Az "Europa"-Club meghívására 2019. február 14-én, 19 órakor a bécsi Collegium Hungaricumban tartott előadást Dr. Fodor István régész, a Magyar Nemzeti Múzeum volt igazgatója honfoglalás kori emlékekről a Kárpát-medencében.

Az "Europa"-Club meghívására 2019. február 14-én, 19 órakor a bécsi Collegium Hungaricumban tartott előadást Dr. Fodor István régész, a Magyar Nemzeti Múzeum volt igazgatója honfoglalás kori emlékekről a Kárpát-medencében.

Először Dr. Smuk András, az "Europa"-Club elnöke köszöntötte a résztvevőket és az előadót, aki korábban már többször járt a bécsi magyar kultúrintézetben.

     

Dr. Fodor István kutatási területe kezdettől a magyar őstörténet és a honfoglalás kor régészeti vizsgálata volt, végig ezek a területek tették ki munkássága zömét. Rendszeresen oktat népvándorlás kori, honfoglalás kori és középkori régészetet, középkori művelődéstörténetet, magyar és finnugor őstörténetet.

Árpád honfoglalói jellegzetes díszítőművészetet hoztak magukkal. Fegyverzetük, ruházatuk, lószerszámuk palmettás díszítése mindmáig korszakjellemző a Kárpát-medence régészetében. Az első honfoglalás kori magyar sír 1834-ben került elő Kecskemét mellett. Azóta a X. és XI. századi ismertté vált sírok száma 27 ezer körül van. A leletek hű képet adnak a magyarok egykori pompás, keleti ízlésben fogant művészetéről, temetkezési szokásaikról, hiedelemvilágukról.

     

     

Dr. Fodor István számos érdekességet mesélt őseink nomád, majd a letelepedés utáni "európai" életmódjáról, hitvilágáról. Kiemelte például a kettős lélekbe vetett hitet, mely szerint a mellüregben lakozik az "élet-lélek", a koponyában pedig "árnyék-lélek". Utóbbi - a hiedelmek szerint - a halál után is továbbél, sokáig kísért a földön. De megtudhattuk azt is, hogy a halottat a sírban arccal kelet felé temették, hogy a túlvilágon úgy ébredjen fel. A bemutatott kézműipari termékek, az ötvös művészet nomád hatást tükröz, a keleti népek színes egyvelegében formálódott. Rendkívül érdekes előadás volt.

Szöveg és fotók: Fazekas Csilla

Az "Európa"-Club meghívására a Klebelsberg Kamaraszínház január 31-én Bécsben is bemutatta Hedry Mária nagysikerű monodrámáját Zrínyi Ilonáról. A rendkívüli asszonyt Juhász Róza alakította a darabban. Miután Dr. Smuk András, a Club elnöke köszöntötte a résztvevőket, rögtön kezdődött is az előadás.

Az "Európa"-Club meghívására a Klebelsberg Kamaraszínház január 31-én Bécsben is bemutatta Hedry Mária nagysikerű monodrámáját Zrínyi Ilonáról. A rendkívüli asszonyt Juhász Róza alakította a darabban. Miután Dr. Smuk András, a Club elnöke köszöntötte a résztvevőket, rögtön kezdődött is az előadás.

          

"A monodráma hitelesen mutatja be Zrínyi Ilona sokarcú, izgalmas alakján, drámai sorsán keresztül a magyar történelem egyik legbonyolultabb s egyben legvitatottabb korszakát. Zrínyi Ilona Thököly Imréhez és fiához, Rákóczi Ferenchez fűződő viszonya alkotja a darab fő gerincét. Mint nő, mint anya, s egyben a hazaszeretet példátlan emblematikus személyisége jelenik meg az előadásban, s teszi hitelessé a konfliktusok közötti emberi nagyságát.

Az előadás egyik újszerű, erős darabja lehet az ifjúság számára tervbe vett, nemzeti identitást erősítő programnak.

Az előadás  hiánypótló szerepet játszik a történelmi drámák sorában, amelyek a színház eszközeivel gyarapítják a nézők történelmi ismereteit.

A darab lényegében felöleli Zrínyi Ilona felnőtt életének minden fontos korszakát. Ily módon egy időutazásnak lehetünk tanúi.

Az első jelenetben hajón vagyunk, Zrínyi Ilona kíséretével és Thökölyvel száműzetésének utolsó és legtávolabbi állomása, Kis-Ázsia  felé halad.

Egyedül van a fedélzeten, s az éjszaka csendjében megidézi életének állomásait. A darab során vissza-visszatérünk a hajóra, s ez a színhely a keretjátéka az előadásnak.

Alakján keresztül képet kapunk a XVII. századi Magyarország politikai állapotáról, katonai eseményeiről, a kuruc korszak kezdeteiről. Emlékeiben megidézi apját, Zrínyi Pétert, akit hős katonaként az osztrák császár perbe fogott, és árulás koholt vádjával kivégeztetett.

Látjuk esküvőjén Munkács várában, s a Thököly iránti szenvedély ellentmondásos  stációiban.

Thököly Imre kezdeti katonai sikerei, mint a felvidéki, partiumi várak elfoglalása, meghódolása boldogsággal tölti el, s a csatákba is követi élete szerelmét. Később a zuhanás idején, Thököly török elfogatásakor már Munkács várát védi, mint „Európa legbátrabb” asszonya.

     

     

A korabeli krónikák rajongással beszélnek róla, s ő volt az a személy, aki nő létére is utolsó pillanatig védte a rá bízott várat, noha a reménytelenség nyilvánvaló volt a túlerővel szemben, de ő ilyen módon akart hazájának becsületet szerezni.

A vár kénytelen feladása után Bécsbe kerül gyermekeivel, ahol a megállapodás ellenére elszakítják tőle Ferenc fiát. Az osztrák árulás másodszor is kettétöri életét. 4 évi tartózkodás után Thököly kiváltja két elfogott osztrák generálissal, s engedélyezik, hogy kövesse urát török birodalmi helyekre.

Így él majd Bulgáriában, Konstantinápolyban, s végül Nikodémiában, ahova a hajó viszi.

A darab tömören ragadja meg életének fontos pontjait, s ezekből fonja meg egy rendkívüli személyiség portréját a dráma lehetőségeit kihasználva." (jegy.hu)

Zrínyi Ilona példás alakja nem merülhet a feledés homályába, az előadás katartikus élményt adott a bécsi közönségnek.

Szöveg és fotók: Fazekas Csilla

Izgalmas farsangi nyelvi és mozgásos játékokkal, kézműveskedéssel, valamint számos finomsággal várta diákjait a Bécsi Magyar Iskolaegyesület január 28-án. A színes programot kicsik és nagyok egyaránt élvezték.

Izgalmas farsangi nyelvi és mozgásos játékokkal, kézműveskedéssel, valamint számos finomsággal várta diákjait a Bécsi Magyar Iskolaegyesület január 28-án. A színes programot kicsik és nagyok egyaránt élvezték.

