Kiemelkedő nemzeti értékeinről szervezett előadást és könyvbemutatót az "Europa"-Club február 13-án a Collegium Hungaricumban.

Kiemelkedő nemzeti értékeinkről szervezett előadást és könyvbemutatót az "Europa"-Club február 13-án a Collegium Hungaricumban.

V.Németh Zsolt, a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos vezette be a hallgatókat a nemzeti értékek, kiemelkedő nemzeti értékek, valamint a hungarikumok világába. Mi is az a kiemelkedő nemzeti érték? Olyan nemzeti érték, amely nemzeti szempontból meghatározó jelentőségű, a magyarságra jellemző és közismert, jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, továbbá hozzájárul az új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez. Ezek az értékek felett helyezkednek el a hungarikumok. A hungarikum olyan gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség. V. Németh Zsolt prezentációjában kifejtette a fogalmak mellett azt is, hogyan kerülhet bármely nemzeti érték a hungarikumok közé. A résztvevők megismerhették tételesen is a különböző kategóriákba sorolt hungarikumokat az agrártermékeken át a természeti környezetig, kulturális örökségig, vagy épp a technológiai eljárásokig.

Az est második felében Boda László 5 újonnan megjelent könyv társszerzőjeként 3 témát felölelő szakirodalmat tárt elénk. A könyvek kiemelkedő nemzeti értékeink közül a gyógyfürdőkre, a mézre és a kolbászra fókuszálnak, rendkívül értékes ismeretekkel, képanyaggal ajándékozva meg az olvasót.

Az előadásokat követően a résztvevőknek lehetőségük nyílt a könyvek megvásárlására, emellett pedig egy kis kolbász és méz kóstolóval készültek az előadók.

 

 

Könczei Árpád koreográfiáját és rendezését vitte színre a Háromszék Táncegyüttes és állandó zenekaruk, a Heveder Bécsben a MuTh Theater-ben 2020. február 12-én a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület szervezésében.

Könczei Árpád koreográfiáját és rendezését vitte színre a Háromszék Táncegyüttes és állandó zenekaruk, a Heveder Bécsben a MuTh Theater-ben 2020. február 12-én a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület szervezésében egy turné állomásaként.

Álljon itt a rendező-koreográfus beharangozója elöljáróban:

 „A Száz évig sikere folytatásra ösztönzött: a magyarpalatkai banda és a mezőségi esküvők-lakodalmak emléke, a Heveder zenekar mai tudása, érett előadásmódja és a Háromszék Táncegyüttes erősödő tánckara új előadás megszületésére inspirált.” 

Ez az inspiráció remek előadást szült. Telt házat vonzott a második kerületi kulturális központba, és talán nem véletlenül. A bécsi táncházas kör, mely jelen pillanatban is két aktív tánccsoport és alkotó műhelyeik köré szerveződik (a Kilyénfalvi Gábor vezette Délibáb és a Németh Zsuzsanna koordinálta Napraforgók) méltán érezhette, hogy ezen az estén szép, szívükhöz szóló előadás szemlélői lehetnek. Mindig előkelő helyet foglal el az ember szívében és lelkében egy, a távoli diaszpórából érkező együttes, zenekar előadása, különösképpen akkor, ha egy mindannyiunk által ismert és kedvelt lókuszról van szó: a mezőségi Magyarpalatkáról. Az, hogy ez a produkció Bécsbe is eljutott, leginkább két embernek köszönhető: az ötletgazda Piroska Ferencnek (az Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete titkárának) és a már említett Kilyénfalvi Gábornak, aki mellszélességgel, az általa vezetett Délibáb minden lehetőségét megmozgatva állt a kezdeményezés mellé. Köszönet érte!

