Október-November 2017

PDF - HU PDF - DE

Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából november 19-én, vasárnap délelőtt magyar nyelvű szentmisét és templombúcsút tartott a bécsi római katolikus egyházközség a Német Lovagrend templomában. A szentmisén Simon Ferenc esperes, főlelkész pappá szentelésének 20 éves évfordulóját is megünnepelték, valamint átadták az egyházközség képviselőtestületének kinevezéseit is, melyeket Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek írt alá.

 

Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából november 19-én, vasárnap délelőtt magyar nyelvű szentmisét és templombúcsút tartott a bécsi római katolikus egyházközség a Német Lovagrend templomában. A szentmisén Simon Ferenc esperes, főlelkész pappá szentelésének 20 éves évfordulóját is megünnepelték, valamint átadták az egyházközség képviselőtestületének kinevezéseit, melyeket Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek írt alá.

A szentmisét Simon Ferenc esperes, főlelkész Hortobágy Arnold pannonhalmi bencés atyával közösen celebrálta. Az eseményen köszöntőt mondott Dán Károly, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, állandó ENSZ-képviselő, valamint Radda István, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának elnöke.

Részt vett az eseményen Perényi János, bécsi magyar nagykövet, Smuk András, az „Europa”-Club elnöke, illetve a 72. Sz. Széchenyi István Cserkészcsapat, az Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesületének és a Bécsi Magyar Iskolának a képviselői is ott voltak a rendezvényen.

A prédikációban Hortobágy Arnold pannonhalmi bencés atya Árpádházi Szent Erzsébet példája nyomán a segítségnyújtás és a jó cselekedet szerepét emelte ki, érdekes történetekkel, példákkal, anekdotákkal színesítette beszédét. Mindig van miből adnunk, hiszen nem üres a fejünk, a szívünk és a kezünk – Arnold atya szerint ez Szent Erzsébet legfőbb üzenete. Szerinte a kevésből is lehet adni és akár abból is, amiből nekünk sincs (például vigasztalva vigasztalódni). Sokszor lehet, hogy azzal segítünk, ha nem segítünk, nem avatkozunk bele valamibe. Fontos, hogy azoknak is tudjunk adni, akikről úgy gondoljuk, hogy nem érdemlik meg és tudjunk olyat is adni, amit mi sosem kaptunk meg, vagy amiről tudjuk, hogy nem nyer viszonzást. Elgondolkodtató kérdést tett fel azzal kapcsolatban is, hogy mit tud adni egy közösség, hogyan tud szeretni egy egyházközség.

                         

A szentmise végén Ferenc atya megköszönte Márkus István és Kaszás István több éves képviselőtestületi munkáját, majd átadta az egyházközség képviselőtestületének kinevezéseit. Csiki László, Dobos Alpár, Erdős Anna, Gál Katalin, Jakab Péter, Kovács Krisztina, Kovács Levente, Lévay Tibor, Pál Zsolt István, Szemerédi Ilona, Szemerédi Tibor, Tiboldi Ákos dolgoznak tovább a bécsi magyar katolikus egyházközségért.

Dán Károly, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, állandó ENSZ-képviselő az emberi élet 20 éves periodikusságát emelte ki rövid köszöntőjében, gratulált esperes úrnak két évtizedes szolgálatához, hiszen számára, diplomataként ritka hogy ennyi időt tölthessen egy helyen. Még több emberöltönyi erőt kívánt Ferenc atyának.

Radda István, a Kerekaszal elnöke a Pannonhalmi Bencés Gimnázum egykori diákja elismerését fejezte ki Ferenc atyának, majd a gratuláció után köszönetet mondott a Kerekasztal létrejöttének elősegítéséhez, és a jó Isten áldását kérte esperes, főlelkész úr további munkásságára, életére.

                         

A szentmise végén agapé várt a hívőkre.

Az ünnepi szentmisén a 40 éves Liszt Ferenc kórus is közreműködött, a szertartás végén pedig a székelyudvarhelyi Kékiringó Néptánc Együttes tartott rövid műsort az udvaron.

               undefined          

A templomról

A Német Lovagrend temploma a Stephansdom szomszédságában (Singerstrasse) áll. A lovagrend Erzsébet-tisztelete a szent Konrád nevű sógorától eredeztethető, aki nagymesterük volt, és Marburgi Konráddal együtt szorgalmazta Erzsébet szentté avatását.