A katolikus egyházi kalendárium szerint a farsang ünnepe vízkereszt és hamvazószerda közé esik, melyhez számtalan népi hagyomány kapcsolódik. A párválasztás mellett a farsang lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása. Az álarcok és a maszkok viselése is erre vezethető vissza.

     

A Bécsi Magyar Iskolaegyesületnél nyelvi társasjátékot, ugróiskolát próbálhattak ki a gyerekek, de farsangi dalt is tanulhattak, illetve kézműveskedhettek: egyedi álarcokat készíthettek maguknak. Volt, aki jelmezbe bújt, így aztán lehetett találgatni, ki, kicsoda.

     

A móka és kacagás közben pedig rágcsálnivalókat, süteményeket és gyerekpuncsot is fogyaszthattak kedvükre.

Mindenki nagyon élvezte a színes programot.

Szöveg és fotók: Fazekas Csilla és Nick Ildikó

   

Január 22-én a bécsi magyarok a Makám együttes koncertjével ünnepelték a magyar kultúra napját a Collegium Hungaricumban. Másnap, január 23-án pedig az "Europa"-Club meghívására Kaiser László és Dinnyés József saját válogatott verseket és Kárpát-medencei költők énekelt verseit mutatták be a kultúrintézményben. 

 

Január 22-én a bécsi magyarok a Makám együttes koncertjével ünnepelték a magyar kultúra napját a Collegium Hungaricumban. Másnap, január 23-án pedig az "Europa"-Club meghívására Kaiser László és Dinnyés József saját válogatott verseket és Kárpát-medencei költők énekelt verseit mutatták be a kultúrintézményben. 


A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. Idén tehát 30. alkalommal ünnepelték a magyarok az ország határain belül és azon túl a páratlan magyar kultúrát. 

A bécsi Collegium Hungaricumban január 22-én este a Himnusz meghallgatása után Bárány Anzelm, a kultúrintézet igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Neves írók, költők kultúráról írt gondolatait olvasta fel, majd utalva a Makám zenekar repertoárjára úgy fogalmazott, hogy a kultúra zászlóvivője az irodalom és a költészet, a zene pedig a hírvivője a nagyvilágba. Kiemelte az idei legfontosabb kerek évfordulókat; Ady Endre 100 éve hunyt el, Weöres Sándor halálának 30., valamint Cseh Tamás halálának 10. évfordulójára emlékezett. A Makám együttest a magyar zenei élet állócsillagaként mutatta be, majd egy Ady-idézettel kívánt jó szórakozást az estéhez és egyúttal minden jót a 2019-es évre:

„Adjon Isten ifjuságot, 
Szabadságot, boldogságot, 
Egészséget, pénzt és hitet, 
Szerelmet, hírt mindenkinek.”   

     

A Makám az etno-zene egyik legmarkánsabb magyarországi képviselője. Pályafutását húsz album fémjelzi, legújabb korszakát a magyar népzene archaikus formái és a dal újra-felfedezése jellemzi. A zenekar a műsora első felében Ady Endre megzenésített verseit adta elő nagy sikerrel, majd saját szerzeményeket is bemutatott. A fúvós és ütőhangszereken kívül hegedű, akusztikus és basszusgitár is megszólalt a színpadon. Magyar Bori énekesnő pedig gyönyörű hangjával mindenkit elvarázsolt.

Január 23-án Kaiser László és Dinnyés József saját válogatott verseket és Kárpát-medencei költők énekelt verseit mutatták be a kultúrintézményben. Kaiser László költő, író, szerkesztő, dramaturg, a független magyar nemzeti irodalom fáradhatatlan motorja. Tizenöt önálló kötete jelent meg és több mint száz könyvet szerkesztett. Dinnyés József zeneszerző, előadóművész, „daltulajdonos”, énekes, gitáros a magyar költészet népszerűsítése érdekében folytatja zeneszerzői és előadói munkásságát. "Költők között zenész, zenészek között költő vagyok" - vallja magáról.

     

Miután Dr. Smuk András, az "Europa"-Club elnöke köszöntötte a résztvevőket, Dinnyés László nagy magyar költők verseit mutatta be zenei kísérettel, körbejárva a Kárpát-medencét, ezután Kaiser László olvasott fel néhányat saját szerzeményei közül.

„Ne legyen kultúra magyarság és magyarság kultúra nélkül." Kodály Zoltán e gondolatának szellemében versekkel és dalokkal emlékeztek a diaszpórában élő bécsi magyarok egyik legbecsesebb történelmi örökségünkre, a kultúránkra, művészetünkre.

Szöveg és fotók: Fazekas Csilla

A XX. Bécsi Magyar Táncháztalálkozó volt a koronája az elmúlt évnek a fővárosi Napraforgók Táncegyüttes számára. A jubileumi rendezvény után ünnepi év elébe néz a csoport: 2019-ben lesz 20 éve az együttes megalakulásának.

A XX. Bécsi Magyar Táncháztalálkozó volt a koronája az elmúlt évnek a fővárosi Napraforgók Táncegyüttes számára. A jubileumi rendezvény után ünnepi év elébe néz a csoport: 2019-ben lesz 20 éve az együttes megalakulásának.

A Napraforgók Táncegyüttes 2018-as évét nagy sikerrel zárta, hiszen számos projekt és ötlet valósult meg. A hetente rendszeresen megtartott próbák keretén belül felvidéki gömöri és erdélyi válaszúti táncokkal ismerkedhettek meg a csoport tagjai. A gömöri táncokat a kéthetente Dunaszerdahelyről lejáró Oláh Attila „Nyuszi” tanította, míg a válaszúti táncokat Viszló Bálint, Tőkés Zsolt és Edit mutatták meg a csoportnak, írta szerkesztőségünknek küldött beszámolójában Kalmár Eszter, elnökhelyettes.

     

2018 folyamán 4 edzőtáborban jártak a Napraforgók, amelyeket rendszerint Bécsben és Szlovákiában tartott meg az együttes. A heti próbák mellett kifejezetten jót tesznek mind a tánctanulásnak, mind a csapatszellem erősítésének ezek a táborok. Ilyenkor a tagok az alaplépések és a páros folyamatok mellett már a koreográfiákat is összeállítják, melyekkel aztán egész évben különböző fellépéseken vehetnek részt.

2018-ban több helyszínen, Bécsben, Grácban, Szlovákiában és Magyarországon is megmutathatta az együttes táncos tudását. A Napraforgók szerepeltek többek között a gráci magyar bálon, a bécsi cserkészbálon, a budapesti Országos Táncháztalálkozón, a Bécsi Gulyásfesztiválon és több falunapon. Nagy öröm volt számukra, hogy a szakmailag magas színvonalú mecséri Ladikos fesztiválon Kallós Zoltán emlékére előadhatták válaszúti koreográfiájukat, melyet a Tőkés házaspár állított össze.

