BMKE

Magyarország és Bécs egyházi kapcsolatai a középkorba nyúlnak vissza. Az 1469-ben alapított bécsi püspökséget fennállásának első évtizedeiben magyar püspökök kormányozták sajátjuk mellett. Az idő múlásával az magyar katolikusok lelkipásztori ellátása folyamatosan változott, alakult, de a mai napig töretlenül működik Bécsben.

Jelenleg nyolc-kilencezer magyar tartozik a Bécsi Magyar Egyházközséghez, azaz a Bécsi Főegyházmegye Magyar Közösségéhez, s különböző - családi, ifjúsági - csoportokra tagolódva élik az egyházközségi életet. Az Am Tabor plébánia ad 2008 óta helyet a különböző magyar csoportoknak. Vasárnapi szentmisére hagyományosan a Német Lovagrend templomában (védőszentje Árpádházi/Thüringiai Szent Erzsébet) gyűlnek össze, nagyobb ünnepekkor kétszázötven körüli számban. A kereszteléseket, esketéseket, bérmálásokat az egyházközségi iroda szervezi, itt készülnek a jelöltek a szentségek felvételére, az anyakönyvezést azonban kinek-kinek a lakóhelye szerint illetékes plébánián végzik. Nem ritka a bécsi magyarok körében a felnőttkeresztség sem, előfordult, hogy húsvétkor nyolc felnőtt lett az Úr kegyelméből az egyház tagja ebben a közösségben. Az ifjúsági és más lelkipásztori feladatok ellátásában sok önkéntes munkatárs segíti Simon Ferenc esperes, főlelkész urat.

A bécsi magyar egyházközség, azaz a Bécsi Főegyházmegye Magyar Közösségének papja látja el a Baden valamint Bécsújhely környékén élő magyarok pasztorációs feladatait. Mindkét helyen – nem minden vasárnap, de rendszeresen - van szentmise.

Minden évben általában az augusztus 20-át követő szombatján kerül megrendezésre a bécsi magyarok hagyományos Szent István-ünnepe. Az ünnepi szentmisét általában egy magyar püspök mutatja be a Stephansdomban, délben. A szentmise után színes népzenés, néptáncos műsor kezdődik a dóm előtti téren.

A Bécsi Főegyházmegye Magyar Közössége minden évben megemlékezik és megünnepli annak a templomnak a védőszentjét, ahová immáron több mint száz éve vasárnapról vasárnapra hálaadásra, az Úr Napjára, összegyűl. Szent Erzsébet magyarnak született, de külhonban lett szentté, emlékére november végén Szent Erzsébet búcsút szervez az egyházközség.

Mára szintén hagyományos istentiszteletté vált, hogy október elején a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség különösen is imádkozik az erdélyiekért. A szentmisén számos erdélyi csoport lép fel ilyenkor, majd pedig erdélyi finomságokkal várják az istentiszteleten részt vevőket. Az Egyházközség emellett szoros kapcsolatot ápol a Bécsben működő cserkészekkel, havonta ifjúsági miséket is tart és az ökumenikus kapcsolatok a bécsi magyar felekezetekkel kitűnőek.