Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala

Érdekességek Bessenyei Györgyről

Mi, magyarok sokszor gondoljuk, hogy az elmúlt évszázadok folyamán nem volt olyan magyar író, aki idegen nyelven alkotott irodalmi műveket. De ez, mint kiderült, nem felel meg a valóságnak. E sorok írója érdekes tényekre bukkant Bessenyei Györggyel kapcsolatban. 

Mint ismeretes, a császári testőrség híres tagja Mária Terézia idejében udvari könyvtáros volt, és a 1770-es évek második felében már kiemelkedő irodalmi tevékenységet folytatott. Akkortájt – a források szerint – legalább három német nyelvű munkát írt: közülük a ‘Die Geschäfte der Einsamkeit’ a legfontosabb. A könyv egy társadalomelméleti értekezés  irodalmi formbában. Munkájában építő jellegű kritikákat fogalmaz meg az abszolút monarchiával szemben, jóllehet támogatja azt a kormányzati formát. A munka eslő kiadását a Gerold Verlag publikálta Bécsben 1777-ben. 

1780-ban Bessenyeit a ‘der Mann ohne Vorurtheil’ c. folyóirat szerkesztőjévé nevezték ki, amely orgánum a korszak egyik jelentős kiadványa volt. Egyébként Bessenyei írt egy másik német nyelvű munkát is (Die Amerikaner, Bécs, 1774), amelyben a társadalmi előítéleteket gúnyolja ki.

Bizton állíthatjuk: idegennyelvi tekintetben Bessenyei az egyik legfigyelemreméltóbb szerző a magyar irodalomtörténetben, hiszen nem sok magyar író publikált idegen nyelven műveket. A Kedves Olvasók a fent említett munkát (Die Geschäfte…) a következő internetes oldalon érhetik el. (http://gdz.sub.uni-goettingen.de/gdz/  )

Más, kevéssé ismert tényeket egy újonnan megjelent könyből ( Kulcsár-Szabó Ernő: Geschichte der ungarischen Literatur, Berlin, 2013 ) , és Nemeskürty István tanulmányából ( Die Königliche-ungarische Adelige Leibgarde, Europa Institutes, 2011 ) tudhatunk meg, illetve egyéb hiteles életrajzi adatok a Széchenyi Nemzeti Könyvtár összefoglalójában (www.mek.oszk.hu ) találhatunk.

Kapcsolódó Cikkek