Amiért fontosnak tartottam beszámolni erről, az maga az előadás, annak “kivitelezése”. Sallangoktól mentes, igazi vidám színpadi megjelenítése volt ez egy olyan hagyomány-darabkának (a palatkai lakodalom), melyet talán csupán az egykori megszállott táncosok, zenészek, gyűjtők élhettek át a maga valóságában annak idején, mikor rávették magukat, hogy az “Isten háta mögötti” településre elzarándokoljanak. Az akkor fellelhető hangulat, a zenészek és a násznép közti folyamatos “szocio-diskurálás” rendkívül humoros formában és élettel telten volt ábrázolva végig az előadás során. A díszlet-minimalizmus (két-három pad) megtette a hatását: végig a táncosokra és a zenészekre összpontosíthatott a közönség, ám a háttérben vetített korabeli fotográfiák és mozgókép részletek összekötötték a mondanivalót a régi inspiráló környezettel. A táncosok átélően, szeretetet sugározva hozták a rájuk szabott táncos jeleneteket vokális intermezzókkal. A zekekarról nem írok, mert tudjuk mindannyian, milyen hitvallással és alázattal kezelik Erdély autentikus népzenei gyökereiből táplálkozó küldetésüket és hagyományaikat.

A “Banda” c. előadás a zene-tánc egységén, a mai színpadi megjelenés által igényelt kortárs, ám velejéig hagyományokon alapuló elképzelés szerint megjelenített alkotás, mely vélt küldetését nagyszerűen teljesítette mindannyiunk örömére.

 

Henics Tamás

   

   

 

Négy tánccsoport, közel 70 táncos lépett színpadra február 8-án Linzben, a harmadik táncháztalálkozón.

Négy tánccsoport, közel 70 táncos lépett színpadra február 8-án Linzben, a harmadik táncháztalálkozón.

A linzi Szent Antal Plébánián került sor a kétévente megrendezett találkozóra, ahol az Ausztriában működő táncegyüttesek mellett magyarországi csoportok is színpadra álltak. A program gyermek kézműves foglalkozással kezdődött, melyet aztán rábaközi tánctanítás követett a kicsiknek, Léber László vezetésével. A gyerekprogram után felnőtt tánctanítás következett, Horányi-Pirók Panka és Horányi Csaba oktattak mezőföldi táncokat.

A gálaműsort Cseres Alex, a Ne-felejts néptánccsoport vezetője nyitotta meg köszöntő beszédével, majd gyimesi dalokat hallhattak a nézők. A zenei blokkot a jánossomorjai Csalogató és Eszencia Táncegyüttes „Nézd meg lányom, nézd meg jól!” című kiskunsági koreográfiája követte (koreográfus: Frank Anita és Léber László). A magyarországi csoportot követően a linzi Ne-felejts és a grazi Kenderice Néptáncegyesület tagjai álltak színpadra Cseres Alex „Egy csipetnyi székelyföld” sóvidéki koreográfiájával. Őket követte a színpadon a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület felnőtt csoportja, akik mezőkeszüi táncokat táncoltak. Horányi-Pirók Panka és Horányi Csaba kalotaszegi táncokkal kápráztatták el a nézőket. A gálaműsor a fellépők közös örömtáncával zárult, azonban az este nem ért még véget a műsorral, a Galiba Zenekar kíséretében éjfélig tartott a táncház.

A Linzi Táncháztalálkozó jó alkalmat kínált arra, hogy újra összehozza az Ausztriában működő magyar tánccsoportokat. Novemberben a linzi és grazi csoportok vettek részt a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület évzáró gálaműsorán, ez alkalommal pedig Linzben találkoztak a csoportok. A közönség számára, ahogy a táncosok számára is, a magyar táncház vagy fellépés egyben ünnep is, kiszabadulás a szürke hétköznapok közül. A táncháztalálkozót pedig azért szervezik meg rendszeresen, hogy a csoportok közt baráti kapcsolatok szövődhessenek, és egymás mozgását, koreográfiáit látva tanulhassanak, fejlődhessenek, mondta Cseres Alex, az együttes vezetője. Alex szerint a Linzben és környékén élő magyar közösség tagjai közül első sorban az anyaország határain túlról származókat tudja megszólítani a népzene és a néptánc, de a mostani alkalommal is találkozott új arcokkal a nézőtéren és a táncházban.

A Ne-felejts hagyományőrző néptánccsoport 2015-ben alakult azzal a céllal, hogy különböző magyar tájegységek táncait elevenítse, biztosítva ezáltal fennmaradásukat a jövő generációi számára. A gyermek- és felnőtt néptánccsoport célja, hogy összehozza a Linzben és környékén élő táncosokat, táncolni vágyókat.

