Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
25 éves lett a bécsi Club Pannonia

25 éves lett a bécsi Club Pannonia

Szeptember 19-én tartotta meg 25. évfordulóját a Club Pannonia a Bécsi Magyar Nagykövetség márványtermében. Mint 5 évvel ezelőtt, ismét Radda István, az Ausztria Magyar Szervezetek Kerekasztalának elnöke moderálta az estét és örömét fejezte ki, hogy ilyen nagy érdeklődést mutattak a Club útja és működése iránt a nagy számban megjelent vendégek.

Dr. Perényi János, Magyarország bécsi nagykövete nyitotta meg az estét és üdvözölte név szerint a díszvendégeket és a meghívottakat. Kiemelte, hogy milyen fontos szerepe volt a Club Pannoniának az osztrák-magyar kapcsolatok megteremtésében és ápolásában a turizmus, a kultúra és a gazdaság területén. Köszönetet mondott Radda Marika, elnök asszonynak, különösen az elmúlt hét évben megszervezett rendezvényekért és a magyarországi tanulmányutakért.

Ezután az elnök asszony az általa ismert díszvendégeket is köszöntötte. Történelmi visszapillantásában az utóbbi hét évben megrendezett összejövetelekből kiemelten említette a nagyobb magyar városok bécsi bemutatását és az oda szervezett utazásokat, a nívós vitaestéket és könyvbemutatókat. Külön hangsúlyozta az először 4 évvel ezelőtt megszervezett Duna Gálát és a Bécsi Magyar Bált. Mindezek a Club Pannonia tradicionális és rendszeres kedvelt programjává váltak. Évről-évre egyre nagyobb számú közönség kapcsolódott be a szervezet munkájába. 

                                   

Ezt követte az est zenei fénypontjaként Dr. Esterházy Christine grófnő, ismert operaénekes szereplése. Három énekszámmal örvendeztette meg a vendégeket, akik hosszantartó tapssal köszönték meg ezt a nagy zenei élményt.

Az ünnepi beszédet Prof. Dr. Czeglédi József, a Közép-európai Club Pannonia elnöke és a Bécsi Club Pannónia egyik alelnöke tartotta meg. Beszámolójában – egyik alapító tagként – röviden emlékeztetett az 1992-ben létrejött Club Pannonia történetére. Felsorolta azokat a személyeket, akik mind a magyar, mind az osztrák gazdaság, kultúra és turizmus terén együttdolgozva segítették a 25 év alatti munkát. Külön kiemelte a Radda Marika elnöksége alatti szoros és rendszeres kapcsolattartást, együttműködést a budapesti Közép-európai Club Pannoniával. 

                                     

Befejezésül Prof. Czeglédi József, a Budapesti Közhasznú Egyesület (KEP) vezetője Prof. Dr. Marinovich Endre alelnökkel közösen adta át a laudációk után a legmagasabb elismerő szenátori kitüntetést Dr. Fazekas Szabolcsnak (volt miniszter és az Európai Számvevőszék tagja), Prof. Dr. Kroó Norbertnek (neves fizikai kutató, a Magyar Tudományos Akadémia kétszeres alelnöke) és Radda Marikának (a Club Pannonia elnök asszonya).

Végezetül Dr. Perényi János nagykövet meghívta a vendégeket egy fogadásra.

                                   

Német nyelvű beszámoló a rendezvényről a Club Pannonia honlapján ide kattintva érhető el. 

Riportfilm a Club Pannonia 25 éves jubileumi megemlékezéséről

Összefoglaló a Club Pannonia 25 éves jubileumi megemlékezéséről

Szöveg és fotó: Fazekas Csilla

Kapcsolódó Cikkek