Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
Böjte Csaba látogatása Ausztriába 2017 tavaszán

Böjte Csaba látogatása Ausztriába 2017 tavaszán

A tavasz első napjaiban Böjte Csaba ferences szerzetes idén is megörvendeztette jelenlétével az ausztriai magyarokat. Mint ahogy ez már megszokottá vált, ezúttal is elkísérték őt páron a befogadott gyermekeiből. Ez alkalommal a Nagyszalontai Béke Királynője Gyermekvédelmi Központ tíz fiatalja és kísérője vállalkozott az útra. Az ausztriai magyar közösségek nevében a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség hívta meg idén is Csaba testvért, de tudjuk, hogy több osztrák és magyar család várja a ferences szerzetest évről évre. Emellett a maueri osztrák plébánián is szerveztek találkozókat az ottani hívekkel.

A nagyszalontai ház fiataljainak március 4-én délelőtt kirándulást szerveztek Bécs város központjába, ahol a történelmi nevezetességeket tekintették meg, illetve a vidámparkban is töltöttek felejthetetlen pillanatokat.

Délutánra találkozót hirdettek az Am Tabor plébánia előadótermében ahol Szemerédi Tibor köszöntette Csaba testvért és a jelenlévőket. Előszavában Böjte Csaba kiemelte jelentőségét a meghirdetett kárpát-medencei Szent László Évnek, mely alkalomra az őt kísérő fiatalok színdarabbal készültek. A közönség megtekinthette a Szent László életéről szóló előadást, melyet korhű ruhákban adtak elő. Az előadást hosszas tapssal jutalmazta a hallgatóság. Az előadó fiatalok bemutatkoztak és elmondták, hogy mióta vannak az otthonban, hány testvérük van és, hogy mi szeretnének lenni, ha befejezik a tanulmányaikat.

Csaba testvér lelkesítő beszédjében egy felhívást intézett a közönségnek, azzal az üzenettel, hogy „toborzás folyik”. Az isteni parancsok betartására buzdított mindenkit, mert ezek „mérföldkövek a boldogsághoz vezető útra”.  Beszédében kitért Szent Ferenc életére, amelyből az alázatot tanulhatjuk meg. Elmondta, hogy higgyünk az ima erejében, mert az megvéd. Kitért a gyermekvédelmi munkásságának első lépéseire, a nagyszalontai gyermekvédelmi központ létrejöttének történetére és beszélt a gyermeknevelés titkairól.

Az előadása végén a nagyszalontai otthon gyermekeit kérte meg, hogy pár Arany János verssel örvendeztessék meg a jelenlévőket, ezzel is tisztelegve a költő előtt, a születésének 200. évfordulója alkalmából.

A teremben kiállított fotókat is megtekinthettek a jelenlévők. A fényképek abból a fotóantológiai kötetből valóak, melyet a szerző, Bálint László mutatott be és amelynek „Ember és föld” a címe. A könyvben neves fényképészek fotói tekinthetőek meg, melyhez Böjte Csaba gondolatai párosulnak.

Másnap a Német Lovagrend Templomában, vagy, ahogy a magyarok ismerik, az Árpádházi Szent Erzsébet templomban a hívők mellett nagyszámú érdeklődő jött el, hisz Böjte Csaba neve nagy vonzóerővel bír.

A mise kezdetén Csaba testvér bemutatta a nagyszalontai fiatalokat, akik ezúttal Szent Erzsébet életéről mutatottak be rövid színdarabot.

Prédikációja elején a Szent László évére hívta fel a jelenlévők figyelmét. Egy képzeletbeli vonatkirándulásra hívta meg a hívőket. A világban „identitás krízis van”, mondta Csaba testvér. Mindenki keresi az élete célját. Komoly cél lehet az Úr Napja megünneplése. Prédikáció főgondolata az volt, hogy az embernek meg kell szentelni a saját életét és környezetét, illetve mindazokét akik körülveszik.

A mise végén Simon Ferenc esperes atya, az ausztriai katolikus magyarok főlelkészé megköszönte Csaba Testvérnek a látogatást és átadta a bécsi főegyházmegye ajándékát, egy Szent Erzsébet szobrot.

Délután a bécsújhelyi dómban várták Csaba testvért, ahol a gyerekek újra bemutatták a Szent László életéről szóló előadásukat.

Csaba testvér prédikációjában az elhangzott Máté evangéliumából felolvasott „Jézus megkísértésére” reflektálva, kiemelte, hogy az élet a jó és rossz küzdelméből áll. Példákat és tanácsokat adott, hogyan lehet a rosszból jót csinálni. Szent László mint példa megfelelő, mert ő amellett hogy védő szerepet vállalt, integráló személység volt, mert ő nem lerombolta az ellenséget értékeit, hanem meghagyta. „Meg kell tanulni azt, hogy az ellenségeinket nem legyőzni kell, hanem meggyőzni”– mondta a szerzetes. Mindezt az életből, a munkássága közben történtekből vett példákkal magyarázta és fűszerezte, derűs pillanatokat teremtve a padokban ülőknek.

A mise végén Simon Ferenc esperes atya elmondta, hogy Csaba testvér most már harmadszor látogat Bécsújhelyre és a hívők teltházzal várják vissza minden év tavaszán. 

Böjte Csaba jelenléte mindig felpezsdíti az Ausztriában élő magyarokat, és mint a tavasz hírnöke mindig derűt és optimizmust hoz magával, ezzel is elhessegetve minden fáradságot.

Köszönjük Csaba testvér!

———————————————-

Am Tabor

           

           

——————————————————

Árpádházi Szent Erzsébet templomban

          

         

—————————–

Bécsúhely

         

         

Fotó: Mag. Leslie Czyzyk, Bogdán Tibor

Kapcsolódó Cikkek