 

   

 

 

A Varjos zenekar koncertje és táncház várta az érdeklődőket január 31-én Bécsben a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület szervezésében.

A felvidéki zenekar „Garam parti randevúra” hívta a nézőket, de erdélyi dallamok és cigánynóták is szerepeltek a gazdag műsorban. A Varjos zenekar 2003 őszén alakult Párkányban. Céljául a Kárpát-medence népi kultúrájának bemutatását tűzte ki, a XX. századi népzenei gyűjtések, illetve saját tapasztalataik alapján. A zenekar elsősorban a felvidéki magyarság népzenei anyagát játssza, de előadásukban hallhatóak a mai Magyarország és Erdély területéről származó dallamok is.

A koncert előtt a gyerekeknek ezúttal is lehetőségük volt kézműveskedni Piszker Ágival, aki most is a magyar népművészet színes tárházából merített ötleteket. A kézműves foglalkozást gyermektáncház követte, a kicsik Linczenbold Maximilientől tanulhattak különböző tánclépéseket. A gyerekek táncháza után a Varjos zenekar adott koncertet a már meglévő két lemezük dalaiból, majd pedig a felnőtteknek volt tánctanítás, ahol a résztvevők tanulhattak vág és garamközi táncokat, valamint megismerkedhettek a magyarbődi anyaggal is. A zenekar hajnalig muzsikált, készségesen teljesítve a közönség kéréseit.

 

Január  30-án az ,,Europa"-Club meghívására Bécsbe érkezett koncertet tartani Dr. Tóth Ákos előadóművész.

Január  30-án az ,,Europa"-Club meghívására Bécsbe érkezett koncertet tartani Dr. Tóth Ákos tárogató-művész Kiskunfélegyházáról. 

A tárogató, a magyarok szívéhez talán legközelebb álló, lélekemelő hangszer. Dr. Tóth Ákos tárogatóművész 1 órás koncertje során különböző korok zenéjét mutatta be.

Az egyes művek között a művész mind a tárogatót, mind az egyes zenei korszakokat bemutatta. A mű hangulatához illő hangszínen szólaltatta meg e különleges hangszert és vezetett a népdalokon át Rákóczi, Petőfi és Kossuth korának dallamaihoz, de a klasszikus, blues, jazz dalok sem hiányoztak a repertoárból. Tóth Ákos 2004-ben ismerkedett meg a tárogatóval, azóta elválaszthatatlanok egymástól. Mindig arra törekszik, hogy a mű hangulatához illő hangszínen szólaltassa meg hangszerét. 

Január 29-én nyílt kiállítás Bolgovics Gergő festményeiből az AMAPED termeiben a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület és az AMAPED - Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének közös szervezésében.

Január 29-én nyílt kiállítás Bolgovics Gergő festményeiből az AMAPED termeiben a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület és az AMAPED - Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének közös szervezésében.

Bolgovics Gergő 1992. július 2-án született a Nagykunság közepén lévő Kisújszálláson. Egész gyermekkorától kezdve a magyar néptánc töltötte ki érdeklődését, így később a továbbtanulásban is megmutatkozott. Fóton a Népművészeti Szakközép iskolában folytatta középiskolai tanulmányait. 2009-től pozsonyi Ifjú Szivek Táncszínház táncosa, ahol 4 évet töltött el. Ezután a táncoktatás és a színház világa vonzotta be, szabadúszó táncos- és oktatóként. 2016 szeptembere óta a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tagja Budapesten.

„A festészet nagy álmom volt úgy, hogy nem is tudtam róla. Régóta kerestem azt a kifejező eszközt, mellyel megfogalmazhatom gondolataim. Kialakulása érdeklődésemnek egyfajta alkotásra vágy, melyet autodidakta módon három-négy éve a festőművészetben megleltem. A mély érzelem világ pontos kifejtése mindig is fontos volt, ezt természetesen a tánc világa  megadja nekem, de a festészet is. Más- más műfaj, de egyik a másik nélkül nem létezhetne. A tánc jó reprodukálásához elkerülhetetlen az elképzelt kép. A témáim kiválasztása során kapcsolatba lépek zenével, irodalommal, mozgással. Vidéki létemre már nagy városokban élek több mint tíz éve, ez alapján választottam ki témámat.”