A templom barokk főoltárán Tobias Pock festménye Szent Erzsébet mennyei megkoronázását ábrázolja. Erzsébet szerzetesi ruhában érkezik a Szentháromság dicsőségébe és térdelve hódol az Ég királynője előtt. Mária ölén a gyermek Jézus áll, aki arany királynői koronát helyez Erzsébet fejére, amely az előtérben a földön látható, jelezve, hogy Erzsébet minden világi hatalomról és gazdagságról lemondott. Erzsébet felett az Atya és galamb képében a Szentlélek jelenik meg, fénylő sugárözönt árasztva a mennyei koronát alázatosan fogadó asszonyra. Mögötte császárnéi öltözetben a Jézus keresztjét megtaláló Szent Ilona látható, kezében a szent kereszttel. Mellette páncélba öltözve áll Lajos őrgróf, Erzsébet férje, aki a keresztes háborúba indulva adta életét Jézusért. Két oldalt kis angyalok lebegnek, akik közül az egyik Szent Erzsébet legendájából ismert rózsákat tart a kezében.

2007-ben Krisztus Király ünnepén Dr. Veres András szombathelyi püspök atya megáldotta a Szent Erzsébet mozaikot a templom bejáratánál, amit Puskás László görög katolikus pap készített el.

Szöveg és fotó: Fazekas Csilla

200 éve született Arany János, magyar költő, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. Az „Europa”-Club november 18-án este irodalmi estet szervezett a magyar irodalom egyik legismertebb és egyben legjelentősebb alakjának tiszteletére.  A műsor Nemes Nagy Ágnestől idézett címe Arany János életművének meghatározó súlyára, hatására utal.

200 éve született Arany János, magyar költő, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. Az „Europa”-Club november 18-án este irodalmi estet szervezett a magyar irodalom egyik legismertebb és egyben legjelentősebb alakjának tiszteletére.  A műsor Nemes Nagy Ágnestől idézett címe Arany János életművének meghatározó súlyára, hatására utal.

A rendezvény résztvevőit Smuk András, az „Europa”-Club elnöke köszöntötte, majd felkérte Sudár Annamária előadóművészt, versmondót, hogy kápráztassa el a közönséget különleges irodalmi összeállításával.

                         

Sudár Annamáriát a vers, illetve a versmondás óvodás kora óta kíséri: számos rendezvényen, versenyen vett részt, színjátszó körben szerepelt. Nagy hatással volt rá a budapesti József Attila Gimnázium. 1995-ben hivatásos előadóművészi engedélyt szerzett, majd 1996-ban magyar és történelem szakos bölcsésztanári diplomát az ELTE-n. Arany János életműve kiemelkedően fontos számára.

Műsorában elhangzott többek között a Rege a csodaszarvasról, a Szibinyányi Jank, a Vörös Rébék és a Rendületlenül című költemények.

                         

Petőfi Sándor és Arany János levelezésének a Toldi-trilógia megszületésére vonatkozó része, a Toldi estéje néhány versszaka és több Aranyról, illetve Aranyhoz szóló mű, illetve Arany-szövegre való rájátszás is szerepelt a programban, köztük Babits Mihály, Faludy György, Illyés Gyula, Kányádi Sándor, Kosztolányi Dezső, Márai Sándor, Pilinszky János és Weöres Sándor versei, szövegei is.

A rendezvény fogadással zárult.

Szöveg és fotó: Fazekas Csilla

A Club Pannonia november 13-én, hétfőn este pódiumbeszélgetést szervezett a Collegium Hungaricumban „A művészet és a kultúra jelentősége az idegenforgalomban” címmel. A közel félszáz résztvevőt Molnár Mária, a bécsi Collegium Hungaricum nevében Nagy Georgina, a kultúrintézet sajtó- és PR munkatársa, valamint Radda Marika, a Club Pannonia elnök asszonya köszöntötte.

