Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
Ökumenikus istentisztelet az egységért

Ökumenikus istentisztelet az egységért

2014. Június 1-én 17 órakor a bécsi Deutschordenskirche-ben ökumenikus istentiszteletet tartottak a nemzeti egység jegyében az ausztriai magyar keresztény egyházak képviselői. 
Az istentiszteletet Simon Ferenc bécsi esperes atya látta vendégül, valamint jelen volt még Fónyad Pál, az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet lelkipásztora, ezenkívül Karvanszky Mónika, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat lelkésze.
Az egyházi képviselők közös imát tartottak a magyarság egységéért és jövőbeni boldogulásáért, majd felváltva emelkedtek szólásra. Az esemény alatt a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség Liszt Ferenc Kórusa illetve a templom kántora szolgáltatta a zenei aláfestést. A közönség soraiból néhányan egymás után imádságokat, illetve a Szentírásból való részeket olvastak föl.
Ezt követően, meghívott vendégként, Nacsinák Gergely budapesti görög-ortodox pap hírdetett igét arról, hogy miként jelenik meg áttételesen az arianizmus eretneksége mai modern, materiális szemléletű világunkban. Az atya beszédében utalt arra is, hogy a közösségi egységre az egyházon belül tökéletes lehetőség nyílik, hiszen Krisztus egyben ablak a végtelenre, a Mindenható Atyára.
Az ökumenikus istentisztelet Simon Ferenc atya beszédével fejeződött be, majd a részvevők elénekelték a Himnuszt, és a felekezetek képviselői a Liszt Ferenc Kórus utolsó strófáinak hangjai közepette vonultak ki a többi jelenlévő kíséretében. 

Kapcsolódó Cikkek