Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
Nagy előrelépés Mindszenty József bíboros boldoggá avatási ügyében

Nagy előrelépés Mindszenty József bíboros boldoggá avatási ügyében

A Pannonia Club a Bécsi Magyar Nagykövetséggel közösen előadást szervezett Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáról szeptember 12-én 19 órai kezdéssel Bécsben. Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke ismertette a folyamat állását. Mindszenty bíboros alapítványát 1972-ben alapította a bíboros, a száműzött magyar egyház támogatására és ő maga volt az első elnöke.

Az eseményen közel 130 vendég vett részt, megtisztelte a rendezvényt jelenlétével többek között Apostoli Nuncius ZURBRIGGEN Peter Stephan érsek, VARGA János, a bécsi Collegium Pazmaneum rektora, BÁRÁNY Anzelm, a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója, J. WINDER Christian, Magyarország tiroli/innsbrucki tiszteletbeli konzulja, Prof. Pater Dr. GRUBER Marian, a Heiligenkreuzi Főiskola Filozófiai Intézetének igazgatója, Stephan LÖWENSTEIN, a Frankfurter Allgemeine Zeitungtól, RICHTER LC Pater Joachim, a bécsi krisztusi légió rend vezetője.

Először Nagy Andor, bécsi magyar nagykövet köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy Mindszenty bíboros egy igazi hős volt, a kommunizmussal szembeni ellenállás szimbóluma.

A nagykövet után Radda Marika, a Pannonia Club elnök asszonya mondta el köszöntőjét és vezette be az előadást, a bíboros életének néhány fontosabb pillanatát felvillantva.

Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke először is hangsúlyozta, hogy Mindszenty bíboros életének utolsó 4 évét Bécsben töltötte és ezt az időszakot, idős kora ellenére, azzal töltötte, hogy igazi lelkipásztorként meglátogatta, vigasztalta és erősítette a világ valamennyi táján szétszóródott honfitársait. A mai történeti kutatások nem csak az egyház, hanem Magyarország legutolsó évszázadának egyik legkiemelkedőbb személyiségei közé sorolják. Maga a bíboros egyszer azt mondta: “Az idő az igazság szövetségese!” Egész életét az igazságnak szentelte, 23 évet töltött börtönökben és elszigeteltségben. Így lett a 20. század totalitárius rezsimjeivel, a barna és a vörös diktatúrával szembeni ellenállás szimbóluma.

     

Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg ezután ismertette, hogy indult és zajlott eddig a boldoggá avatási folyamat.

Alapvetően – mint tudjuk – minden keresztény meghívást kap a szentek közösségébe. A boldogok és szentek elsősorban azok a mártírok, akik készek meghalni a hitükért, és azok, akik szentként élnek, közbenjárásukra csodák történnek. A boldogok és a szentek között nincs különbség a szentség mértékében – a boldogot általában helyben vagy egy régióban imádják, a szentet világszerte. A boldoggá avatáshoz szükség van egy egyház által elismert csodára, a szentté avatáshoz pedig még egyre.

Mindszenty bíboros 1975. május 6-án Bécsben halt meg, 83 éves korában. A boldoggá avatási folyamat elindításához öt évet kellett várni a bíboros halála után.

A posztulátor atya fő feladata, hogy tanulmányozza a boldog-jelölt életét és munkáit, és megvizsgálja méltó-e a szentségre. Szőke János szalézi pap, a Mindszenty Alapítvány kuratórium tagja végezte el ezt a feladatot. Először egy biográfiát kellett létrehozni, ezután a bíboros minden írását – közzétett és publikálatlan – össze kellett gyűjteni, és történelmi, valamint teológiai szempontból felülvizsgálni.

A következő nagy feladat a tanúk kihallgatása volt, ami ezekben az években a kommunizmus miatt Magyarországon nagyon veszélyes feladat volt, Szőke atya bátran hajtotta végre.

Miután mindent lefordították az egyik elfogadott munkanyelvre (ebben az esetben olaszra), 1996-ban Szőke atya és Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg az összes anyagot Rómába a Vatikánba vitte.

Rómában ki kellett nevezni egy helyi posztulátort és relátort is. Miután megvizsgálta a dokumentumokat a Kongregáció, semmi sem akadályozhatta meg a tárgyalás kezdetét a Vatikánban.

Elkezdődött az ügy szakmai összesítése, az úgynevezett Positio, ez az “Isten szolgája” életének és munkájának időrendi sorrendbe tétele. Ennek az iratnak bizonyítania kell a jelölt hősies erényeit, amely a hit – remény – szeretet és bölcsesség, az igazság, erő és mértékletesség – az úgynevezett hét sarkalatos erény. A Positio összeállítása 20 évet vett igénybe.

A csodálatos áttörés az ügyben idén történt: 2018. június 14-én a Szentek Ügyeinek Kongregációja Mindszenty bíboros ügyében megtartotta a teológus tanácsosok ülését, úgynevezett különleges kongresszusát, mely szakmai alapon vizsgálta és értékelte az életszentség megvalósulását a hercegprímás életében.

Kedvező elbírálás esetén belátható időn belül a Szentatya elé kerülhet Mindszenty bíboros ügye. Nagyon sokan várják a döntést és a római eljárás további fontos lépéseit, hiszen egyházunk és népünk lelki gazdagodását szolgálná Mindszenty bíboros mielőbbi boldoggá avatása.

Az ügy római posztulátorának tájékoztatása szerint az ülésen egyhangú pozitív döntés született, a teológus tanácsosok nagy elismeréssel szóltak és szavaztak Isten szolgája Mindszenty József bíboros életszentségéről és személyéről.

Ezt követően kerülhet sor a Szentek Ügyeinek Kongregációja bíborosainak és püspökeinek rendes ülésére, mely a teológus kongresszus szakmai értékelésére alapozva fogalmazza meg azt a testületi véleményt, melyet a kongregáció bíboros prefektusa terjeszt majd a Szentatya elé, aki elrendelheti a hősies erénygyakorlásról szóló dekrétum kihirdetését. Ezután Isten szolgáját Tiszteletreméltónak nevezhetjük, és ha elismerésre kerül a közbenjárására történt és egyházmegyei szinten már kivizsgált rákban szenvedő férfi csodásnak tűnő gyógyulása is, akkor kerülhet sor a boldoggá avatásra.

Az előadás után Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg a közönség kérdéseire is válaszolt Radda István, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának elnökének segítségével. Az előadót többek között unokái kérdezték személyes motivációjáról a témával kapcsolatban. Erre azt mondta, első sorban a bíboros bátorságát csodálja, hiszen volt mersze ahhoz, hogy egész életében az igazság bajnokaként küzdjön.

A rendkívül érdekfeszítő, egyszerre komoly és olykor tréfás előadást követően fogadás várta a résztvevőket.

Szöveg: Fazekas Csilla

Fotók: Nagykövetség

Kapcsolódó Cikkek