Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
Beszélgetés Simon Ferenc esperes atyával

Beszélgetés Simon Ferenc esperes atyával

A mentorom Radda István tanácsára ellátogattam a Kerekasztal nevében Simon Ferenc esperes atyához, az ausztriai katolikus magyarok főlelkészéhez. Örömömet fejeztem ki, hogy a bécsi katolikus hívőknek egy olyan lelki vezetőjük van, aki a megtartott misék tartalmas lelki tanácsai és a szentbeszédei miatt rendszerint megtelik a templom.

Egy tradicionális lelkigyakorlaton vehettek részt a bécsi hívők, mégpedig egy adventi rekollekción Korzenszky Richárd, a Tihanyi Bencés Apátság perjelének vezetésével. Mindez jelzi azt is, hogy Simon atya intenzív kapcsolatot ápol a Pannonhalmi Bencés Főapátsággal, hiszen Várszegi Asztrik főapát kinevezte a rend oblátusának.

Oblátusok
Krisztus minden embert meghívott, hogy kövesse őt. Sok út van őhozzá. Ezek egyikét Szent Benedek írta le Regulájában, melyet az Úr szolgálata iskolájának nevezett. Eszerint élnek a monostorokban a szerzetesek, akiknek tanúsága a világban élő embereket is vonzza, hogy Szent Benedek csodálatra méltó harmóniája segítse az ő életüket is. Aki oblátus lesz, az Isten meghívására szeretné ily módon alakítani életét. Keretek közé szűkíti bejárható útját, de széles lelki távlatok nyílnak meg előtte. Az oblátus hivatása tehát éppúgy az Evangélium megélése, mint minden keresztényé, de életét sajátossá teszi az, hogy ennek gyakorlatában Szent Benedek útmutatásához vonzódik és ragaszkodik. Élete hétköznapi körülményeit el nem hagyva, sajátos formában csatlakozik egy bencés monostorhoz, és törekszik Szent Benedek Regulája szellemében élni.
A Pannonhalmi Bencés Oblátusszövetség

A beszélgetésünk alatt Simon Ferenc esperes atya rövid bemutatkozása után rátért azokra a programokra, melyekben számít a Kerekasztal segítségére az ösztöndíjasi feladatvállalásom során.  Elsősorban a közelgő egyházi események és a cserkészek nagyobb rendezvényei, illetve Böjte Csaba bécsi látogatásáról esett szó. Ez egy nagyon  fontos esemény, ezért ennek a lebonyolításában kérte vegyem fel a kapcsolatot Csaba testvér ittlétében segédkező családokkal, mert akkortájt az esperes atya más irányú elfoglaltságai miatt nem mindig tud ezzel foglalkozni.  

Simon Ferenc esperes fontos szerepet vállal a keresztény – zsidó párbeszéd javításában.

Összegzésül elmondhatom, hogy Simon atya személye fontos az ausztriai magyar közösség számára, hisz nem csak egy kitűnő lelkész, hanem egy igazi értelmiségi, aki kifinomult diplomáciai érzékkel és széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik. Isten áldja munkáját!

Kapcsolódó Cikkek