A kiállítást Kilyénfalvi Gábor, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület elnöke nyitotta meg, aki már régebbről ismeri Gergőt és a munkáit. A megnyitón sajnos betegség miatt nem tudott részt venni a kurátor, Stresnák Éva, de a kiállítást és Gergő munkásságát bemutató beszéde azért felolvasásra került. A beszédet követően Kiss Krisztián zenész, és Linczenbold Maximilián táncos produkcióját nézhették meg a résztvevők.

„A kiállítás szól a városi és vidéki életről, ezek előnyéről, hátrányáról, minden velejárójáról. Szól a boldogulni vágyó emberekről. Szól a konfrontációról, mely egyik másik “ember” közt kialakulhat származásuk- hovatartozásuk, hitvallásuk miatt. Szól a kirekesztettségről. Szól a sokszínűség elnyomásáról, mely nem hagyja kibontakozni az ember valódi énjét. Szól Rólad, róluk, rólam! Szól a kompromisszum készségről, az elfogadásról, a kognitív disszonanciáról, a viszályról és békéről, emlékekről, víziókról, az elszármazottakról és arról, hogy sose felejtsük el honnan jöttünk!

            Egy világ, ahol a sokféle megfér egymás mellet, ahol a magasra törő nem nyomja le a nyugodt életre vágyót. A vidéket nem szippantja magába, hanem határt húzva hagyja saját tempójában virágozni. Nem kérkedik senki, csak büszkén viseli azt ami. A konfliktus vita során megoldódik! Itt, ahol az ellentétes nem rombol, hanem épít, egyfajta harmónia él az alap értékeket nem feledve. Ahol a templomokat nem graffitizik, ahol a temetőkben nem döntik le a márványkövet, s ahol nem szégyen dolgozni és ahol a “nagy” más véleményére kíváncsi. Vidék és nagyváros a két szem, harmadik az agy, a kompromisszum.”

 

Bolgovics Gergő korábbi önálló kiállításai::

2018 – Egy háború lenyomatai  (Budapest, Fonó Budai Zeneház, Brew Brothers galéria kávézó)

2019 – SZTEREOPSZIS (Budapest, Brew Brothers galéria kávó)

2019 – SZTEREOPSZIS (Románia, Torockó, Double Rise Fesztivál)

2019 – SZTEREOSZIS (Kisújszállás, Városi Galéria Könyvtár)

2019 – A mi szánk íze szerint (Budapest, Fonó Budai Zeneház)

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat és a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség közösen szervezett ökomenikus istentiszteletet a nemzeti összetartozás jegyében január 26-án a Deutschordenskircheben.

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat és a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség közösen szervezett ökomenikus istentiszteletet a nemzeti összetartozás jegyében január 26-án a Deutschordenskircheben.

A misén jelen volt Wagner Szilárd lelkész az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezettől, Karvanszky Mónika lelkésznő az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálattól, valamint Simon Ferenc esperes a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség részéről.

Az istentiszteleten Balog Zoltán lelkész úr, miniszteri biztos hirdetett igét, Pál apostol Máltára érkezésérőlbeszélt. Pál apostol és a hajón tartózkodók hajótörést szenvedtek, így kötöttek ki Málta szigetén. Az ottani lakosok befogadták és segítették őket, amiben tudták. Ezt a befogadást, valamint a hit erejét emelte ki Balog Zoltán lelkész úr.

A misét agapé követte, a szervezők minden vendéget szeretettel vendégül láttak.

 

Január 16-án a Collegium Hungaricum adott otthont az ,,Europa"-Club vezetőség választó közgyűlésének.

Január 16-án a Collegium Hungaricum adott otthont az ,,Europa"-Club évi rendes, vezetőség választó közgyűlésének, melyet a bajorországi utazás élményeiről való vetítőképes beszámoló követett.

A gyűlésen köszöntőt mondott Mentsik Szilvia, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának elnöke, az AMAPED elnökasszonya, aki egyben az ,,Europa"-Club elnök helyettese is. Smuk András, az egyesület elnöke megnyitotta a határozatképes gyűlést, melyen az előző évi programokról beszámolót és az idei évben tervezett programok ismertetőjét is hallhattak az egyesület tagjai. A gyűlés után Mátyás Ibolya, a Gabbiano Travel utazási iroda vezetője tartott vetítettképes beszámolót a bajorországi utazás pillanataiból. 

