Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
Magyar Diaszpóra Tanács – VI. ülés – Zárónyilatkozat

Magyar Diaszpóra Tanács – VI. ülés – Zárónyilatkozat

Tisztelt Kerekasztal-Tagok, kedves Barátok!

A Magyar Diaszpóra Tanács novembervégi 6. ülés résztvevöi alábbi zárónyilatkozatot fogadták el. Érdemes figyelmesen olvasni, mert többek között kihangsúlyozza a külképviseletekkel való együttmüködés fontosságát és a Körösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasainak segítö szándékát.

Üdvözlettel

Radda István

Magyar Diaszpóra Tanács

VI. ülés

Zárónyilatkozat

Az elmúlt években közösen dolgoztunk azon, hogy a diaszpóra magyarsága megerősödjön, a világban szétszóródott magyar közösségek tagjai megtapasztalhassák, hogy az egységes magyar nemzet teljes jogú tagjai. Az anyaország és a diaszpóra kapcsolatának alapja a kölcsönös együttműködés, amely a diaszpórában élők aktív, cselekvő részvételét feltételezi. A diaszpóra magyarságának speciális helyzete szükségessé teszi, hogy stratégiai alapokra helyezzük a diaszpóra közösségekről való gondolkodást: áttekintve az eddig elvégzett munkát, közösen határozzuk meg azokat az irányokat, amelyek mentén a jövőben alakítani kívánjuk közös ügyeinket.

A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai a következő elvekben és célokban állapodnak meg:

  • Üdvözlik a Magyar diaszpórapolitika – Stratégiai irányok című dokumentum elkészítését. Az anyag a diaszpóra kapcsán a nemzetpolitikai stratégiai dokumentumban megfogalmazott célok teljesülése érdekében megvalósult intézkedéseket foglalja össze. A működő nemzetközi gyakorlatokkal összehasonlítva értékeli a magyar diaszpórapolitika eddigi eredményeit, valamint meghatározza annak fejlesztési irányait. A résztvevők egyetértenek a négy kitörési ponttal: a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ létrehozásával, az anyaország és a diaszpóra közösségek közötti gazdasági kapcsolatok erősítésével, a diaszpóra diplomácia megerősítésével, és külön kiemelve az oktatásfejlesztés fontosságával. Bíznak abban, hogy a dokumentum segítségével új lendületet vehet a diaszpóráról való gondolkodás, amelynek eredményeképpen további közös kezdeményezések indulhatnak el.
  • Bíztatónak tartják, hogy továbbra is töretlen az érdeklődés az egyszerűsített honosítás és az állampolgárság megállapítása iránt, amelyek segítségével egyre többen válnak közjogilag is részévé az egységes magyar nemzetnek. Kinyilvánítják abbéli szándékukat, hogy a továbbiakban is – a külképviseletekkel való együttműködésben – részt vesznek az eljárás népszerűsítésében.
  • Örömüket fejezik ki, hogy 2016-ban is folytatódik a Kőrösi Csoma Sándor Program, amelynek segítségével az elmúlt három évben összesen 34 ország magyar közösségeihez érkeztek ösztöndíjasok. Idén is 100 fiatal segíti munkájával a diaszpórában működő magyar szervezetek közösségépítő tevékenységét. Meggyőzőnek tartják a program eddigi eredményeit és bíznak annak sikeres folytatásában.
  • Sikeresnek ítélik a veszélyeztetett emigrációs hagyatékok megmentése érdekében indított Mikes Kelemen Programot, amelynek keretében folyamatosan zajlik a felajánlott könyvtári és levéltári anyagok hazaszállítása, feldolgozása és kiajánlása. Üdvözlik, hogy hét kutató közreműködésével tovább folytatódik a gyűjtés a tengerentúli magyar közösségek központjaiban.
  • Üdvözlik a Julianus Program folytatását, melynek eredményeképpen eddig több száz magyar emlék vált megismerhetővé a Nemzeti Regiszteren. Elkötelezettek a tekintetben, hogy adatszolgáltatásukkal, saját gyűjtésükkel a jövőben is segítik a kataszter folyamatos bővítését.
  • Üdvözlik, hogy elindult a diaszpórában élő magyar gyermekek és fiatalok Kárpát-medencei táboroztatása, amelynek lebonyolítója a Rákóczi Szövetség. A program segítségével a résztvevők élményeket és tapasztalatokat szerezhetnek, kapcsolatokat építhetnek. Bíznak a program sikerében, reménykednek annak folytatásában.
  • Támogatják azt, hogy a diaszpórában élő és a határon túli magyar fiatalok jobban megismerjék egymást és Magyarország kulturális kincseit a Diákok Határok Nélkül (Students Without Boundaries program – Magyarságismereti Mozgótábor) és a ReConnect Hungary – Magyar Birthright Program keretében.
  • Méltányolva az egyházak és cserkészet szerepét a magyar közösségek identitásának megőrzésében, fontosnak tartják a keresztény, keresztyén nevelési programok megerősítését a diaszpórában.

A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai kinyilvánítják elkötelezettségüket a fentiekben rögzített elvek érvényre juttatásában, a kijelölt feladatok elvégzésében.

Budapest, 2016. november 30.

Kapcsolódó Cikkek