Felvidéki magyar színdarabot mutatott be a révkomáromi Teátrum színházi polgári társulás az Európa Club szervezésében október 5-én, pénteken este Bécsben, a Collegium Hungaricumban. Csáky Pál egyfelvonásos színpadi játékára, a Virágesőre közel száz néző volt kíváncsi.

Felvidéki magyar színdarabot mutatott be a révkomáromi Teátrum színházi polgári társulás az Európa Club szervezésében október 5-én, pénteken este Bécsben, a Collegium Hungaricumban. Csáky Pál egyfelvonásos színpadi játékára, a Virágesőre közel száz néző volt kíváncsi.

A közönséget Dr. Smuk András, az Európa Club elnöke köszöntötte, és egyben háláját fejezte ki azért, hogy a színészek, illetve a színpadi játék írója, Csáky Pál elfogadták a meghívást és bemutatják ezt a nagysikerű darabot az osztrák főváros magyar közönségének is.

                         

A színpadi játék a felvidéki magyarokról szól, küzdelmeiket, mindennapi harcaikat mutatja be a hatvanas évektől kezdve egészen a rendszerváltásig, illetve a jelenkorig egy idősebb színészházaspár visszaemlékezésein keresztül. Egy olyan korszakra koncentrál, ahol a diktatúra az ember csontjáig hatol, és még a kultúra területén sem lehet szabad az ember. De nem csak a művészi önkifejezést kontrollálják – magyarnak lenni sem szabad, istenhívőnek lenni pedig már végképp nem tanácsos (Dráfi Anikó). A Virágeső a felvidéki magyar színészek művészete és vállalásai előtt kíván tisztelegni úgy, hogy közben nem kerüli meg az elmúlt évtizedek néhány olyan történését sem, amelyek meghatározóak voltak a kisebbségi közösség élete szempontjából (Csáky Pál).

A főszerepet, Ferit, a színészt Dráfi Mátyás, Jászai-díjas színművész játszotta, feleségét, Juditot a magyarországi művésznő, Kolti Helga jelenítette meg. További szereplők: Tarics Péter (színházigazgató), Tóth László (Péter, Feri barátja) és Borsó Ákos (párttitkár). A férjet és a feleséget alakító két színész parádésan szerepelt, de a másik három karakter is nagyon jó alakításra adott lehetőséget. 

A színdarab nagy hatással volt a nézőkre, Csáky Pál szlovákiai magyar mérnök, politikus és író, európai parlamenti képviselő nehezen jutott szóhoz az előadás végén a tapsviharban. Elárulta, hogy először az a monológ volt készen, ami az egész előadás gerince. A nagyon nehéz helyzetbe került színész megpróbál dialógust folytatni az Istennel, hogy most akkor hányadán állunk, és merre lehet tovább menni. Azért írtam, mert néha úgy érzem, valószínűleg a felvidéki magyarságnak is ilyen dialógusra és fenti segítségre is szüksége van – mondta a szerző.

                         

Végül Dráfi Mátyás október 6., az aradi vértanúk emléknapjának alkalmából Petőfi Sándor Az apostol című költeményéből szavalt el egy részletet, melyet a közönség vastapssal jutalmazott.

A rendezvény után kisebb fogadás következett, mely során mindenki beszámolhatott az élményeiről a színdarab kapcsán, illetve lehetőség volt beszélgetni a színészekkel és a mű írójával is.

Szöveg és fotók: Fazekas Csilla

Ifj. Bertényi Iván történész, a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettese, a Bécsi Magyar Történeti Intézet (BMTI) igazgatója az Intézet idei legfontosabb őszi projektjeiről mesél.

 

Interjú ifj. Bertényi Iván történésszel, a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettesével, a Bécsi Magyar Történeti Intézet (BMTI) igazgatójával

A közel 20 éve sikeresen működő BMTI legfontosabb feladatai ösztöndíjas magyar kutatók és tudósok fogadása a Collegium Hungaricumban, továbbá jó kapcsolatok kiépítése az ausztriai magyar szervezetekkel és a Bécsben élő magyar értelmiséggel. A BMTI szoros kapcsolatokat igyekszik kiépíteni magyar egyetemekkel és a Bécsi Egyetemmel, kapcsolatokat fejleszt a hazai és külföldi kutatóhelyekkel, intézetekkel is. Az Intézet az általa menedzselt projektekben igyekszik támogatni az utógondozást is.

Ifj. Bertényi Iván történészt, a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettesét, a Bécsi Magyar Történeti Intézet (BMTI) igazgatóját az Intézet idei legfontosabb őszi projektjeiről kérdeztem.