     

Az idei év legnagyobb eseménye a XX. Bécsi Magyar Táncháztalálkozó volt. A házigazda Napraforgók több koreográfiával állt színpadra. Oláh Attila „Csontok közt is” gömöri koreográfiáját az Ijfú Napraforgókkal közösen táncolta. Az I. világháború végére, hőseinkre és az idén elhunyt Kallós Zoltán emlékére összeállított válaszúti táncokból álló műsorszámot Tőkés Zsolt és Edit koreografálta. A produkció „(H)őseinkre emlékezve” nevet viselte.

Az estét dr. Nagy Andor, magyar nagykövet nyitotta meg beszédével. A meghívott vendégelőadók évtizedes kapcsolatban vagy akár szoros barátságban állnak az együttessel, valamint rendszeres visszajárói a bécsi táncházaknak. A fellépők között volt a Dűvő és Üsztürü zenekarok, Kiscsipás és zenekara, Muszka György és Ilona, Tőkés Zsolt és Edit, Oláh Attila, Almási Zoltán és Klubuk Renáta, a Délibáb és a Cserók Táncegyüttesek. A gálaműsor zárószámaként a fellépők és az egykori és mindenkori bécsi táncházasokkal karöltve kalotaszegi muzsikára táncoltak.

Az általában havonta megtartott táncházak is egyre népszerűbbek a kisgyermekes családok körében, a felnőttek pedig már visszatérő vendégek a bécsi táncházéletben. Aki esetleg még botladozik, éppen most szeretné megtanulni a néptánc alapjait, annak hétfőn esténként lehetősége van a kezdő/felzárkóztató próbán résztvenni. A felnőttek mellett a két gyerekcsoport is nagyon aktív. Nagy örömükre, a Napraforgócskák és az Ifjú Napraforgók taglétszáma folyamatosan nő, így biztosítva a táncos utánpótlást.

Jubileumból jubileumba

Az együttes az ünnepek után újult erővel vág bele a 2019-es évbe. A Napraforgók idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Rendhagyó módon ifjúsági táncházak kerülnek megrendezésre. Február 1-jén Oláh Attila vezetésével a Kis-Csallóközi ifjúsági táncegyüttes látogat el Bécsbe, hogy az itteni fiatalságot bevonva együtt táncoljanak, énekeljenek és barátságokat kössenek. Március 1-jén Cimbaliband lemezbemutató koncert és táncház vár az érdeklődőkre. Áprilisban ismét ifjúsági táncház lesz, immáron gyergyói fiatalokkal.

A tánccsoport emellett folytatja megkezdett munkáját, az új évben is 2 új táncanyagot: egy felvidékit és gyergyói táncokat szeretnének megtanulni.

Ha valaki kedvet kapott volna a tánchoz, szeretettel várják a próbán és a táncházakban is az érdeklődőket.

ORF

Összesen 18 programot, előadást, megemlékezést, bemutatót szervezett 2018-ban a bécsi „Europa”-Club. Eredményesen folytatódott az együttműködés a Soproni Petőfi Színház társulatával, a klub tagjai pedig a Szentföldre és Firenzébe is eljutottak az elmúlt évben.

 

Összesen 18 programot, előadást, megemlékezést, bemutatót szervezett 2018-ban a bécsi „Europa”-Club. Eredményesen folytatódott az együttműködés a Soproni Petőfi Színház társulatával, a klub tagjai pedig a Szentföldre és Firenzébe is eljutottak az elmúlt évben.

A programok száma valamivel elmaradt a korábbi évekétől, de így is gazdag kínálatot állíthattak össze a bécsi magyarok számára, összegezte az évet Smuk András elnök:

Az „Europa”-Club előadásai közül kiemelkedik Kubassek János, az Érdi Múzeum igazgatójának referátuma, aki maga is végigjárta Kőrösi Csoma Sándor távol-keleti útját, és erről is beszélt közönségének. A Mátyás király-emlékév alkalmából Kóka Rozália meséket, mondákat, anekdotákat mondott el Mátyás királyról.

Az egyesület vendégül látta Zsuffa Tünde írónőt, aki Ingeborg című könyvét mutatta be nagy sikerrel. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének bemutatkozása is sok érdeklődőt vonzott.

Sok éve tart már az együttműködés a Soproni Petőfi Színházzal: 2018-ban két színházi bemutatót szerveztek Bécsben. Az egyik „Nekem a feleségem gyanús” címmel egy Karinthy-est volt februárban, amelyet a Komensky-iskola színháztermében tartottak meg. Októberben pedig a Collegium Hungaricumban mutatták be a „Mindörökké Júlia” című darabot a teátrum színészei, amely Szendrey Júlia és Petőfi Sándor különleges kapcsolatáról szólt írásos dokumentumok alapján.

2018-ban is folytatódott az egyesület utazássorozata magyar vonatkozású emlékek nyomában. Nyáron a Szentföldre zarándokoltak, ősszel pedig Firenze, Gubbio és a Cinque Terre látnivalóit fedezték fel a klub tagjai.

      

A bécsi magyar egyesület közössége megünnepelte 1848. március 15. és 1956. október 23. évfordulóját is. Előbbit verses esttel, utóbbit filmbemutatóval és kortanúk beszámolóival tették emlékezetessé.

Két megemlékezést tartottak Bad Deutsch Altenburgban is: májusban a Szent István-szobornál, ősszel pedig a Magyarok Szimbolikus Sírjánál. Mindkét eseményt a Nemzetközi Duna Filharmóniával közösen szervezték, utóbbit Rohrauban zenei gála is követte.

A decemberi ünnepvárást pedig a Bécsi Magyar Nagykövetség valamint a fővárosi magyar pedagógiai intézmények közös Mikulás-ünnepségével, valamint az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálattal együttműködésben megszervezett adventi alkalommal tették szebbé.

Továbbra is fontos az ifjúság bevonása - nemcsak a nekik szervezett programok segítségével, hanem a bevonásukkal az egyesület működtetéséb - emelte ki Smuk András.

2019 első eseménye az „Europa”-Club közgyűlése lesz január 10-én, amelyen egy úti beszámolót is meghallgatnak a résztvevők az izraeli kirándulásról, de január folyamán Dinnyés József daltulajdonost is Bécsbe várják.

ORF

Új tánctanárokkal és nagy lendülettel vágott neki 2018-nak a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület. A tagok számára az elmúlt év egyaránt jelentette a magyar néptánc továbbadását és az ismerkedést más nációk népművészeivel.

Új tánctanárokkal és nagy lendülettel vágott neki 2018-nak a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület. A tagok számára az elmúlt év egyaránt jelentette a magyar néptánc továbbadását és az ismerkedést más nációk népművészeivel.

