Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
Magyar zarándokhely és kopjafa koszorúzása Németóváron

Magyar zarándokhely és kopjafa koszorúzása Németóváron

A bécsi „Europa”-Club bécsi magyar kultúregyesület az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálattal közösen immár 11. éve tartja meg emlékező, ökumenikus imaóráját Deutsch- Altenburgban (Németórávon) a Mária-templomban. 2015. november 7-én, szombaton délután az imaóra előtt dr. Smuk András, az „Europa”-Club elnöke röviden felvezette a templom történetét, mely szerint a jelenlegi Mária-templom – főleg gótikus, néhol román stílusú – épülete feltehetően a 11. században Szent István király által emelt templom romjaira épült. A templom és a mellette található temető egykor fontos találkozási helynek számított a magyar hívők körében, akkor még augusztus 15-én találkoztak itt és tartották meg az ünnepet.  A templom melletti temetőben található az ausztriai magyarok szimbolikus sírja is, melyet az ide temetkezett 1956-os menekültek sírjából alakítottak ki. Ennek a megkoszorúzását az emlékezést elindító és a sírt ápoló egyesület megszűnése után – a már majdnem feledésbe merült zarándokhelyen – 2004 óta az „Europa”-Club indította el újra. A sír mellé felállított kopjafát a felvidéki és magyarországi magyarokkal azóta minden évben megkoszorúzzák, viszont a régi tradíciókkal ellentétben, nem augusztusban, hanem – mint ahogyan most is – novemberben, halottak napját követően, így emlékezve a hazájuktól messze eltemetett magyarokra. Dr. Smuk András a templomon kívül és belül található további magyar emlékekre is felhívta a figyelmet, így például a templom oldalbejáratával szemben látható Szent Istvánt ábrázoló gótikus mozaiküvegre, illetve a bal mellékoltáron szintén Szent Istvánt megtekinthető festményre, amelyet gróf Koháry István országbíró 1726-ban ajándékozott a templomnak,  továbbá az oltár körüli üvegablakokra is, amelyek a II. világháború során mind kitörtek, ezeket egy bécsi magyar művész, Deéd Ferenc tervei alapján készítették el újra 1959-ben. Ezután köszöntötte a vendégeket, majd elmondta, hogy 2016. május közepén egy Szent István mellszobor felállítására kerül sor a templom előtti parkban, melynek megvalósítására az e célból, november 10-én megrendezésre kerülő nagyszabású jótékonysági hangverseny és koncertre beérkezett adományokból lesz lehetőség. 
A köszöntő után Karvansky Mónika az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkipásztora kezdte meg az imaórát, aki megtiszteltetésnek és ugyanakkor nagy felelősségnek tartotta, hogy ezen a szent helyen, immár több, mint 10 éve eme hagyományos ökumenikus imaórán az emlékező gyülekezet előtt olyan valami bátorírót szóljon Isten szent igéjén keresztül, ami mindenkinek a szívét megérinti. 
Az imaórán Molnár Tamás katolikus lelkész (Pozsony) és Kiss Miklós evangélikus esperes (Mosonmagyaróvár) is imát mondtak. Beszédet mondott Keresztes Szilárd görög katolikus püspök, aki arra kérte a jelenlévőket, hogy emlékezzenek azokra, akik idegen földben pihennek, akiknek életük végén nem adatott meg az az ajándék, hogy szeretteik közében, szülőföldjükben fejezzék be életüket. „Mi van ebben az áldott magyar földben, hogy ide mindenki hazavágyik megpihenni?” – kérdés köré szervezte beszédét a nyugalmazott püspök. „Nem mindegy milyen hazában élünk és nem mindegy milyen földben temetnek el bennünket.” 
Az imaóra alatt közreműködött a Somorjai Híd Vegyes Kar, Hecht Anna karnagy vezetésével, valamint Urbanetz-Vig Margit hegedűn a Bach szólószonátákból játszott tételeket. 
A megemlékezés a templomkertben található emlékhely és kopjafa megkoszorúzásával folytatódott. Közös imádkozás után elhelyezték a virágokat, koszorúkat és gyertyákat, majd a Szózattal zárult a megemlékezés.  

Kapcsolódó Cikkek