Az Intézet igazgatója rögtön kiemelte, hogy vezetése alatt elsősorban azokra a programokra helyezik a hangsúlyt, amelyekre osztrák szakmai érdeklődés van, igyekeznek ugyanis bevonzani az osztrák közönséget. Éppen ezért a két ország történelmének közös pontjait keresik, hiszen az osztrák és a magyar történelem évszázadokon át elválaszthatatlanul összefonódott, és egyetlen más külföldi országban nincs annyi értékes magyar történelmi forrás, mint Bécsben.

Az osztrák fővárosban a már hagyománnyá vált évfordulókhoz kapcsolódóan is szerveznek programokat – mondta az Intézet igazgatója. A bécsi magyarság rendszeresen megünnepli például Széchenyi István születésnapját a legnagyobb magyar szülőházánál, a Herrengasse 5. szám alatt. Ehhez kapcsolódva a Történeti Intézet is mindig szervez tudományos programokat. Idén szeptember 25-én Széchenyi életművét bemutató magyar nyelvű kiállítás nyílt „Széchenyi-emlékek nyomában Európában” címmel, mely október 11-ig tekinthető meg a bécsi Collegium Hungaricumban, illetve egy német nyelvű előadásra is várták az érdeklődőket, melyen Széchenyi és Kossuth visszaemlékezéseiről volt szó az utolsó rendi országgyűléssel kapcsolatban.

Nagy hangsúlyt fektet az Intézet a hivatalos, állami magyar, illetve osztrák emlékévekre is. 2017-ben a 1867-es kiegyezés 150. évfordulója van. Ezt a történelmi eseményt máshogy értékelik a magyarok, illetve az osztrákok, ezért is ígérkezik nagyon érdekesnek a különböző nézőpontok ütköztetése, melyre egy december 11-12-i konferencia keretében kerül majd sor – emelte ki Bertényi Iván. Végső soron szintén a kiegyezéshez köthető a Hofburgban „Sisi und Ungarn” címmel nyílt kiállítás. Az Intézet felkérte a kiállítás kurátorát, Olivia Lichtscheidl művészettörténészt, beszéljen az osztrákok és magyarok népszerű királynéjáról, ő pedig felajánlotta, hogy szervezzen az Intézet magyar nyelvű idegenvezetést a kiállításon keresztül az október 22-23-i magyar nyelvű idegenvezetés mellett. Az Intézet igazgatója – történészként különben is a 19. század kutatója – november folyamán további magyar nyelvű vezetéseket tarthat a kiállításban. Remélhetőleg ez a lehetőség segíti majd a további sikeres együttműködést az Intézet és a Hofburg (illetve Schönbrunn) között – bizakodik Bertényi Iván.

Az Intézet Mária Terézia születésének 300. évfordulójára is szervez programot, az osztrák emlékévhez illeszkedő konferencián november 9-10-én neves magyar és osztrák előadók beszámolóit hallgathatja majd meg a közönség. Körbejárják, mit tett, miért jelentős magyar uralkodó Mária Terézia. Különös érdekessége lesz a konferenciának, hogy mindkét napon olyan helyszíneken folyik majd a tanácskozás, amelyek közvetlenül kötődnek Mária Teréziához. Az első napon a Magyar Nagykövetség palotájában lesz a konferencia, amely Mária Terézia idejében a Magyar Királyi Udvari Kancellária székháza volt, míg a második napon a ma az osztrák szövetségi igazságügyi minisztériumnak helyt adó egykori Trautson-palota dísztermében lesz a konferencia. Ezt az épületet éppen a királynő vásárolta meg, s bocsátotta a magyar nemesi testőrség céljaira.

A Történeti Intézet igazgatója szerint sajnálatos tapasztalat, hogy bár Ausztria szomszédja Magyarország, és megannyi szálon fonódik össze történelmünk, ha valaki a Bécsi Egyetemen a magyar történelemről szeretne tanulni, nem teheti meg, sőt, a kiváló Horst Haselsteiner professzor nyugállományba vonulása óta a Kelet-Európai Történeti Intézetben szinte nincs olyan történész oktató, aki legalább tudna magyarul. 

