Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
Nobel-díjasok és Magyarország

Nobel-díjasok és Magyarország

A Club Pannonia, együttműködve a bécsi Collegium Hungaricummal Nobel-díjasok és Magyarország címmel szervezett előadást április 10-én este 19 órától. A meghívott előadó prof. Dr. Frank Tibor, a budapesti Eötvös-Loránd Tudományegyetem amerikanisztikai tanszékének történészprofesszora volt.

Az este résztvevőit először Bóta Zsolt, bécsi magyar követ köszöntötte, aki gratulált az este témaválasztásához, kiemelte, hogy amellett, hogy milyen sok magyar származású Nobel-díjas van, a tudományos és művészeti terület számos más magyar képviselője is Nobel-díjat érdemelne, például Semmelweis Ignác, Bíró Lajos, Rubik Ernő vagy Esterházy Péter.

Bóta Zsolt megköszönte Radda Marikának az ötletet és a megvalósítást, majd át is adta a szót a Club Pannonia elnök asszonyának, aki szintén köszöntötte a résztvevőket, valamint bemutatta az este előadóját, prof. Dr. Frank Tibort.

                               

A professzor a magyarok kreativitásának két fő forrását jelölte meg, az egyik, hogy népünk számtalanszor volt idegen megszállás alatt, megtanulta, hogy a megszállók hatalmából nagy küzdelmek árán törhet csak ki. A történelmi kihívásokra mindig leleményesen próbált megoldásokat találni.

A kiegyezés után fejlődni kezdett az ország és kialakult az az oktatási rendszer, amely megalapozta későbbi Nobel-díjasaink tudását. A 19. század végére pezsgett a budapesti szellemi élet.

A professzor fontos tényezőnek tartja a magyarok művelődésében, kreativitásában a német hatást is. A 20. században sok magyar értelmiségi emigrált Berlinbe, ami egy hídként szolgált Európa és Amerika között. Sok tudós azonban nem állt meg a német fővárosban, hanem kivándorolt a tengeren túlra, ahol azonban a már Magyarországon megszerzett tudás segítette boldogulásukat.

Az előadás második felében magyar származású Nobel-díjasokat mutatott be Frank Tibor első sorban a fizika, kémia és orvostudomány területéről. Többek között Szent-Györgyi-Albert, Békésy György és Gábor Dénes munkásságát is méltatta. De szóba került például Kertész Imre is, aki 2002-ben irodalmi Nobel-díjat kapott.

                              

                                                                                   

Az előadás után fogadás várta a vendégeket.

Szöveg és fotók: Fazekas Csilla

 

Kapcsolódó Cikkek