Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
Magyar szókincs

Magyar szókincs

A következő sorokban megpróbálunk a Kedves Olvasók számára egy rövid leírást illetve listát adni arról, hogy a magyar irodalom egyes alakjai mekkora szókinccsel dolgoztak, és hogy ezzel kapcsolatban miféle adatokra bukkanhatunk a világhálón.

Bizonyára sokan hallottak már arról, hogy mind a nyelvészek, mind a magyartanárok Jókai Mórt tekintik a legnagyobb szókincsű magyar írónak. »Az aranyember« szerzőjének műveiben található egyedi (!) szavak és kifejezések száma kb. 45 – 50 ezer, ami megközelíti a magyar nyelv teljes szóanyagát ( ez utóbbit 60 – 100 000 ezerre becsülik).

Összehasonlításképpen: egy nagyszótár illetve mai modern (!)egynyelvű értelmező szótár teljes terjedelme 120 – 130 000 szó körül van, egy képzettebb ember (egyévi) szókincse 25 -30 000 körülire tehető). Itt jegyezzük meg, hogy a költők közül Arany Jánost illeti meg a fenti cím, hiszen Arany nem kevesebb, mint 59 697 (!) külön szót vetett papírra,( ebbe az adatba a ragozott alakok is benne foglaltatnak). Utána Vörösmarty Mihály következik a sorban 43 938 szóval. Az adatok tanúsága szerint Petőfi Sándor nagyjából Arany Jánoshoz hasonló szóarányokkal dolgozott. A rendelkezésre álló statisztika alapján József Attilát is megilleti egy kategóriagyőzelem a költők közül: az összes leírt szavához képest arányaiban ő használta a legtöbb egyedi szót (31,26 %), és ez valószínűleg összefüggésben állhat azzal, hogy az irodalomhoz értők géniusznak nevezik. Ez utóbbi kategóriában Ady Endre lett a “második helyezett” (24,28 %). Az is említésre méltó, hogy a magyar irodalom nagyjainak bizonyos értelemben könnyű dolga volt, hiszen a magyar nyelvnek rendkívül gazdag a szóanyaga.

A fenti számmal egyébként Nagyszalonta híres szülötte túlszárnyalja más magyar költők szókincsét (bár hozzátesszük, hogy Kosztolányi Dezső és Tóth Árpád illetve megannyi huszadik századi költőnk nem szerepelt az általunk használt felmérésben, ezenkívül Mikszáth Kálmán ill. Móricz Zsigmond valamint Karinthy Frigyes prózáinak a szókincséről sem sikerült eddig e sorok szerzőjének megbízható adatokra bukkannia).

Persze mindez semmiféleképpen (!) nem jelent különbséget irodalmi érték tekintetében, hiszen mint tudjuk kevés szóval is lehet sokat mondani, ezenkívül figyelmbe kell venni azt a tényt is, hogy számos költőnk pl. Petőfi Sándor, Ady Endre, Juhász Gyula és József Attila, ezenkívül íróink közül is jónéhányan sajnos jóval fiatalabban hunytak el, ebből következően kevesebbet is tudtak alkotni. Másrészt köztudott, hogy a statisztikákkal érdemes vigyázni, mert egy tényt több oldalról is meg lehet világítani rajtuk keresztül.

Továbbá meg kell említeni a három műnem (epika – líra- dráma) valamint a műfajok szerepét: más a feladata egy regénynek és más egy versnek, hiszen egy hosszabb versben vagy egy eposzban kevesebb szó van, ám olykor többet tud mondani, mint bármely üres ponyvairodalmi szócséplés. Mivel manapság a regény műfaja virágzik ( mennyiség tekintetében egészen bizonyosan), nyugodt szívvel ajánljuk Jókai Mór munkáit mindazoknak, aki magyar tudásukat bővíteni szeretnék. Bízvást állíthatjuk, hogy nem fognak csalódni.

Igaz, Jókai műveiben találhatók archaikusabb kifejezések is, amelyek a mai olvasók számára kevésbé érthetők, de mindezzel együtt érdemes idézni a Jókai-szótár egyik írójának, Balázs Géza nyelvésznek a szavait: „Nagyon nagy élmény volt felnőtt fejjel olvasni a regényeit, elképesztő nyelvi gazdagság, szépség van bennük, és meglepően sok humor is, amit ekkor már jobban értékel az ember, mint diákként.“

Természetesen az irodalom szerelmesei nagy haszonnal forgathatják Arany János eposzait, elbeszélő költeményeit és balladáit is, hiszen azok gazdagsága úgyszintén egyedülálló, mint ahogy a többi kiemelkedő magyar irodalmi alak alkotása is az.

Arany János

Jókai Mór

 

Beke József: Balassi Bálint szép szavainak szótára

http://www.holmi.org/2005/06/balassi-balint-szep-szavainak-szotara

Legenda bizonyítva: megszámoltuk Arany szavait

http://www.origo.hu/techbazis/20150329-legenda-bizonyitva-raengedtuk-a-szupertechnologiat-a-verses-kotetekre.html

Interjú Nádasdy Ádám, nyelvésszel (2003)

http://www.origo.hu/vendegszoba/20031126amagyar.html?pIdx=3

Jásper Ferenc: Élő szókincse ötvenezer szó (interjú Balázs Géza nyelvésszel), 2009

https://www.metropol.hu/cikk/345666-elo-szokincse-otvenezer-szo

Kapcsolódó Cikkek