Az elmúlt évben bonchidai és Vág-Garam közi táncokkal gyarapodott a csoport repertoárja. A Délibábtól 2018 elején elbúcsúzott Török Sándor tánctanár, aki közel tíz év után adta át a stafétát Linczenbold Maximilián és Szabó Rubinka táncosoknak. A pár új lendületet hozott az egyesületbe, mondta Kilyénfalvi Gábor, a Délibáb művészeti vezetője.

Az egyesület egész évben több nagy sikerű táncházat szervezett Bécsben, amelyek során vendégül láttak bolgár táncosokat, meghívásukra fellépett a Bajkó zenekar, a Fokos együttes és a Fordulj kispej lovam együttes. Igazi kuriózum volt az európai turnén tartózkodó hong kongi Knack Cordial magyar néptánccsoport vendégsége Bécsben. A csoport a bécsi Karlsplatz forgalmas aluljárójában rendezett flashmobot, amit táncház követett.

     

Nagy sikerrel szervezte meg a kultúregyesület a Délibáb Nemzetközi Néptáncfesztivált, ahol az ausztriai, erdélyi és anyaországi magyar gyermek és felnőtt csoportok bemutatói mellett sváb, görög, bolgár és ír néptáncot is láthatott a közönség.

Több anyaországi eseményen is felléptek a Délibáb tagjai: a Budapesti Táncháztalálkozó Minden Magyarok Táncának fontos szereplői voltak, de láthatta őket a mecséri Ladikos fesztivál, és a bécsi Gulyásfesztivál közönsége is.

Az egyesület szervezésében Mátyás király korát idézték meg októberben Bécsben. Az érdeklődő kicsiknek és nagyoknak Rozs Péter tartott előadást, de volt zene, kézművesség és egy élő páncélos vitéz is „tiszteletét tette” az eseményen.

Nagy megtiszteltetés volt a táncosoknak, hogy személyesen köszönthették fellépésükkel a Napraforgók Tánccsoportot novemberben, a 20. Bécsi Magyar Táncháztalálkozó alkalmával.

De a magyarság hírét is vitték: ősszel Kremsben tartottak előadást a kunokról és a Kiskunság tájáról, amit kunsági és dél-alföldi néptáncokkal elevenítettek meg. A Délibáb tagjai az 1956-os forradalom bécsi ünnepségén is közreműködtek.

Az egyesület művészeti vezetője, Kilyénfalvi Gábor számára apai büszkeségre is okot ad az elmúlt esztendő: fia, a Délibáb körében nevelkedett ifjú néptáncos, Kilyénfalvi Áron négy versenyt nyert 2018-ban, decemberben pedig bejutott a 24. Országos Szólótáncfesztivál döntőjébe. A rangos megmérettetést január 18-20. közt rendezik majd Békéscsabán.

ORF

Az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervezete 2018-ban is nagy sikerrel támogatta társszervezeteit. 1983-ban azzal a céllal alakultak, hogy erősítsék az Ausztriában élő magyarok közötti összefogást és lehetőséget biztosítsanak mindenkinek a magyar kultúra ápolására.

Az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervezete 2018-ban is nagy sikerrel támogatta társszervezeteit. 1983-ban azzal a céllal alakultak, hogy erősítsék az Ausztriában élő magyarok közötti összefogást és lehetőséget biztosítsanak mindenkinek a magyar kultúra ápolására.

Az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervetét négy magyar kultúregyesület: a Bécsi Magyar Munkás Egyesület, a Bécsi Magyar Iskolaegyesület, a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb és a Vajdaság Bécsi Magyar Kultúregyesület alkotja.

A Csúcsszervezet minden évben éppúgy hangsúlyt fektet a folklórhagyományok ápolására, mint a felnőttképzésre és a múlt emlékeinek megőrzésére, mondta el Steip Ferenc, a a szervezet elnöke.

A Csúcsszervezet 2018-ban is megtartotta hagyományos rendezvényeit, ide tartozik a koszorúzás és megemlékezés Miklóshalmán/Nickelsdorf vagy a szüreti multaság és a közös karácsonyi ünnepség.

     

Változatos progamokra tekinthet vissza az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervet berkein belül működő Bécsi Magyar Munkásegylet. 2018-ban nem csak a Gulyásfesztivált rendezték meg, hanem volt Republik koncert is, magyar társalgó vagy motorostalálkozó, számolt be Kancsár László a munkásegylettől.

2019-ben is lesznek zenés rendezvények, nosztalgia diszkó, nőnapi ünnepség, az immár 10. Gulyásfesztivál, de az év csúcspontja az egyesület 120 éves fennállásának megünneplése lesz júniusban.

ORF

Még decemberben tartotta meg éves közgyűlését a bécsi Club Pannonia. Elsőként Radda Marika elnökasszony számolt be az egyesület 2018. évi programjairól. Később bejelentette, hogy lemond az elnöki pozíciójáról. A választási bizottság Nagy Zoltánt elnöknek és Gosztola Anitát pedig elnökhelyettesnek szavazta meg.

Még decemberben tartotta meg éves közgyűlését a bécsi Club Pannonia. Elsőként Radda Marika elnökasszony számolt be az egyesület 2018. évi programjairól. Később bejelentette, hogy lemond az elnöki pozíciójáról. A választási bizottság Nagy Zoltánt elnöknek és Gosztola Anitát pedig elnökhelyettesnek szavazta meg.

A korábbi gyűléseken megjelenteknél jóval nagyobb számú résztvevőknek Radda Marika beszámolt a pódium-beszélgetésekről, kirándulásokról, a Duna Gáláról és a Bécsi Magyar Bálról. Evelyn Scheidl, főtitkár és pénztáros ismertette az elmúlt év kiadásait és bevételeit, majd Szabados Gábor, pénzügyi ellenőr közölte, hogy a pénzügyek átvizsgálása során Steip Ferenccel együtt mindent rendben tálaltak. A könyvelés precíznek és átláthatónak bizonyult.

Radda Marika bár lemondott elnöki posztjáról, de megígérte, hogy a Duna Gálát és a Bécsi Magyar Bált továbbra is megszervezi.

A vezetőség javasolta, hogy az eddigi kiváló munkája elismeréseként Radda Marikát a Club válassza tiszteletbeli elnökké. A tagok - köztük Dr. Gürtler Rudolf - bevallása szerint a Club szíve es lelke volt, rengeteget fáradozott azért, hogy az egyesület minél színesebb programokat nyújtson tagjainak és az érdeklődőknek egyaránt.

Radda Marika olyan rendezvényeket hívott életre (Duna Gála, könyvprezentációk, városprezentációk, „Ismerd meg Magyarországot” három napos utazások, kulturális- és turisztikai pódiumdiszkussziók és a Bécsi Magyar Bál), melyek évről évre számos osztrák és magyar vendéget hoztak össze.