 

 

A Club Pannonia november 13-én, hétfőn este pódiumbeszélgetést szervezett a Collegium Hungaricumban „A művészet és a kultúra jelentősége az idegenforgalomban” címmel. A közel félszáz résztvevőt Molnár Mária, a bécsi Collegium Hungaricum nevében Nagy Georgina, a kultúrintézet sajtó- és PR munkatársa, valamint Radda Marika, a Club Pannonia elnök asszonya köszöntötte.

                         

A pódiumbeszélgetés résztvevői Gosztola Anita, a Wiener Christmas Salon és egy magyarországi utazási iroda tulajdonosa, Kovács Balázs, a Magyar Turizmus Zrt. egykori bécsi vezetője, a GD Consulting e. U. turizmussal és marketinggel foglalkozó cég tulajdonosa, valamint Dr. Ortner Christian tanácsos, a Bécsi Hadtörténeti Múzeum igazgatója voltak.

A beszélgetést Mag. Dr. Macek Mihály, zenei menedzser, a salzburgi ünnepi játékok koncertszervezési osztályának egykori vezetője, a linzi Bruckner-ház operatív művészeti igazgatója, a MAK tudományos munkatársa moderálta, aki bevezetőjében elmondta, hogy a kultúra nagyon fontos szerepet tölt be az úti cél kiválasztásánál a turizmusban Ausztriában és Magyarországon egyaránt.

A beszélgetés kezdetén a vendégek bemutatták, hogy az ő munkájukban hogyan jelenik meg a kulturális turizmus és milyen fejlődési lehetőségeket látnak a területen.

Dr. Ortner Christian a kultúra gazdasági szerepének növekedésével kapcsolatban kiemelte, hogy sajnos már a kulturális piacon is az a fő cél, hogy minél többen, minél többet, minél gyorsabban fogyasszanak. A tömegkultúrát a gyorséttermi fogyasztással hozta párhuzamba és aggodalmát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy mára drasztikusan megnövekedett például a Bécsi Hadtörténeti Múzeum látogatóinak a száma, ami a bevételek szempontjából természetesen kedvező, azonban az épület adottságai és a kiállított múzeumi tárgyak biztonsága, állagvédelme szempontjából nem túl szerencsés.

Gosztola Anita az információ és a marketing, valamint a digitalizáció megnövekedett szerepét emelte ki a kultúra fogyasztásával összefüggésben.

Kovács Balázs a kulturális főváros címről beszélt saját linzi, illetve pécsi tapasztalatai alapján, valamint kiemelte, hogy szerinte a kultúra szempontjából az autentikusság különösen fontos.

Mindketten kitértek a szegmentáció fontosságára a kultúra fogyasztás szempontjából, arra, hogy meg kell határozni milyen célcsoporthoz milyen eszközökkel hozzák közelebb a kultúrát (pl.: gyereknek játékos formában).

                        

Fontos témakör volt a fenntarthatóság kérdése is a beszélgetés során, az, hogy mennyire lehet maradandó élményt nyújtani a tömegkultúra, illetve tömegkulturális turizmus korszakában és szó esett a kultúra költségvonzatáról is, arról, hogy mennyire függ a kultúra fogyasztás annak költségeitől, ki engedheti meg magának, hogy rendszeresen színházba, operába, múzeumba járjon.

A beszélgetés végén a kulturális turizmus jövője is szóba került; a vendégek szerint az online világ előretörése nagy változásokat hozhat ezen a területen is.

A résztvevők végül kérdéseket is feltehettek a pódiumbeszélgetés résztvevőinek, majd a program kisebb fogadással zárult.

Szöveg és fotó: Fazekas Csilla

 

 

 

Az „Europa”-Club bécsi magyar egyesület idén is megemlékezett - magyarországi és szlovákiai magyarokkal közösen - Bad Deutsch Altenburgban/Németóváron az idegenben nyugvó szomorú és drámai körülmények közt meghalt magyarokról.

Az „Europa”-Club bécsi magyar egyesület idén is megemlékezett - magyarországi és szlovákiai magyarokkal közösen - Bad Deutsch Altenburgban/Németóváron az idegenben nyugvó szomorú és drámai körülmények közt meghalt magyarokról.

