Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
A közös helyiségek megnyitása

A közös helyiségek megnyitása

Nehéz, de eredményes tárgyalások után megtörtént az átköltözés a Mariahilferstraße 1 C és D-sz. címre, ahol az AMAPED, a KEREKASZTAL és a DÉLIBÁB átvette az új irodákat és termeket. Az „Europa”-Club, a Magyar Diákok Egyesülete és a Bécsi Magyar Oktatást Segítő Szülők és Támogatók Egyesülete együttes támogatásával a 6 szervezet létrehozhatta az Ausztriai Magyar Pedagógia és Kulturális Központot Bécsben.

A január 21-én, vasárnap, hivatalosan volt a megnyitó ünnepség, ahol több mint 100 meghívott vendég vett részt. Nagy örömünkre megérkezett Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért felelős államtitkára, dr. Kádár Zoltán kabinetfőnök és Csallóközi Zoltán főosztályvezető is. Az ünnepség megnyitása előtt az említett egyesületek vezetőinek alkalma volt beszámolni nekik az átköltözéssel összefüggő problémákról és ismertetni a jövőre vonatkozó működési terveket. Államtitkár úr és kísérete támogatásáról biztosított.

                         

A megnyitó elején Mentsik Szilvia, az AMAPED elnöke köszöntötte a budapesti vendégeket és Bóta Zsolt követ urat a Bécsi Magyar Nagykövetségtől, más díszvendéget, illetve minden más vendéget. Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg ennek a Kulturális Központnak a létrejötte és kiemelte, hogy az új Központ mennyi új lehetőséget kínál az egyesületeknek, hogy saját programokat, rendezvényeket és továbbképzéseket szervezhessenek, és kellemes környezetben folytathassák a magyar kultúra ápolását és nyelvoktatást. Ezután Radda István, az Ausztria Magyar Szervezetek Kerekasztala elnöke szintén üdvözölte a díszvendégeket és örömét fejezte ki, hogy ezen a jelentős napon ilyen nagyszámú közönség jött össze. Visszapillantott, hogy  5 évvel ezelőtt bécsi magyar illetve őrvidéki egyesületek és szervezetek 17 „igen“-nel megszavazták az alapszabályt és megalakult az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala, mint jogi személy. Az ülést Simon Ferenc atya, ausztriai magyar főlelkész vezette le. Megköszönte a Nemzetpolitikai Államtitkárság segítségét és kérte a további rendszeres támogatást, valamint az AMAPED vezetőségének előkészítő munkáját is méltatta.

Ezután Potápi Árpád államtitkár úr köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a diaszpórában élő magyarokra nagy hangsúlyt kell fektetni és szervezeteiket hatékonyan támogatni. Elismeréssel köszönte meg az itteni szervezetek eredményes munkáját és nagy meglepetésre egy jelentős értékű ajándékot adott át Mentsik Szilvia elnök asszonynak.

                         

A megnyitó során a vendégek bepillantást nyerhettek a szervezetek munkájába, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület néptánc csoportja búzai táncokat táncolt, Rusu Annuska énekelt kalotaszegi dallamokat, valamint Rozs Péter délalföldi zenét játszott citerán. Az AMAPED óvodásai rövid versekkel köszöntötték a részvevőket, míg a nagyobb diákok szavalattal és énekkel emelték a műsor színvonalát. A fellépők között szerepelt Fazekas Csilla, a KCSP ösztöndíjasa is, aki az AMAPED tanári énekkarral együtt az „Örökségünk“ c. dalt énekelte el.

                         

                         

                                                                                     

Végezetül Simon Ferenc esperes atya, az ausztriai magyarok főlelkésze megáldotta a reprezentatív helyiségeket és imádsággal kívánt a következő évekre gyümölcsöző munkálkodást. Az ünnepi aktus lezárásával Mentsik Szilvia elnök asszony meghívta a nagyszámú vendégeket és gyerekeket a gazdagon megterített szendvicsbüfére és vidám, barátságos poharazgatásra. Közben Nagy Alexandra, az őrvidéki ORF munkatársa államtitkársági vendégekkel és a szervezetek vezetőivel magyar nyelvű adásra interjúkat készített.

                          

Kapcsolódó Cikkek