A közgyűlés nagy ovációval és szűnni nem akaró tapssal választotta meg tiszteletbeli elnöknek. A tagok közül Reha György szintén meleg szívvel méltatta Radda Marika munkáját és kiemelte, hogy példamutatóan törődött személyesen is a Club tagjaival. Nagy Zoltán és Gosztola Anita megköszönték a bizalmat, és megígérték, hogy igyekeznek ők is nagy odaadással irányítani a Club életét. Nagy Zoltán ezt megelőzően már két éve vezetőségi tagja volt a Club Pannoniának:

     

Radda István, mint a Club jegyzője, röviden ismertette a 2019-es programterveket. Az új év első programjára február 21-én kerül sor Bécsben: a nagykövetségen kerül megrendezésre a hatodik Nemzetközi Duna Gála.

ORF

Mozgalmas évet tudhat maga mögött a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. Az őrvidéki magyarság legjelentősebb népcsoporti szervezete 2018-ban ünnepelte fennállása 50. évfordulóját. A kerek jubileum a csoportok működését és az egyesület kiadványainak tematikáját is meghatározta.

Mozgalmas évet tudhat maga mögött a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. Az őrvidéki magyarság legjelentősebb népcsoporti szervezete 2018-ban ünnepelte fennállása 50. évfordulóját. A kerek jubileum a csoportok működését és az egyesület kiadványainak tematikáját is meghatározta.

Az évfordulót három programmal is megünnepeltek az elmúlt év során, emelte ki beszámolójában Zsótér Iris, a BMKE elnöke.

Az egyesület félévszázados fennállásának hírét tavasszal a bécsi magyar nagykövetségre vitték a csoportok, nyáron a felsőőri városi parkban tartottak ünnepséget közel 600 látogatóval, ősszel pedig az OHO-ban zárták a jubileumi évet. Itt került bemutatásra a burgenlandi magyarok 100 évét bemutató filmösszeállítás és az egyesület programjait bemutató fiatalos imázsfilm is.

A BMKE egyéb kiadványai is kiemeltek foglalkoztak az évfordulóval: az Őrvidéki Hírek beszámolókat közölt az egyes eseményekről, a decemberben napvilágot látott Őrség füzet pedig az elmúlt 50 évre tekint vissza. A jubileumi kiadványok sorát egy fotóskönyv is gazdagítja, amely az Őrvidék épített örökségét mutatja be.

     

Az ünnepségek mellett a kultúregyesület 3 gyermek- és két felnőtt néptánccsoportja, két népzenei együttese és énekköre is szép eredményeket ért el. Kiemelkedik a fellépések közül a pécsi Határon Túli Magyarok Fesztiválja, amelyen nemcsak az egyesület csoportjait hívták meg fellépni, de a BMKE vándorkiállítása is bemutatkozatott a nagyszabású seregszemlén.

A csoportok közül 2018-ban is nagyon népszerűek voltak a Játékos magyar gyermekóra és a Bóbita csoport foglalkozásai - utóbbi szeptembertől már két csoporttal működik. A nagyobb gyerekek az egyesület szavalóversenyén szerepelhettek, valamint résztvehettek a nyári nyelvi táborokon, amelyek helyszíne Őrisziget és Nagyvázsony volt.

De nemcsak a kicsik utazhattak: az egyesület képviselői részt vettek a budapesti táncháztalálkozón, a Pannon Kulináris Sorozat érdeklődői pedig a Somló vidékére is kirándultak az év folyamán.

Az év folyamán megjelent periodikák mellett Szent Márton-napra adták ki a Vörös köpeny című füzet magyar fordítását. Emellett pedig készült egy „okosdoboz” is az Őrség értékeiről, amelynek az iskolákban veszik majd hassznát a pedagógusok és a diákok.

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület a 2019-es évet január 5-én nyitja: az első program a hagyományos Újévi Operett Gála, amelynek ez alkalommal Alsóőr ad otthont.

ORF

Tartalmas évet tudhatnak maguk mögött az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának tagjai. A 16 egyesületet és egyházat tömörítő ernyőszervezet év közben számos kezdeményezés, program során segítette a tagok együttműködését különböző témákon és generációkon átívelve.

 

Tartalmas évet tudhatnak maguk mögött az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának tagjai. A 16 egyesületet és egyházat tömörítő ernyőszervezet év közben számos kezdeményezés, program során segítette a tagok együttműködését különböző témákon és generációkon átívelve.

2018-ban új központban talált otthonra a Kerekasztal több tagszervezete, a kisebb és nagyobb termek pedig alkalmasak kulturális rendezvények és műhelyfoglalkozások megtartására, befogadására egyaránt, tudtuk meg Radda Istvántól, a Kerekasztal elnökétől.

Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala 2018 elején tartotta meg éves rendes közgyűlését. A tagság újabb 3 évre bizalmat szavazott Radda István elnöknek, akinek munkáját jegyzőként Nick Ildikó, a Bécsi Magyar Iskolaegyesület vezetője segíti, helyettese Kancsár Erika, a Munkásegylet elnöke. Fontos eredmény, hogy szinte az összes tagcsoport delegáltja jelen van a Kerekasztal vezetőségében, emelte ki Radda István, aki köszönetet mondott a tagegyesületek munkatársainak a remek együttműködésért.

Örvendetesen alakult az év az oktatással foglalkozó tagegyesületek számára: mind az AMAPED, mind a Bécsi Magyar Iskolaegyesület diáksága gyarapodott 2018-ban. Mindkét szervezet délutáni foglalkozásai az egész hetet felölelik.

     

Sikeres fellépéseket tudhatnak maguk mögött a Kerekasztal kulturális egyesületei, a Délibáb és a Napraforgók. Előbbi májusban rendezett Nemzetközi Néptáncfesztivált, utóbbi pedig novemberben immár 20. alkalommal szervezte meg a Bécsi Magyar Táncháztalálkozót.

     

A Kerekasztal tagja a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület is, amely 2018-ban ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját. A jubileumi ünnepségeken a többi tagcsoport és az ernyőszervezet vezetése is gratulált a félévszázados működéshez.

     

A Kerekasztal idei 1848-as és 1956-os ünnepségét ez alkalommal az „Europa”-Club szervezte az AMAPED közreműködésével.

Több sikeres rendezvény otthona volt 2018-ban Magyarország Bécsi Nagykövetsége. Az anyaország külképviseletével továbbra is gyümölcsöző a Kerekasztal kapcsolata. A nagykövetségen láthatta vendégül a Club Pannonia a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető elnökét, aki a magyar gazdasági helyzetről referált, és Habsburg Mihályt, aki Mindszenty József bíboros boldoggá avatásának állásáról számolt be.

A szabadidős programok közül kiemelkedik a Bécsi Magyar Munkásegylet népszerű Gulyásfesztiválja, amellyen sikerült hagyományt teremteni a fővárosban.