Szombaton, november 11-én a németóvári Mária templomban ökumenikus imaórát tartottak, három lelkésszel, köztük Karvanszky Mónika, bécsi református lelkésznővel. Üdvözlő szavakat mondott Smuk András, az Europa-Club elnöke, Hans Wallowitsch, Németóvár polgármestere, valamint Balint Pavel esperes. Közreműködött a Virággyöngy Moldvai Csángó Kisegyüttes és Kóka Rozália, a népművészet mestere.

Az imaórát követően, a temetőben, az egyesület által felállított kopjafánál került sor a koszorúzásra, beszédet, ünnepi megemlékezést tartott Duray Miklós, szlovákiai magyar politikus, egyetemei tanár, író. A hősök előtti főhajtás a Szózattal ért véget.

Az idén a vártnál többen jöttek el a megemlékezésre, autóbuszok érkeztek a Felvidékről és Magyarországról is, mondta el Smuk András, az Europa-Club elnöke. Végül egy fűtött sátorban pogácsa, forralt bor, puncs és kávé mellett került sor a fogadásra.

A terület Szent István birtoka volt

A mai Bad Deutsch-Altenburg (Németóvár) település templomát István király idejében alapították (1028), ez a terület akkor Szent István birtoka volt. Ezt igazolják a templom alapításával kapcsolatos legendák is. Noha a temetőben magyar sírokat nem tártak fel, de a nép emlékezetében él még az a hagyomány, hogy Árpád fejedelmet itt temették el. Az 1956-os emigránsok megkísérelték az egykori Szent István-napi zarándoklatokat felújítani, illetve néhányan ide is temetkeztek. Sajnos a zarándoklatok néhány év után elmaradtak, a sírok közül viszont egyet, mint jelképes magyar sírt (1959) tovább ápoltak.

Az emlékezést szorgalmazó és a sírt ápoló közösség közben megszűnt, Bad Deutsch-Altenburg-ról pedig lassan megfeledkeztek az ausztriai magyarok. 2004 óta ezt a hagyományt eleveníti fel a bécsi magyar kultúregyesület, az „Europa”-Club. Felvidéki és magyarországi magyarokkal az óta minden év november első hetében itt emlékezik meg a genocídiumok áldozatairól, valamint az 1956-os forradalomról.

ORF

 

November 4-én, „Ifjúság gyöngykoszorú“ mottóval tartotta meg 19. Bécsi Magyar Táncháztalálkozóját a bécsi Napraforgók Táncegyüttes. A színes gálaműsor mellett már délutántól kezdve barkácsolás, gyermek majd felnőtt táncház várta a vendégeket.

November 4-én, „Ifjúság gyöngykoszorú“ mottóval tartotta meg 19. Bécsi Magyar Táncháztalálkozóját a bécsi Napraforgók Táncegyüttes. A színes gálaműsor mellett már délutántól kezdve barkácsolás, gyermek majd felnőtt táncház várta a vendégeket.

A program iránt nagy volt az érdeklődés, színültig megtelt a Mariahilf Rendezvényközpont néptánc rajongókkal. A korábbi helyszínt - a Collegium Hungaricum termét - kinőtték a táncosok, ezért volt szükség a költözésre. A szervezők nagy izgalommal várták, megtelnek-e a széksorok, mondta Németh Júlia, a tánccsoport vezetője:

A bécsi magyar Napraforgók Táncegyüttes megalakulása óta minden év novemberében tartja meg a Bécsi Magyar Táncháztalálkozót, melyre a Napraforgók koreográfusai és néptánc oktatói mellett neves magyarországi és külhoni vendégeket is meghív, akik a Kárpát-medence táncos és zenei örökségét ismertetik és oktatják az érdeklődőknek.

Az idei programban először a gyerekeknek, majd a tiniknek, s végül a felnőtteknek nyílt lehetősége a táncházak során új lépések elsajátítására. A meghívott vendég néptáncosok Muszka György és Ilonka, Oláh Attila valamint Tőkés Zsolt és Edit oktatták a Kárpát-medence különböző táncait. Az élő zenét az idén először az Üsztürü zenekar, valamint Németh Dénes és zenekara biztosították.

