Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
Az Europa-Club új évkönyve

Az Europa-Club új évkönyve

Nemrég publikálta az Europa-Club új évkönyvét ‘Beérkeztünk’ címmel. E munkában Székely Szabó Zoltán szerkesztő a klubban elhangzott, múltévi  előadásokat gyűjtötte össze.

Az elegáns kötet, amely az Europa-Club 24. kiadványa, több, mint 380 oldalból (!) áll, és abban különféle érdekes írásokat találhatunk számos szerzőtől. A klub elnöke, Dr. Smuk András írta a bevezetőt, amelyben az egyesület régi és jelenlegi céjairól olvashatunk. A borítót Molnár Dénes tervezte.

Többféle témát érintenek a tanulmányok, és ebben a cikkben szeretnénk belőlük néhányat megemlíteni. Dr. Csáky Pál, az MKP egykori elnökének az értekezése a szlovákiai magyar pártok helyzetéről szól, és azt olvasva, megismerhetünk sok érdekes, kevésbé ismert tényt a szlovákiai belpolitikáról. Egy másik szerző, Dr. Pálffy Géza történelmi adatok segítségével a pozsonyi királykoronázások történetét foglalja össze.

Liebhardt András előadása a dunabogdányi svábok figyelemreméltó történetét mutatja be a 18. századtól napjainkig. Az író helyi anekdotákat is említ a sváb kisebbséggel kapcsolatban.

Az évkönyvnek van egy különlegessége: a függelékben egyéb írások is vannak, pl. a klub tevékenységével kapcsolatban. Dr. Szabó Csaba  elbeszéli az Europa-Club kirándulását, amelyet a tagok a Bükkben, a Mátrában és Palócföldön tettek. A szerkesztő egy szépirodalmi részt is belefoglalt. A kötet tartalmazza Faludy György verseit, amelyek a költő recski munkatáborban szerzett tapasztalatairól szólnak. E szomorú téma vonatkozásában Faludy leghíresebb verseit gyűjtötték össze a könyv oldalain.

A beszámoló Dr. Csorba László tollából részeletesen ismerteti az Europa-Club tagjainak Nápolyba és Caprira tett csodálatos utazását. A szerző sok történelmi tényre utal, amelyek bizonyítják a középkori magyar és nápolyi királyság közötti kapcsolatokat. Dr. Smuk András pedig az Europa-Club történetének évtizedeiről ír.

Ki kell jelentenünk: aki a klub évkönyvére szert tesz, egy valóban értékes munka tulajdonosa lesz, amely nagyszerű írásokat tartalmaz. További szerzők a kötetben:  Dr. Tőkéczki László, Dr. Botlik József, Dr. Margittai Gábor, Tarnai László, Zsuffa Tünde, Dr. Hajas Gábor, Lezsák Sándor, Karvansky Mónika, Urbanetz-Víg Margit, Sas László, Joó Imola. Az évkönyv végén színes fotók láthatók magyar műemlékekről.

Biztosak vagyunk abban, hogy az Olvasók nem lesznek csalódottak, miután kinyitották a Beérkeztünk c. évkönyvet.

Kapcsolódó Cikkek