolaegyesület a magyart, mint idegennyelvet oktató pedagógusok számára. A program két meghívott előadója a MagyarOK című nyelvkönyvcsalád új köteteit és a hozzájuk kapcsoldó pedagógiai módszertant mutatta be az érdeklődőknek. A továbbképzésen 21 pedagógus vett részt, Ausztria mellett Németországból és Ukrajnából is érkezett résztvevő Bécsbe. 

A továbbképzés középpontjában a modellalapú nyelvoktatás állt. Ennek célja, hogy a beszélt nyelvhez legközelebb álló tudáshoz juttassa a tanulót. Fontos, hogy a magyarul tanuló külföldieket felvértezzék olyan beszélt nyelvi fordulatokkal, amelyeket könnyen tudnak érvényesülni anyanyelvi környezetben. Ezt a stratégiát támogatja a nyelvórák anyaga is, amelyeknek gyorsan, hatékonyan feldolgozhatóknak kell lenniük.

Az Iskolaegyesület a Pécsi Tudományegyetem két kutatóját, dr. Pelcz Katalint és Szita Szilviát hívta meg a továbbképzésre. A két nyelvész szerkesztésében 2013 óta jelennek meg a MagyarOK könyvsorozat kötetei, amelyek új alapokra helyezték a magyar, mint idegennyelv oktatását. 

A sorozat negyedik, B2 szintű kiadványát nemrég adták ki, ez pedig jó alkalom volt a tanácsadásra, az eddigi tapasztalatok összegzésére. A kötetekhez videódokumentáció is készült, amely vizuálisan segíti a nyelvtanulók dolgát. A diák nemcsak hallja, hanem látja is a beszédet, a szájmozgást, a gesztusokat.

A Bécsi Magyar Iskolaegyesületnél a legkülönfélébb motivációkkal tanulnak magyarul: családi kötelékek, tanulmányok, munkahelyi érvényesülés, a magyar irodalom megismerésének igénye, de akár egy költözés is arra indíthat egy osztrákot vagy más idegennyelvi beszélőt, hogy magyarul kezdjen tanulni.

Az igények a nyelvoktatásban is folyamatosan változnak: a minket körülvevő világ, a kommunikácó módjainak, eszközeinek változásával új tartalomra új módszerekre is szükség van, hogy a modern elvárásokhoz, új élethelyzetekhez a nyelvoktatás is alkalmazkodni tudjon.

(forrás: https://volksgruppen.orf.at)

 

Kapcsolódó Cikkek