                         

Keretprogramként Barabás Renáta kézműves műhelyt tartott, de játszóházra is sor került. „Kompátia“ címmel pedig Redő Júlia táncpedagógus, táncos, EMK társtréner az Együttműködő Erőszakmentes Kommunikációról tartott előadást.

„Egészen újszerű volt, hogy ennek a közönségnek tarthattam előadást. Az életből, párbeszédeinkből vett, valós példákat beszéltük át közösen a vendégekkel, valamint egy az érzelmi intelligenciát fejlesztő társasjátékot mutattam be az érdeklődőknek“- mondta Redő Júlia, EMK tréner.

A gálaműsorban Mocsel Rémusz és Piroska őrkői hagyományőrzők, a Kis Csallóközi Tánccsoport, a Napraforgók új utánpótlás csoportja, a Napraforgócskák - AMAPED csoportja és a házigazda Napraforgók mutatták be legújabb koreográfiáikat.

A gálával azonban nem ért véget az este, ugyanis a táncbemutatókat ismét táncház követte, melyben a vendégek is átélhették a néptáncolás örömét.

ORF

 

70 éves fennállását ünnepelte a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület október 28-án, szombaton este a bécsi Komensky iskolában. Az Egyesület rendkívül változatos, több mint kétórás műsorában minden egyes csoportja fellépett, a jubileum alkalmából kiadtak egy naptárat és egy kis füzetet is, amely 1947-től mutatja be az Egyesület munkáját színes képekben magyar és német nyelven.

70 éves fennállását ünnepelte a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület október 28-án, szombaton este a bécsi Komensky iskolában. Az Egyesület rendkívül változatos, több mint kétórás műsorában minden egyes csoportja fellépett, a jubileum alkalmából kiadtak egy naptárat és egy kis füzetet is, amely 1947-től mutatja be az Egyesület munkáját színes képekben magyar és német nyelven.

70 évvel ezelőtt lelkes magyar fiatalok hozták létre a Szabadság Magyar Sport- és Kultúregyesületet, majd pár év múlva a Bécsi Magyar Munkásegylettel összefogva a Bécsi Magyar Néptánccsoportot. A 90-es években más együttesekkel is együttműködtek, majd önálló próbatermet és új utakat keresve megalakult a Délibáb Kultúregyesület és azon belül a Néptánccsoport.

Az elmúlt évtizedekben a magyar folklór és néphagyományok megőrzését, színpadra vitelét tekintették elsődleges feladatuknak. Időközben több hagyományőrző művészi csoport is alakult a Délibáb égisze alatt, mint a Rézsarkantyú Citerazenekar, a Barka Népdalkör, a Szivárvány Gyermektánccsoport, a GodArt Modern Tánccsoport, a Bécsi Banda Zenekar és a Bécsi K. V. Színjátszócsoport (utóbbi kettő átmenetileg szünetelteti a próbáit).

A Délibáb Bécsben havonta egyszer rendez magyar táncházat, de évente nyolc alkalommal egyetemi kurzust is tartanak a bécsi zeneakadémia népzenei tanszékével karöltve.

A 70 év alatt generációk nőttek fel, szerelmek, barátságok szövődtek. Szombaton mindenki eljött a nagy jubileumi ünnepségre: a legfiatalabb és a legidősebb tag is jelen volt.

A résztvevőket Windhager Helmut, a Délibáb Kultúregyesület elnöke, Steip Ferenc, elnök helyettes, valamint dr. Perényi János, bécsi magyar nagykövet köszöntötte. A Kultúregyesület a több mint két órás műsorba igyekezett kicsiket és nagyokat, múltat, jelent és jövőt is belesűríteni. A kezdő képben panoptikumként színpadra állították azokat a koreográfiákat és táncokat, melyeket a csoportok tanultak, de most nem tudtak bemutatni. A műsor a legkisebbek előadásával folytatódott, a Szivárvány Gyermektánccsoport rábaközi és magyarbődi táncokkal állt színpadra, őket követték Blaskó Csaba és Havasréti Pál kis növendék zenészei, akik már nagyon fiatalon hangszert ragadtak.