     

Radda István fontos eredménynek tartja a Magyar Diákok Egyesületének és a cserkészeknek a bevonását a Kerekasztal programjaiba. Az együttműködés legsikeresebb állomása a Bécsi Magyar Bál volt, amelyet a Club Pannonia és az MDE közösen szervezett. A rangos társasági eseményre idén Schmitt Pál, korábbi magyar köztársasági elnök, Martonyi János, korábbi magyar külügyminiszter és Nagy Andor, bécsi magyar nagykövet is eljött.

     

ORF

December 20-án tartottuk az AMAPED-ben a karácsonyi összejövetelünket. A programon vendégül láttuk a Nagykovácsi Muzsikásokat, akik kézműves foglalkozással, néptánccal és népzenével készültek.

December 20-án tartottuk az AMAPED-ben a karácsonyi összejövetelünket. A programon vendégül láttuk a Nagykovácsi Muzsikásokat, akik kézműves foglalkozással, néptánccal és népzenével készültek.

     

     

Míg a gyerekek kézműveskedtek és táncoltak, a szülők nyugodtan beszélgethettek a büfében, valamint megtekinthették a Mesék Mátyás királyról rajzpályázatra beküldött munkákat, amelyek a Budapest teremben lettek kiállítva. A rendezvény elején került sor a rajzpályázat eredményhirdetésére is, az összes résztvevő kapott emléklapot, díjazottak mellé pedig egy kis ajándékcsomagot.

     

Szöveg és fotók: Farkas Dorina

Zenés, interaktív karácsonyi műsort szervezett diákjainak és szüleiknek a Bécsi Magyar Iskolaegyesület december 17-én. A Bergengóc Zenegóc együttes Karácsony Bergengóciában című előadásán mindenki jól szórakozott.

Zenés, interaktív karácsonyi műsort szervezett diákjainak és szüleiknek a Bécsi Magyar Iskolaegyesület december 17-én. A Bergengóc Zenegóc együttes Karácsony Bergengóciában című előadásán mindenki jól szórakozott.

A programon elsőként az Iskolaegyesület vezetője, Nick Ildikó köszöntötte a gyerekeket és szüleiket, majd Bárány Anzelm, az intézménynek helyet adó Collegium Hungaricum igazgatója mondta el ünnepi beszédét. 

          

Advent az ünnepi várakozás, készülődés, fokozódó izgalom időszaka. Hétről-hétre meggyulladnak a gyertyák a koszorún és a gyerkőcök már nagyon várják a karácsonyi ünnepet. Így volt ez Bergengóciában is, ahová a vidám dalok, versek, karácsonyi dallamok szárnyán elrepítették a gyerekeket és megnézték, mit rejtenek a karácsonyi ajándékkosarak. A műsorban saját szerzemények, megzenésített versek, ismert karácsonyi dallamok szólaltak meg akusztikus hangszerek kíséretével, bábozással, sok-sok vidám játékkal fűszerezve.

     

     

A gyerekek és szüleik is aktívan közreműködtek, nagyon élvezték az előadást, ami után gyermekpunccsal és süteményekkel kínálták őket az Iskolaegyesület pedagógusai.

Az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervezete a hagyományokhoz híven énekkel, zenével, tánccal és közös vacsorával ünnepelte a karácsonyt és zárta az évet december 15-én, szombaton Bécsben. A rendezvényt a Zeneművészeti Egyetemen a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület által szervezett egész napos magyar népzene és néptánc workshop után szervezték meg.

 

Az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervezete a hagyományokhoz híven énekkel, zenével, tánccal és közös vacsorával ünnepelte a karácsonyt és zárta az évet december 15-én, szombaton Bécsben. A rendezvényt a Zeneművészeti Egyetemen a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület által szervezett egész napos magyar népzene és néptánc workshop után szervezték meg.

Az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervezete négy magyar kultúregyesület, a Bécsi Magyar Munkás Egyesület, a Bécsi Magyar Iskolaegyesület, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület és a Vajdaság Bécsi Magyar Kultúregyesület közös platformja.

A karácsonyi ünnepség résztvevőit Steip Ferenc, a csúcsszervezet elnöke köszöntötte, aki nagy örömét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy szép számban gyűltek össze az egyesületek tagjai a karácsonyt megünnepelni és az óévet elbúcsúztatni. Kilyénfalvi Gábor, a Délibáb elnöke is köszöntőt mondott és egyben köszönetet is az egyesületek tisztségviselőinek és tagjainak egész éves kitartó munkájukért.

     

A rövid köszöntők után a Bécsi Magyar Iskolaegyesület alsós diákjai három fenyőfáról mutattak be egy kedves karácsonyi történetet, felkészítő tanáruk Nick Ildikó, az Iskolaegyesület vezetője volt. Ezután Pap Ildikóval Juhász Gyula Karácsony felé című versének megzenésített változatát énekeltük el, gitáron Pap Péter kísért. Citeramuzsika következett: Rozs Péter és kis tanítványa, Rusu Doris rábaközi nótákat játszottak, illetve énekeltek. Farkas Dorina, Kovács Viktória, Kilyénfalvi Áron és Cseke Szilveszter alföldi táncokat mutattak be, Havasréti Pál és Pap Péter tekerőn kísérte őket. A Barka Népdalkör dél-alföldi karácsonyi dalokat énekelt, majd a Rézsarkantyú Citerazenekar klasszikus adventi dalokat is megszólaltatott. Az éneklésbe a közönség is bekapcsolódott. A gyermekeknek külön ajándékcsomagokkal készültek, amiket az ünnepi műsor után a karácsonyfa alatt találhattak meg.

     

     

     

     

     

Volt, aki már a vacsora alatt is táncra perdült, a talpalávalóról többek között Havasréti Pál és felesége gondoskodott, de az este folyamán a RICMARDEN zenekar is muzsikált. Az ünnepség – mint minden évben – idén is rendkívül jó hangulatban telt. Az egyesületek tagjai most egy kis időre elbúcsúztak, majd ismét találkoznak 2019-ben.

Szöveg: Fazekas Csilla

Fotók: Fazekas Csilla, Farkas Dorina

A Bécsi Magyar Iskolaegyesület felnőtt nyelvtanulóinak hagyományteremtő szándékkal elsőként szervezett közös adventezést december 12-én este.

A Bécsi Magyar Iskolaegyesület felnőtt nyelvtanulóinak hagyományteremtő szándékkal elsőként szervezett közös adventezést december 12-én este.

A program néhány ismerkedős játékkal vette kezdetét, majd a csoportok előre megtanult, begyakorolt produkciókat adhattak elő, bemutatkozhattak. Voltak, akik magyar karácsonyi dalt tanultak meg, voltak, akik verset adtak elő vagy éppen egy karácsonyi történetet meséltek el. Az előadások mindegyike megható volt, de voltak, akik egy Örkény rövid dialóggal meg is nevettették a többieket.

