Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala
Nagymise Szent István tiszteletére

Nagymise Szent István tiszteletére

Nagymisét tartottak az államalapítás és Szent István király tiszteletére Bécs legnagyobb és egyben központi templomában, a Stephansdomban, 2014. augusztus 23-án, du. 1 órai kezdettel.

A mise méreteire jellemző, hogy 600-700 magyar kötődésű részvevő ill. német nyelvű látogató jelent meg a helyszínen, beleértve az ausztriai magyar szervezetek és egyesületek képviselőit is.

Több, messziről érkezett segédpap is részt vett a szertartáson, amelyet Pintér Gábor pápai prelátus ill. Simon Ferenc, a bécsi magyar katolikus egyházközség esperese celebrált. Az oltárnál lévő klérus mögött különböző anyaországi és határon túli szervezetek népviseletbe öltözött tagjai is felvonultak zászlóikkal együtt.

A mise olvasmányában részleteket hallhattunk Szent István majd 1000 évvel ezelőtt írt ‘Intelmek Szent Imre herceghez’ c. munkájából. Olyan tanácsok hangzottak el a neves műből, amelyek a mai napig nem veszítették el aktualitásukat.

A Szentlecke és az Evangélium után elhangzó prédikációjában a pápai prelátus kiemelte, hogy erős országot csak Szent István-i alapra lehet építeni, és hogy ennek megvalósításához mindannyiunkra szükség van.

Nem szabad engednünk az önzés csábításának, amely csakis a gyors, egyéni gyarapodást helyezi előtérbe, figyelmen kívül hagyva a közösség (jelesül az ország) többi polgárának érdekeit.

Szilárd Szent István-i, keresztény alap nélkül nem lehetünk (közösségként) sikeresek és Magyarország sem lehet addig az, amíg az épület nem áll stabil fundamentumokon.   

A mise vége előtt megtartották a szokásos István-napi áldást, amelynek keretében a prelátus megáldotta az idei aratás búzájából sütött kenyeret, az ezévi első szüret szőlőjét valamint más étkeket.

A ceremónia végeztével egy Szent István-i ereklyét vitt el a nagyszámú egyházi és egyesületi vezető az egyik mellékoltárhoz a jelenlévők kíséretében.

A mise után a híveket az érseki palotában rendezett agapén látták vendégül.

Kapcsolódó Cikkek