A Bécsi Magyar Történeti Intézet, több magyarországi kolléga segítségét élvezve régóta igyekezett ezen az áldatlan állapoton segíteni. Most az Institut für Osteuropäische Geschichte tanára, Prof. Dr. Oliver Schmitt révén nem csupán megértő, de kellően agilis partnerre is találtak, akinek sikerült - Prof. Dr. Thomas Winkelbauer, a nagy múltú Institut für Österreichische Geschichtsforschung vezetőjének támogatását is élvezve - sikert elérni. Közös erővel keresztül lehetett vinni, hogy a 2017/18-as tanév első szemeszterben a bécsi egyetem hallgatói számára felvehető kurzusként a magyar történelemről hiánypótló Ringvorlesung induljon, amelynek során hétről hétre a legkiválóbb történészek tekintik át a magyar történelem egyes korszakainak alapproblémáit.

Az előadásokra az Institut für Osteuropäische Geschichte előadótermében, az Altes AKH-kampuszon kerül sor minden csütörtökön, este 18 órától. Az előadások nyelve német, ill. néhány alkalommal angol lesz. A mintegy 55-65 perces előadásokat követően a hallgatóságnak lehetősége nyílik az előadóknak kérdéseket is feltenni.

A legelső, bevezető előadásra 2017. október 5-én, csütörtökön, kivételesen már 17 órától kerül sor. Prof. Dr. Fodor Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Humántudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, ill. a Történettudományi Intézet igazgatója előadásában áttekinti a magyar történelem ezer esztendejének legfontosabb problémáit.

Az előadás-sorozat nem csupán a szűkebben vett magyar történettudomány számára fontos program, hanem egy esély arra, hogy az érdeklődő osztrákok jobban megismerjék hazánk múltját, és ezen keresztül talán jobban megértsék a jelenlegi Magyarországot is – hangsúlyozta Bertényi Iván.

Az egyetemi kurzusok minden érdeklődő számára nyitottak. A BMTI igazgatója reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a Ringvorlesung sikeres lesz és a következő félévekben is folytatódhat majd.

A Bécsi Magyar Történeti Intézet programjairól a Collegium Hungaricum Facebook oldaláról is lehet tájékozódni, de aki feliratkozik az Intézet címlistájára, rendszeresen kap majd e-mailben meghívókat a rendezvényekről. Cím: geschichte@collegiumhungaricum.at.

Szöveg: Fazekas Csilla

 

A Bécsi Magyar Történeti Intézet német nyelvű előadást szervezett október 2-án, hétfőn 19 órakor a bécsi Collegium Hungaricumban. Dr. habil. Velkey Ferenc történész, a Debreceni Egyetem docense Kossuth Lajos visszaemlékezéseiről beszélt Széchenyi István naplójába írt széljegyzetei alapján. 

A Bécsi Magyar Történeti Intézet német nyelvű előadást szervezett október 2-án, hétfőn 19 órakor a bécsi Collegium Hungaricumban. Dr. habil. Velkey Ferenc történész, a Debreceni Egyetem docense Kossuth Lajos visszaemlékezéseiről beszélt Széchenyi István naplójába írt széljegyzetei alapján.

Az előadáson részt vett Radda István, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának elnöke, valamint Dr. Smuk András, az Europa-Club elnöke is.

A résztvevőket ifj. Bertényi Iván történész, a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettese, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója köszöntötte. Felelevenítette a magyar kollektív emlékezet két nagy alakjának, Széchenyi Istvánnak, illetve Kossuth Lajosnak reformtevékenységét, és azt is, hogy más-más úton haladva képzelték el a modernizációt.

                         

Kossuth egyrészt Széchenyi ellenpontja és mintegy önreflexiós fix pontja, másrészt ő az, akinek a politikája új horizontokat nyit meg és ezáltal egyenes úton viszi az országot a forradalomba. 

Dr. habil. Velkey Ferenc történelem-magyar szakos, fő kutatási területe a reformkor. Előadásában arra próbált választ keresni, hogy Kossuth Lajos Széchenyi István naplóját olvasva (az első, helytelen kiadást) széljegyzetei alapján miért is van olykor ellentétes állásponton, mint a „legnagyobb magyar”, próbál pszichológiai magyarázatot adni arra, miért is „szelektív” Kossuth Lajos emlékezete, miért tagadja olykor, hogy egy asztalnál ült volna Széchenyivel, holott a találkozás tényét történelmi bizonyítékok támasztják alá. A résztvevők érdeklődve figyelték az előadást és sok kérdést is feltettek az elhangzottakkal kapcsolatban.

Az izgalmas előadást egy kisebb fogadás követte.

Szöveg és fotók: Fazekas Csilla

Október 4-én világszerte az állatok világnapját ünneplik és Assisi Szent Ferencről is emlékeznek. Ezt az alkalmat ragadta meg az UMIZ, hogy meghívja Döme Zsuzsa írónőt és költőt Alsóőrre.