                         

A Barka Népdalkör, valamint a Rézsarkantyú Citerazenekar lapádi és nyírségi, illetve rimóci és szatmári dallamokkal kápráztatta el a közönséget, míg a Délibáb Néptánccsoport buzai, somogyi, magyarbődi és moldvai táncokkal állt színpadra. A műsorban a Néptánccsoport tagjaként színpadra lépett Farkas Dorina, KCSP ösztöndíjas is, Fazekas Csilla, szintén KCSP ösztöndíjas pedig a Népdalkörrel énekelt. Az este során a régi táncosokról sem feledkeztek meg, akik üveges táncokat táncoltak.

                         

                         

A zenei kíséretért a Dűvő Zenekar és Havasréti Pál felelt, akikkel már számtalanszor dolgozott együtt a Délibáb. Az este egyik kiemelkedő száma volt az a blokk, amikor a különböző táncokat, koreográfiákat betanító neves oktatók álltak színpadra szatmári táncokkal. A több száz fős közönség vastapssal és rengeteg dicsérettel jutalmazta a műsort.

                         

Az előadást követően táncházzal, sok-sok nevetéssel és közös nosztalgiázással zárult ez a meghatározó este, amelynek főszervezője Kilyénfalvi Gábor, a Délibáb kulturális vezetője volt.

További fotók ide kattintva érhetők el. 

Szöveg: ORF, Farkas Dorina, Fazekas Csilla

Idén is közös megemlékezést tartott az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala, az „Europa’’-Club, Magyarország bécsi Nagykövetsége, a Balassi Bálint Művelődési Ház és Jánossomorja Város Önkormányzata Jánossomorja-Andaunál.

Idén is közös megemlékezést tartott az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala, az „Europa’’-Club, Magyarország bécsi Nagykövetsége, a Balassi Bálint Művelődési Ház és Jánossomorja Város Önkormányzata Jánossomorja-Andaunál.

Az Andauba vezető út mentén álló emlékművet 2011-ben hozták létre Dr. Smuk András, az „Europa”-Club elnökének kezdeményezésére, aki maga is itt hagyta el Magyarországot 10 éves korában. Az emlékmű azok a személyek előtt tiszteleg, akik a megtorlás elől menekültek, valamint azokra, akik önzetlenül nyújtottak segítséget.

A műsort Ács Tamás, a Soproni Petőfi Színház színművésze nyitotta meg Ady Endre Intés az őrzőkhöz című versével, majd Lőrincz György, Jánossomorja polgármestere mondta el köszöntő beszédét, megemlítve Dr. Smuk András szerepét abban, hogy ez az emlékmű létrejöhetett, valamint hogy a menekülni kényszerültekről is megemlékezhetünk. Lőrincz György beszédét Dr. Smuk András követte, aki köszönetet mondott, hogy idén is megemlékezhetnek, valamint a szülőhaza fontosságát emelte ki. Ezt követően a Moson-Szél Kulturális Egyesület irodalmi összeállítása hangzott el, Magyarország bécsi nagykövetségének nevében pedig Dr. Eperjesi Zoltán diplomata mondott beszédet, aki hangsúlyozta a nagykövetség szerepét 1956-ban, valamint az osztrákok segítőkészségére hívta fel a figyelmet.

                         

A műsor a Délibáb Kulturális Egyesület előadásával folytatódott, akik énekekkel és citerajátékkal készültek. A Délibáb műsorában Fazekas Csilla, KCSP ösztöndíjas is énekelt. A megemlékezés az emlék-kopjafa koszorúzásával zárult.

                         

Szöveg és fotó: Farkas Dorina

Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának, valamint az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének tagegyesületei közösen emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről október 21-én, szombaton este a bécsi Komensky Iskola színháztermében. A műsort az „Europa“-Club szervezte.

Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának, valamint az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének tagegyesületei közösen emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről október 21-én, szombaton este a bécsi Komensky Iskola színháztermében. A műsort az „Europa“-Club szervezte.


A vendégeket Dr. Smuk András, az „Europa“-Club elnöke, