Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
A magyar történelemről Bécsben

A magyar történelemről Bécsben

Interjú ifj. Bertényi Iván történésszel, a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettesével, a Bécsi Magyar Történeti Intézet (BMTI) igazgatójával

A közel 20 éve sikeresen működő BMTI legfontosabb feladatai ösztöndíjas magyar kutatók és tudósok fogadása a Collegium Hungaricumban, továbbá jó kapcsolatok kiépítése az ausztriai magyar szervezetekkel és a Bécsben élő magyar értelmiséggel. A BMTI szoros kapcsolatokat igyekszik kiépíteni magyar egyetemekkel és a Bécsi Egyetemmel, kapcsolatokat fejleszt a hazai és külföldi kutatóhelyekkel, intézetekkel is. Az Intézet az általa menedzselt projektekben igyekszik támogatni az utógondozást is.

Ifj. Bertényi Iván történészt, a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettesét, a Bécsi Magyar Történeti Intézet (BMTI) igazgatóját az Intézet idei legfontosabb őszi projektjeiről kérdeztem.

Az Intézet igazgatója rögtön kiemelte, hogy vezetése alatt elsősorban azokra a programokra helyezik a hangsúlyt, amelyekre osztrák szakmai érdeklődés van, igyekeznek ugyanis bevonzani az osztrák közönséget. Éppen ezért a két ország történelmének közös pontjait keresik, hiszen az osztrák és a magyar történelem évszázadokon át elválaszthatatlanul összefonódott, és egyetlen más külföldi országban nincs annyi értékes magyar történelmi forrás, mint Bécsben.

Az osztrák fővárosban a már hagyománnyá vált évfordulókhoz kapcsolódóan is szerveznek programokat – mondta az Intézet igazgatója. A bécsi magyarság rendszeresen megünnepli például Széchenyi István születésnapját a legnagyobb magyar szülőházánál, a Herrengasse 5. szám alatt. Ehhez kapcsolódva a Történeti Intézet is mindig szervez tudományos programokat. Idén szeptember 25-én Széchenyi életművét bemutató magyar nyelvű kiállítás nyílt „Széchenyi-emlékek nyomában Európában” címmel, mely október 11-ig tekinthető meg a bécsi Collegium Hungaricumban, illetve egy német nyelvű előadásra is várták az érdeklődőket, melyen Széchenyi és Kossuth visszaemlékezéseiről volt szó az utolsó rendi országgyűléssel kapcsolatban.

Nagy hangsúlyt fektet az Intézet a hivatalos, állami magyar, illetve osztrák emlékévekre is. 2017-ben a 1867-es kiegyezés 150. évfordulója van. Ezt a történelmi eseményt máshogy értékelik a magyarok, illetve az osztrákok, ezért is ígérkezik nagyon érdekesnek a különböző nézőpontok ütköztetése, melyre egy december 11-12-i konferencia keretében kerül majd sor – emelte ki Bertényi Iván. Végső soron szintén a kiegyezéshez köthető a Hofburgban „Sisi und Ungarn” címmel nyílt kiállítás. Az Intézet felkérte a kiállítás kurátorát, Olivia Lichtscheidl művészettörténészt, beszéljen az osztrákok és magyarok népszerű királynéjáról, ő pedig felajánlotta, hogy szervezzen az Intézet magyar nyelvű idegenvezetést a kiállításon keresztül az október 22-23-i magyar nyelvű idegenvezetés mellett. Az Intézet igazgatója – történészként különben is a 19. század kutatója – november folyamán további magyar nyelvű vezetéseket tarthat a kiállításban. Remélhetőleg ez a lehetőség segíti majd a további sikeres együttműködést az Intézet és a Hofburg (illetve Schönbrunn) között – bizakodik Bertényi Iván.

Az Intézet Mária Terézia születésének 300. évfordulójára is szervez programot, az osztrák emlékévhez illeszkedő konferencián november 9-10-én neves magyar és osztrák előadók beszámolóit hallgathatja majd meg a közönség. Körbejárják, mit tett, miért jelentős magyar uralkodó Mária Terézia. Különös érdekessége lesz a konferenciának, hogy mindkét napon olyan helyszíneken folyik majd a tanácskozás, amelyek közvetlenül kötődnek Mária Teréziához. Az első napon a Magyar Nagykövetség palotájában lesz a konferencia, amely Mária Terézia idejében a Magyar Királyi Udvari Kancellária székháza volt, míg a második napon a ma az osztrák szövetségi igazságügyi minisztériumnak helyt adó egykori Trautson-palota dísztermében lesz a konferencia. Ezt az épületet éppen a királynő vásárolta meg, s bocsátotta a magyar nemesi testőrség céljaira.

A Történeti Intézet igazgatója szerint sajnálatos tapasztalat, hogy bár Ausztria szomszédja Magyarország, és megannyi szálon fonódik össze történelmünk, ha valaki a Bécsi Egyetemen a magyar történelemről szeretne tanulni, nem teheti meg, sőt, a kiváló Horst Haselsteiner professzor nyugállományba vonulása óta a Kelet-Európai Történeti Intézetben szinte nincs olyan történész oktató, aki legalább tudna magyarul. 

A Bécsi Magyar Történeti Intézet, több magyarországi kolléga segítségét élvezve régóta igyekezett ezen az áldatlan állapoton segíteni. Most az Institut für Osteuropäische Geschichte tanára, Prof. Dr. Oliver Schmitt révén nem csupán megértő, de kellően agilis partnerre is találtak, akinek sikerült – Prof. Dr. Thomas Winkelbauer, a nagy múltú Institut für Österreichische Geschichtsforschung vezetőjének támogatását is élvezve – sikert elérni. Közös erővel keresztül lehetett vinni, hogy a 2017/18-as tanév első szemeszterben a bécsi egyetem hallgatói számára felvehető kurzusként a magyar történelemről hiánypótló Ringvorlesung induljon, amelynek során hétről hétre a legkiválóbb történészek tekintik át a magyar történelem egyes korszakainak alapproblémáit.

Az előadásokra az Institut für Osteuropäische Geschichte előadótermében, az Altes AKH-kampuszon kerül sor minden csütörtökön, este 18 órától. Az előadások nyelve német, ill. néhány alkalommal angol lesz. A mintegy 55-65 perces előadásokat követően a hallgatóságnak lehetősége nyílik az előadóknak kérdéseket is feltenni.

A legelső, bevezető előadásra 2017. október 5-én, csütörtökön, kivételesen már 17 órától kerül sor. Prof. Dr. Fodor Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Humántudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, ill. a Történettudományi Intézet igazgatója előadásában áttekinti a magyar történelem ezer esztendejének legfontosabb problémáit.

Az előadás-sorozat nem csupán a szűkebben vett magyar történettudomány számára fontos program, hanem egy esély arra, hogy az érdeklődő osztrákok jobban megismerjék hazánk múltját, és ezen keresztül talán jobban megértsék a jelenlegi Magyarországot is – hangsúlyozta Bertényi Iván.

Az egyetemi kurzusok minden érdeklődő számára nyitottak. A BMTI igazgatója reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a Ringvorlesung sikeres lesz és a következő félévekben is folytatódhat majd.

A Bécsi Magyar Történeti Intézet programjairól a Collegium Hungaricum Facebook oldaláról is lehet tájékozódni, de aki feliratkozik az Intézet címlistájára, rendszeresen kap majd e-mailben meghívókat a rendezvényekről. Cím: geschichte@collegiumhungaricum.at.

Szöveg: Fazekas Csilla

 

Kapcsolódó Cikkek