Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
Poser Piroska Ildikó a bécsi 72. sz. Széchenyi István Cserkészcsapat új vezetője

Poser Piroska Ildikó a bécsi 72. sz. Széchenyi István Cserkészcsapat új vezetője

A bécsi 72.sz. Széchenyi István Cserkészcsapat újonnan megválasztott csapatvezetőjét kerestem meg mentorom, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának vezetője Radda István úr kérésére.

Ezek a találkozások általában nem csak kapcsolatfelvételről szólnak, hanem amellett, hogy megtudjuk a legfrissebb történéseket az adott Kerekasztal tagegyesület életéből, megismerkedünk a vezetőkkel és megerősítjük a szervezetek közötti kapcsolatot.

Mint ahogy már olvashatták a www.kerekasztal.au oldalon, csapatvezető váltás volt a 72.sz. Széchenyi István Cserkészcsapatnál. Poser Piroska Ildikó veszi át a vezetést Koleszár Balázstól.

 

Ildikóval az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának irodájában találkoztam, ahol rövid interjút készítettem vele.

 

  • Mióta vagy cserkész, milyen feladatokat végzel és mik az elképzeléseid a csapat élén?

 

  • Erdélyi magyar származású vagyok, négy éves koromtól cserkészkedek, 2007 óta cserkészvezető kiképző vagyok.

 

Azáltal hogy a Külföldi Magyar Cserkészszövetséghez (KMCSSZ) tartozunk, nem csak Ausztriára szűkül le a tevékenységünk, hanem az egész világban élő magyar cserkészekkel kapcsolatban vagyunk Európában, Brazíliában, Amerikában.

Az elképzeléseimet illetőleg, a legnagyobb hangsúly a magyarság megőrzésén van. Azáltal, hogy külföldön élő magyar gyerekekkel foglalkozunk, sok esetben előfordul, hogy vegyes házasságban születettekről van szó. A gyerekek részben nem tudnak jól magyarul, így a magyar beszédre nagy hangsúlyt fektetünk. Emellett fontos szerepet kapnak a foglakozásokon a magyar történelem, földrajz és irodalom és a népszokásosok. Itt a népdalokat, népi játékokat és táncokat adjuk át, persze mellette a cserkészettel járó tudást is. Mint kint élő magyar cserkészcsapat, nagyobb teret biztosítunk a magyarsággal kapcsolatos tudásátadásra, mint mondjuk Magyarországon, vagy esetleg Erdélyben. Ezt a tudást mi játékosan próbáljuk megtanítani a korosztályuknak megfelelően, próbarendszereinken keresztül. Sok izgalmas programot szervezünk, ami a cserkészettel függ össze. Ezek például kirándulások illetve évente egy- kéthetes táborokat szervezünk, ahol a cserkésztudást tudjuk gyakorolni. Táborainkat mindig bizonyos téma köré építjük fel, tábortűzzel, csomó népijátékkal, népdallal. Idén Erdély lesz a téma, ahol az egyszerű tánclépéseket, a népszokásokat, különleges erdélyi ételeket ismerhetik meg a résztvevők.

Az elmúlt években abból a szempontból változott az összetétele a csapatnak, hogy öt évvel ezelőtt küszködtünk azzal, hogy a gyerekek ne beszélhessenek németül egymás közt a foglalkozásokon, most, mivel sok gyerek érkezett a szüleikkel Magyarországról, ez már nem okoz ekkora problémát.

Részt veszünk sok közösségi programon, például nemzeti ünnepeinken ahol díszőrséget vállalunk. Ha kell a szervezés más részeiben is segítünk például a ruhatárban, útbaigazításban és egyéb adminisztratív feladatokban.

Kéthetente szombatonként találkozunk, ha esős idő van, akkor a Simon Ferenc esperes atya által biztosított cserkész otthonban, ha jó idő van, akkor a természetben. Programjaink megszervezésekor az időpontokat egyeztetjük a magyar iskolákkal, hogy ne ütközzenek az ő programjaikkal, mivel a legtöbb cserkészünk magyar iskolába is jár.

Jelenleg körülbelül nyolcvanan vagyunk, kiscserkészből vannak a legtöbben. Ők az öt-tíz éves korúak csoportja, akik nagyon lelkesen járnak hozzánk. A nagyobbaknál kamaszkorban mindig van lemorzsolódás, ezért itt jobban oda kell figyelni, hogy megtartsuk őket, hiszen a baráti közösségük tágul, az idejük kevesebb. Itt alaposabb munkára van szükség részünkről.

Posher Piroska Ildikó és Bogdán Tibor

Kapcsolódó Cikkek