Január 11-én nyitotta meg első táncházával az évet a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület. Ez alkalommal a Korinda Zenekar érkezett Bécsbe, akik a moldvai dallamok világába vezették be az érdeklődőket.

Január 11-én nyitotta meg első táncházával az évet a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület. Ez alkalommal a Korinda Zenekar érkezett Bécsbe, akik a moldvai dallamok világába vezették be az érdeklődőket.

A Korinda Zenekar a magyar nyelvterület keleti végein élő népcsoportok hagyományos népzenéjének hiteles tolmácsolását tűzte ki céljául. Alapítói a szegedi népzenei életben a Mentés Másként Együttes tagjaitól, valamint Hodorog András moldvai furulyás mesterüktől sajátították el zenei tudásuk alapjait, ami meghatározó szerepet játszott a Korinda egyéni hangzásvilágának megteremtésében. Az eredeti felvételekről és az adatközlőktől személyesen megtanult muzsika megszólaltatásában az egyszerűségre, letisztultságra törekednek, ugyanakkor állandóan keresik a saját értelmezések és az egyedi előadásmódok lehetőségeit is.

Bár a zenekar számára a moldvai csángó népzene jelenti a fő irányvonalat, Gyimes, Barcaság, Székelyföld, valamint Bukovina magyar és román vonatkozású népzenéje is repertoárjuk részét képezi. Rendszeresen járnak gyűjteni Moldvába és Erdélybe, mivel fontosnak tartják a még élő idős zenészekkel való személyes kapcsolat kialakítását és ápolását.

Ez alkalommal az ősszel megjelent lemezüket mutatták be Bécsben, amely a „Rögtől szívig” címet viseli. A táncházat megelőzően ismét kézműves foglalkozással várták a kicsiket a Délibáb felnőtt tagjai, ezt követően pedig a kicsik közelebbről is megnézhették a hangszereket, melyekről a zenekar tagjai meséltek nekik. Bóna Boglárka és Bölcsföldi Bálint oktatók vezetésével gyermek táncházra is sor került, amelyet aztán a lemezbemutató követett. A felnőtt táncház alatt nem csak moldvai, de felcsíki dallamokra is táncolhattak a résztvevők.

Megalakulásának 20. évét ünnepelte a bécsi Magyar Diákok Egyesülete.

A bécsi Magyar Diákok Egyesülete (MDE) az MDE Alumni Klub társszervezésében születésnapi bankettet szervezett a jelenlegi és régi tagság számára. Ennek az ünnepi alkalomnak a bécsi Collegium Hungaricum adott otthont. Az est fél 7-kor kezdődött, melyet több támogató és köszöntő szó nyitott meg. Bárány Anzelm, a Collegium Hungaricum igazgatója köszöntötte a közel száz fős fiatalságot. A megnyitó beszédek után az MDE 20 éves történetének emlékezetes pillanatait is láthattuk egy vetítés során, ezután az MDE volt elnökeivel zajlott kerekasztal beszélgetés, ahol a régi elnökök meséltek a kezdeti nehézségekről és arról, mit köszönhetnek az MDE közösségének. A szünetekben büfé várta a vendégeket, amely kiválló alkalmat biztosított a régi és jelenlegi tagok eszmecseréjéhez. Kulturális műsorral is készültek a szervezők, a SVUNG Színtársulat szórakoztató és humoros előadása nevettette meg a nézőket. Tombola vásárlásra is volt lehetőség, amivel az egyesület működési költségeihez lehetett hozzájárulni. Az esemény szponzorai színház jegyeket, páros wellness hétvégét, könyveket és ajándékutalványokat ajánlottak fel a tombola nyereményei közé. Az este zenei aláfestéséről a SCAST TRIO zenekar és Auguszt Bárió zenekara gondoskodtak. A hangulatra nem lehetett panasz. A szervezők példaértékű munkát végeztek, hiszen nem csak nívós bankettet szerveztek, hanem összehozták a régi bécsi magyar diákságot a mai diákokkal, akik számos tanáccsal és új ismerettséggel távozhattak.    