     

     

     

A bemutatkozásokat követően a több mint 30 résztvevő kötetlenül beszélgetett magyarul. Téli ízekkel, finomságokkal várták őket: volt forraltbor, tea, mézeskalács, szaloncukor, sós és édes rágcsálnivalókat is fogyaszthattak, miközben karácsonyi magyar dalokat, zenéket hallgathattak. A meghitt adventi hangulathoz a klubterem csodálatos karácsonyi díszítése is hozzájárult.

A náluk tanuló gyermekeket és szüleiket a Bergengóc Zenegóc Társulat élőzenés, interaktív adventi gyermekműsorárára várja szeretettel a Bécsi Magyar iskolaegyesület 17-én, hétfőn 16 órától. 

Magyar adventi istentiszteletre és hangversenyre hívta az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat és az „Europa“-Club Bécs első kerületébe, a Dorotheer utcai református templomba december 9-én, 17.00-kor az érdeklődőket. Az istentisztelet után, 18.00-kor egy adventi hangversenyre és szeretetvendégségre került sor.

Magyar adventi istentiszteletre és hangversenyre hívta az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat és az „Europa“-Club Bécs első kerületébe, a Dorotheer utcai református templomba december 9-én, 17.00-kor az érdeklődőket. Az istentisztelet után, 18.00-kor egy adventi hangversenyre és szeretetvendégségre került sor.

A műsorban fellépett a komáromi Concordia vegyeskar, amely adventi énekeket adott elő. Az „Europa“-Club és a Református Lelkigondozó Szolgálat már több éve működnek együtt, a közös adventi ünnepségnek már nagy hagyománya van. 

A Concordia vegyeskar

Díjak egész sorát nyerte el, fellépéseik során eljutottak Európa számos országába, sőt, a tengeren túlra, az USA-ba is. Ez alkalomból Stubendek István karnagy mesélt a kórus történetéről, és a zene, a közösségben való éneklés szeretéről. Stubendek István 1980-ban alapította a kórust. Ének-zenetanárként végzett a nyitrai Pedagógiai Főiskolán, majd felsőfokú karnagyképzőben tanult tovább Budapesten. A kórus már többször lépett el Ausztriában, magyar egyesületek felkérésére, de énekeltek már a burgenlandi Lorettóban is, egy nemzetközi kórustalálkozó keretében.

ORF

Az AMAPED legkisebb gyermekei sem maradhattak idén Mikulás nélkül, december 11-én együtt várták a kicsik és a szüleik a Mikulást az AMAPED termeiben.

Az AMAPED legkisebb gyermekei sem maradhattak idén Mikulás nélkül, december 11-én együtt várták a kicsik és a szüleik a Mikulást az AMAPED termeiben.

A rendezvényen negyven 0-6 éves gyermek vett részt, akiknek a Ringató és az Óperenciás babafoglalkozás pedagógusai készültek egy tartalmas délelőttel. A szülők együtt énekeltek karácsonyváró dalokat, mondókáztak a gyerekekkel, akik közben szabadon járhattak-kelhettek a teremben. A Mikulás érkeztével a gyerekek és szülők megismerhették Szent Miklós történetét, majd pedig nem maradt már más hátra, mint hogy a Mikulás kiossza a csomagokat a gyerekeknek. Az ajándékozást követően kis büfé és további Mikuláshoz és adventhez kapcsolódó játékok várták a résztvevőket.

     

     

Szöveg és fotók: Farkas Dorina

December 4-én tartotta meg éves közgyűlését a bécsi Club Pannonia a Collegium Hungaricum dísztermében.

December 4-én tartotta meg éves közgyűlését a bécsi Club Pannonia a Collegium Hungaricum dísztermében.

Elsőként Radda Marika elnök asszony beszámolt az egyesület 2018. évi programjairól, pódium-beszélgetésekről, kirándulásokról, a Duna Gáláról és a Bécsi Magyar Bálról a korábbi gyűléseken megjelenteknél jóval nagyobb számú résztvevőknek. Evelyn Scheidl, főtitkár és pénztáros ismertette az elmúlt év kiadásait és bevételeit, majd Szabados Gábor, pénzügyi ellenőr közölte, hogy a pénzügyek átvizsgálása során Steip Ferenccel együtt mindent rendben tálaltak. A könyvelés precíznek és átláthatónak bizonyult. 

Mivel 8 év után Radda Marika lemondott az elnöki pozíciójáról, a választási bizottság Nagy Zoltánt elnöknek és Gosztola Anitát pedig elnökhelyettesnek javasolta, amit a közgyűlés egyhangúlag megszavazott. A távozó elnök asszony megígérte, hogy a Duna Gálát és a Bécsi Magyar Bált továbbra is megszervezi.          

     

A vezetőség javasolta, hogy az eddigi kiváló munkája elismeréseként Radda Marikát a Club válassza tiszteletbeli elnökké. A tagok - köztük Dr. Gürtler Rudolf - bevallása szerint a Club szíve es lelke volt, rengeteget fáradozott azért, hogy az egyesület minél színesebb programokat nyújtson tagjainak és az érdeklődőknek egyaránt. Olyan rendezvényeket hívott életre (Duna Gála, könyvprezentációk, városprezentációk, „Ismerd meg Magyarországot” három napos utazások, kulturális- és turisztikai pódiumdiszkussziók és a Bécsi Magyar Bál), melyek évről évre számos osztrák és magyar vendéget hoztak össze. A közgyűlés akklamációval, nagy ovációval és hosszantartó, szűnni nem akaró tapssal választotta meg tiszteletbeli elnöknek. A tagok közül Reha György szintén meleg szívvel méltatta Radda Marika munkáját és kiemelte, hogy példamutatóan törődött személyesen is a Club tagjaival. 

Nagy Zoltán és Gosztola Anita megköszönték a bizalmat és megígérték, hogy igyekeznek ők is nagy odaadással irányítani a Club életét. Radda István, mint a Club jegyzője, röviden ismertette a 2019-es programterveket, majd felkérte Vizi E. Szilveszter professzor urat, aki számos díjjal kitüntetett világhírű agykutató, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke és a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke, és mint díszvendég részt vett az ülésen, hogy köszöntse a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy milyen fontos az a munka, amit a Club Pannonia végez az osztrák-magyar kapcsolatok ápolásáért és megköszönte a leköszönő elnök asszony kiemelkedő tevékenységét. Ezek után röviden ismertette a Friends of Hungary Foundation (Magyarország Barátai Alapítvány) megalakulását és az eddig elvégzett munkáját.

     

A közgyűlés egyúttal a Club karácsonyi ünnepsége is volt, így meglepetés vendégként Galambos Lilla operaénekes érkezett a színpadra, aki csodálatosan énekelte el az Ave Maria-t, zongorán Fischer Wolfgang kísérte. Majd forralt bor és ízletes sütemények mellett volt lehetőség a beszélgetésre, sőt Steip Ferenc harmonikájával közösen osztrák és magyar karácsonyi dalokat is énekeltek.

