Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
Habsburg György a Club Pannonia meghívására Bécsbe jött

Habsburg György a Club Pannonia meghívására Bécsbe jött

A kiegyezés 150. évfordulójának megemlékezésére a Club Pannonia kooperációban a bécsi magyar nagykövetséggel és a Paneuropa Mozgalommal HABSBURG György nagykövetet hívta meg.
Több mint 200 vendég megtöltötte a magyar nagykövetség történelmi disztermét és a Nemzetközi Dunafilharmónia két művésze rövid zenei bevezetője után dr. PERÉNYI János nagykövet úr, üdvözölte a megjelent díszvendégeket, megköszönte a Club Pannonia ill. a Paneuropa Mozgalom vezetöinek az előkészítési munkálatait és külön örömét fejezte ki, hogy Habsburg György emlékezik vissza a 150 évvel elötti kiegyezésre (1867).

A Club Pannonia elnökasszonya Radda Marika, nevében, mint vezetőségi tag RADDA István szintén üdvözölte a díszvendégeket, ill. a nagyszámú közönséget. Megköszönte dr. Perényi János nagykövet úrnak és a Paneuropa Mozgalom alelnökének, ULM Elisabethnek, a kíváló és sikeres együttműködést. Tisztelettel megköszönte Habsburg Györgynek, hogy elfogadta az ünnepi beszéd megtartását és emlékeztetett a 15 évvel ezelőtt Innsbruckban megtartott előadására a „Osztrák-magyar gazdasági fórum“ keretén belül. Üdvözlő beszédében megemlitette, hogy a 150 évvel ezelőtti kiegyezés szelleme hatná át a térséget és az EU egyes politikusai nem kritizálnák a Visegrádi Négyeket és kormányaikat, akik csak megvédeni szeretnék Európát.

Majd a köszöntő szavai után a Páneuropa Mozgalom nevében Kloucek Rainhard főtitkár felkérte Habsburg Györgyöt az előadás magtartására, aki röviden kitért a történelmi előzményekre. Analizálta az osztrák-magyar kiegyezés lényeges pontjait, illetve a kiegyezés kihatását Középeuropára. Tartalmas, élményszámbamenő  és informativ előadását hosszantartó tapssal köszönte meg a hallgatóság. Befejezésül dr. Perényi János nagykövet büféhez invitálta a vendégeket, ahol még sokáig alkalom volt az ünnepi megemlékezésen elhangzottakról elbeszélgetni.

     

     

     

Fotos: Tünde Miklós

Kapcsolódó Cikkek