 

 

 

Január 10-én rendezte meg nagyszabású OlvaShow-ját a Bécsi Magyar Iskolaegyesület. Az első alkalommal megrendezésre kerülő csapatversenyen két korosztályra bontva mérhették össze tudásukat a gyerekek.

Január 10-én rendezte meg nagyszabású OlvaShow-ját a Bécsi Magyar Iskolaegyesület.

Az első alkalommal megrendezésre kerülő csapatversenyen két korosztályra bontva mérhették össze tudásukat a gyerekek. A verseny szervezői sok újdonsággal készültek a versenyzők számára, amelyek nem szokványos elemei egy átlagos versenynek. Ilyen volt a QR kódok keresése és beolvasása, mely közelebb vitte a játékosokat a célhoz és feladatokhoz.

A nagyobb korosztálynak Berg Judit: Az őrzők című ifjúsági regényét jelölték meg a szervezők elolvasásra, a kisebbeknek Rumini c. könyvéből kellett felkészülniük a megmérettetésre. Az OlvaShow nagyon jó hangulatban telt, a gyerekek példaértékű csapatmunkáról tettek bizonyságot. Minden résztvevő jutalommal és a következő OlvaShow-t várva tért haza. 

 

December 18-án került sor az AMAPED karácsonyi ünnepségére.

December 18-án került sor az AMAPED karácsonyi ünnepségére. A családi délutánon az Aranykapu Zenekar adventi műsorát hallgathatták meg kicsik és nagyok. 2013-ban alakult meg az Aranykapu Gyermekzenekar. A céljuk, hogy a magyar néphagyományból merítve, különleges hangzásvilággal, a korosztálynak (1-10 éves) megfelelően adják át zenei- és anyanyelvi értékeinket. 

A műsort követően az AMAPED pedagógusai kézműves foglalkozással, punccsal és egy kis büfével várták a résztvevőket. A gyerekek készíthettek angyalkákat, karácsonyfadíszeket, mécses tartókat, valamint színezhettek karácsonyi kifestőket, mindenki megtalálta a korának megfelelő elfoglaltságot.

Mindenkinek köszönjük a részvételt, és kellemes ünnepeket kívánunk!

  

Az ,,Europa”-Club és az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat közös karácsonyi istentiszteletet és koncertet szervezett december 15-én, advent harmadik vasárnapján. 

Az ünnepi alkalom 17 órakor kezdődött igehirdetéssel, a templom megtelt kicsikkel és nagyokkal egyaránt. A vendég lelkész asszony prédikációjában hangsúlyozta, hogy nem szabad megfeledkeznünk a nagy készülődések közepette az igazi ünnepeltről, Jézus Krisztusról.  

18 órától magyar egyházi dalokkal örvendeztette meg az összegyűlteket Kátai Zoltán Kossuth-díjas magyar népzenész, énekmondó. Ezt követően szeretetvendégségbe hívogatták a gyülekezetet a szervezők, akik nagyon sokat készültek erre a jeles eseményre, ami 10 éves múltjával már hagyománynak nevezhető.  Reméljük, ez a hagyomány, a közös ünneplés a jövőben is folytatódni fog.

 

Az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervezete a hagyományokhoz híven idén is énekkel, zenével, tánccal és közös vacsorával ünnepelte a karácsonyt és zárta az évet december 14-én, szombaton a Bécsi Magyar Munkás Egyesület székhelyén.

Az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervezete a hagyományokhoz híven idén is énekkel, zenével, tánccal és közös vacsorával ünnepelte a karácsonyt és zárta az évet december 14-én, szombaton a Bécsi Magyar Munkás Egyesület székhelyén.

A karácsonyi ünnepség résztvevőit Steip Ferenc, a csúcsszervezet elnöke köszöntötte, valamint röviden bemutatta az este folyamán fellépőket.

