Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
KAZINCZY FERENC (1759 – 1831)

KAZINCZY FERENC (1759 – 1831)

Kazinczy Ferenc a magyar irodalom és a 18. századi nyelvújító mozgalom kiemelkedő alakja. Életrajzából megtudhatjuk, hogy 1794-ben a magyar jakobinus mozgalomhoz csatlakozott, ám emiatt még az említett év végén letartóztatták. Hat évig raboskodott különböző börtönökben, melyek közül Kufstein a legismertebb. 
Börtönéveinek élményeit ‘Fogságom naplója’ c. munkájában foglalta össze. E mű – témája ellenére – bepillantást nyújt az akkori osztrák császárság mindennapi életébe is. Emellett a szerző több ízben eredeti azaz német nyelven idézi fogvatartóinak szavait. 
Kevésbé ismert tény az is, hogy Kazinczy Ferenc a német nyelvű irodalom nagy szerzőinek műveit is fordította (pl. Goethe, Klopstock, Lessing stb. munkáiból). Legmaradandóbb alkotásai hátrahagyott levelei (Kazinczy óriási levelezést folytatott korának fontos személyiségeivel), valamint önéletrajzi írásai (Pályám emlékezete, Fogságom naplója, 1828). Ausztriai rabságára emlékezve adjuk most közre a ‘Fogságom naplójá’-ból az első nap történéseit, amely édesanyja regmeci házában történt letartóztatását meséli el.

Kapcsolódó Cikkek