Október 4-én világszerte az állatok világnapját ünneplik és Assisi Szent Ferencről is emlékeznek. Ezt az alkalmat ragadta meg az UMIZ, hogy meghívja Döme Zsuzsa írónőt és költőt Alsóőrre.

2017. szeptember 30-án került bemutatásra az „Eb ugatta történetek Tündérkerti Kedvenc Alíz tollából” című könyve. Az első részt az év elején mutatta be az őrvidéki közösségnek és olyan nagy sikert aratott a kis pumi kutyáról szóló kalandleírás, hogy ismét meghívást kapott Alsóőrre.

A rendezvényt Kelemen László intézményvezető nyitotta meg. Ezt követően öt csodaszép magyar népdal hangzott el, amit a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (BMKE) énekköre Dr. Villóanyi Eszter vezetése alatt adott elő. Döme Zsuzsa bemutatkozása után egy kis meglepetés is várt a közösségre. A szombathelyi „Őrvidék Ház” „Toldi” című díszkiadásos könyvekkel ajándékozta meg a rendezvényen lévő közösséget. Ezúton kívánta bemutatni Farkas Csaba, az Őrvidék Ház igazgatója a jó határon átnyúló kapcsolatokat.

Végül Tündérkerti Kedvenc Alíz gazdája felolvasott lagújabb könyvéből, amely 51 fejezetet tartalmaz. A már felnőtté vált kutya mindennapjairól, kisebb-nagyobb csíntevéseiről szóló beszámoló ezen a kellemes délutánon jól szórakoztatta kicsiket, nagyokat, fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Döme Zsuzsa lelkesen és ízes humorral adott elő és a felolvasás után arra is sorra került, hogy könyveket is dedikáljon. Sok állatbarát vásárolt ezen az estén magának egy példányt, hogy otthon folytatni tudja az olvasást. A könyvbemutató csak egy ízelítőt adott Döme Zsuzsa sokrétű és színes irodalmi tehetségéről. Az UMIZ hálásan köszöni, hogy eljött az Őrvidékre és nemsokára visszavárja következő művével.

Kelemen László, az UMIZ - vezetője

 

A Bécsi Magyar Történeti Intézet és az EUROPA-Club szervezésében nyílt kiállítás Széchenyi-emlékek nyomában Európában címmel a Collegium Hungaricumban szeptember 25-én. A kiállítást a Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület (MEVE) készítette. A MEVE kis közösségének alapelve megalakulása óta egyértelmű: „… a magyar emlék-kutatás az egyetemes emberi kultúra számunkra kiemelkedően fontos, természetszerűen különleges része”. 

A Bécsi Magyar Történeti Intézet és az EUROPA-Club szervezésében nyílt kiállítás Széchenyi-emlékek nyomában Európában címmel a Collegium Hungaricumban szeptember 25-én. A kiállítást a Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület (MEVE) készítette. A MEVE kis közösségének alapelve megalakulása óta egyértelmű: „… a magyar emlék-kutatás az egyetemes emberi kultúra számunkra kiemelkedően fontos, természetszerűen különleges része”.

A kiállítás megnyitásának napján két előadáson is részt vehettek az érdeklődők. Dr. Deák Piroska az itáliai Széchenyi-emlékekről beszélt (5 utazás), míg Dr. Messik Miklós, a MEVE elnöke az angliai és franciaországi Széchenyi-emlékeket villantotta fel izgalmas előadásában.

                         

A két előadás előtt Dr. Smuk András, az EUROPA-Club elnöke köszöntötte az érdeklődőket és üdvözölte a kiállítást, valamint az előadókat, akik izgalmas történelmi, illetve földrajzi utazásra invitálták a közönséget. Az út Széchenyi István életének három nagy korszaka, ifjúkora (az „öröm” időszaka), a felébredés, valamint a cselekedet szakaszain át vezetett. A legnagyobb magyar pályájának sok érdekességéről szó esett naplófeljegyzései, levelezései és egyéb kutatások, tanulmányok alapján.

                         

A Széchenyi-emlékek nyomában Európában kiállítás színes, képes és írásos anyagokon keresztül kalauzolja el az érdeklődőket a Széchenyi-emlékhelyekhez, és méltó módon állít emléket a közvélemény számára kevésbé ismert Széchenyi Ödön életművének is.

A kiállítás október 12-ig megtekinthető a bécsi Collegium Hungaricumban.

A rendezvény kisebb fogadással zárult.

Szöveg és fotó: Fazekas Csilla

Newsletter letöltés PDF - HU Newsletter letöltés PDF - DE