A rövid köszöntőt követően a gyerekek kerültek előtérbe, Luca napi szokásokkal és versekkel szórakoztatták a közönséget. Rusu Doris és Mák Ronald előadásában karácsonyi dalokat hallhattunk citerán Rozs Péter felkészítésével. A Barka Bécsi Magyar Népdalkör és a Rézsarkantyú Citerazenekar klasszikus adventi dalokat adott elő, hagyományt teremtő szándékkal harmadik éve adják elő ezt a csokrot közösen, természetesen a nézőket is éneklésre biztatva, bevonva. A vacsorát követően Soós András és zenekara állt színpadra. Egy zenés irodalmi előadás keretében Széki Soós János Vándorforrás és ragaszkodás című könyvét mutatták be, az író részleteket olvasott fel a könyvből, a zenekar pedig Hetényi Milán, a Magyar Állami Népi Együttes szólóénekesével kiegészülve zenei blokkokkal színesítette a felolvasást.

Az előadást követően az este táncházzal folytatódott, és hajnalig kitartott.

Mindenkinek köszönjük a részvételt, és az egész éves munkát!

Az AMAPED legkisebb gyermekei sem maradhattak idén Mikulás nélkül, december 10-én együtt várták a kicsik és a szüleik a Mikulást az AMAPED termeiben.

Az AMAPED legkisebb gyermekei sem maradhattak idén Mikulás nélkül, december 10-én együtt várták a kicsik és a szüleik a Mikulást az AMAPED termeiben. A rendezvényen negyven 0-6 éves gyermek vett részt, akiknek a Ringató és az Óperenciás babafoglalkozás pedagógusai készültek egy tartalmas délelőttel. A szülők együtt énekeltek karácsonyváró dalokat, mondókáztak a gyerekekkel, akik közben szabadon járhattak-kelhettek a teremben. A Mikulás érkeztével a gyerekek és szülők megismerhették Szent Miklós történetét, majd pedig nem maradt már más hátra, mint hogy a Mikulás kiossza a csomagokat a gyerekeknek. Az ajándékozást követően kis büfé és további Mikuláshoz és adventhez kapcsolódó játékok várták a résztvevőket.

A rendezvény az AMAPED és az "Europa"-Club szervezésében, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával valósult meg.

December 7-én rendezte meg disznótoros vacsorával egybekötött mulatságát a Bécsi Magyar Munkás Egyesület Bécsben.

December 7-én rendezte meg disznótoros vacsorával egybekötött mulatságát a Bécsi Magyar Munkás Egyesület Bécsben. A házi pálinkás fogadtatás után mindenki elfoglalta helyét a megterített asztaloknál. A zenéről a vajdasági péterrévei tambura zenekar gondoskodott, akik felejthetetlen hangulatot teremtettek percek alatt, a népdalok és a rági slágerek sem hiányoztak a zenei kínálatból. Az ételre sem volt panasz. Friss hurka, kolbász és káposzta is került az asztalra, az estét vajdasági hájas kifli édesítette. Mind a kilencven résztvevő elégedetten és a legközelebbi rendezvényt várva távozott a hajnalig tartó mulatságról.     

. 

Közösen várta idén a Mikulást az AMAPED – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete, a Bécsi Magyar Iskolaegyesület és a Központi Szövetség, BMI Magyarország Bécsi Nagykövetségén december 6-án.

Közösen várta idén a Mikulást az AMAPED – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete, a Bécsi Magyar Iskolaegyesület és a Központi Szövetség, BMI Magyarország Bécsi Nagykövetségén december 6-án.

A rendezvényen 176 három és tíz év közötti gyermek vett részt, akiket a Nagykövetség nagytermében fogadott Magyarország bécsi nagykövete, Dr. Nagy Andor rövid beszédével, mellyel megnyitotta az ünnepséget, valamint köszöntötte a jelenlévő gyerekeket és pedagógusokat. Ezt követően az Bognár Szilvia és zenekara kápráztatta el a teremben lévőket „TitokTok”című adventi műsorával. Az énekesnő alaposan megmozgatta a gyerekeket, kicsik és nagyok is ugráltak, táncoltak a fülbemászó dallamokra, majd pedig a koncert végén együtt énekelték a Mikulásnak a „Hull a pelyhes fehér hó” című dalt. A Mikulás érkeztével megismerhették Szent Miklós történetét, majd pedig nem maradt már más hátra, mint hogy a Mikulás, és az őt segítő manók kiosszák a csomagokat a gyerekeknek. Az ajándékozást követően még kis büfé is várta a résztvevőket.

A műsor létrejöttét a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta.

Newsletter letöltés PDF - HU Newsletter letöltés PDF - DE