     

Radda Marika munkáját minden jelenlévő hálásan köszönte, az új vezetőségnek, Nagy Zoltánnak és Gosztola Anitának pedig nagyon sok sikert kívántak. A nemes feladat átadása különlegessé és egyben meghatóvá is varázsolta az év végi közgyűlést.

Szöveg és fotók: Fazekas Csilla

Közösen várta idén a Mikulást az AMAPED – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete, a Bécsi Magyar Iskolaegyesület (Ungarischer Schulverein) és a Bécsi Magyar Iskola december 3-án a Bécsi Magyar Nagykövetségen.

Közösen várta idén a Mikulást az AMAPED – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete, a Bécsi Magyar Iskolaegyesület (Ungarischer Schulverein) és a Bécsi Magyar Iskola december 3-án a Bécsi Magyar Nagykövetségen.

A rendezvényen 250 három és tíz év közötti gyermek vett részt, akiket a Nagykövetség nagytermében fogadott Magyarország bécsi nagykövete, Dr. Nagy Andor, aki megnyitotta az ünnepséget, köszöntötte a jelenlévő gyerekeket és pedagógusokat. Ezt követően az Alma zenekar kápráztatta el a teremben lévőket egy fergeteges koncerttel, alaposan megmozgatták a gyerekeket, kicsik és nagyok is ugráltak, táncoltak, majd a koncert végén együtt énekelték a Mikulásnak a „Hull a pelyhes fehér hó” című dalt. A Mikulás érkeztével megismerhették Szent Miklós történetét, majd pedig nem maradt már más hátra, mint hogy a Mikulás, és az őt segítő manók kiosszák a csomagokat a gyerekeknek. Az ajándékozást követően még kis büfé is várta a résztvevőket.

     

     

A műsor létrejöttét a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta.

Szöveg és fotók: Farkas Dorina

 

December 1-jén rendezte meg a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület az év végi gálaestjét. Az este során a Kultúregyesület minden csoportja bemutatta az év során tanultakat, kicsik és nagyok is a színpadra álltak. A táncokat az este során a Fajkusz Banda és Havasréti Pál kísérték.

December 1-jén rendezte meg a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület az év végi gálaestjét. Az este során a Kultúregyesület minden csoportja bemutatta az év során tanultakat, kicsik és nagyok is a színpadra álltak. A táncokat az este során a Fajkusz Banda és Havasréti Pál kísérték.

A Szivárvány néptánccsoport gyermekei somogyi és rábaközi táncokat mutattak be, színpadra álltak a Csomor testvérek, akik kalotaszegi és széki dallamokat játszottak. A Barka Bécsi Magyar Népdalkör egy aranyosszéki népdalcsokorral készült, valamint a Rézsarkantyú Citerazenekarral együtt moldvai dallamokat énekeltek. A Rézsarkantyú Citerazenekar a közös produkció mellett Felcsíki dallamokat is játszott. Az előadás során Pap Pétertől és feleségétől, Ildikótól gyimesi dallamokat hallhatunk, valamint Péter Havasréti Pállal is színpadra állt, tekerőn játszottak halasi dallamokat.

     

     

 

 

A Délibáb tánccsoport először dél-alföldi táncokkal állt színpadra, mely darabnak a különleges hangulatát fokozta, hogy nem a meghívott Fajkusz Banda zenélt, hanem a Rézsarkantyú Citerazenekar tagjai álltak színpadra a koreográfia bensőséges és vidám hangulatát emelve. A tánccsoport emellett még somogyi, illetve vág-garam vidéki táncokkal is készült. Az előadásról nem maradhattak el az oktatók sem, Linczenbold Maximilien és Szabó Rubinka sajói bota,, de-a lungu,, lassú és sebes csárdást táncolt. Habár a gálaest a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület csoportjainak éves munkáját volt hivatott bemutatni, az egyesület barátai sem maradhattak távol, a linzi Ne-felejts Néptáncegyüttes gyermek és felnőtt táncosai, valamint a grazi Kenderice Néptáncegyüttes tagjai is elkápráztatták a nézőközönséget felvidéki és szilágysági táncokkal.

     

     

     

A műsor végzetével kezdődött csak igazán a mulatság, a még táncolni vágyók egészen hajnalig mulathattak a helyszínen a Fajkusz Bandával.

     

Szöveg: Farkas Dorina

Fotók: Lukács Zsolt és Bánhelyi József Zoltán

Idén is nagy lelkesedéssel készülünk az AMAPED-ben az adventre. Idén december 2-án kezdődött a négyhetes várakozási időszak, ennek megfelelően elérkezett az adventi koszorúk készítésének ideje is. Az AMAPED diákjainak és családjuknak december 1-jén nyílt alkalmuk arra, hogy elkészítsék az ünnepi koszorúkat a családnak az AMAPED-ben.

Idén is nagy lelkesedéssel készülünk az AMAPED-ben az adventre. Idén december 2-án kezdődött a négyhetes várakozási időszak, ennek megfelelően elérkezett az adventi koszorúk készítésének ideje is. Az AMAPED diákjainak és családjuknak december 1-jén nyílt alkalmuk arra, hogy elkészítsék az ünnepi koszorúkat a családnak az AMAPED-ben.

A rendezvényre érkező kicsiket és nagyokat meleg tea, sütemény és puncs várta a friss fenyőágak illata mellett. A gyerekeknek szabadon lehetett válogatni a rengeteg dekorációs elemből, ez idő alatt a szülők is nyugodtan tudtak egymással beszélgetni. A hagyományos adventi koszorún három lila és egy rózsaszín gyertya található, melyek a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt jelképezik. Habár a lila és rózsaszín színeket nem tartottuk meg, azért mindenki odafigyelt, hogy az egyik gyertya más legyen a másik háromhoz képest. Volt gömb, fenyőfa, rózsa és még sok más formájú méhviasz gyertya, amiből válogatni lehetett.

     

     

A koszorúkra friss fenyőágak, hatalmas masnik, szárított narancs, ánizs és fahéj, valamint egyéb karácsonyi díszek kerültek, amit csak az alkotni vágyó gyerekek, szülők és tanárok felhasználtak. A végeredmény számos gyönyörű koszorú lett, melyeket büszkén mutogatva távoztak a részt vevők. A koszorúk elkészítésében Szokai-Máthé Imola spirituális festő-designer segített. Az adventi díszek készítése mellett a programon jelenlévők megismerkedhettek Lendvai Andrea művészetterapeutával is, aki a színterápia világába kalauzolta el az érdeklődőket.

A programon részt vettek a testvérintézményi kapcsolat keretében a pilisi Gubányi Károly Általános Iskola pedagógusai is, akik meghallgattak egy rövid prezentációt az AMAPED-ről, majd pedig szabadon bekapcsolódhattak a programokba.

     

Szöveg és fotók: Farkas Dorina

Newsletter letöltés PDF - HU Newsletter letöltés PDF - DE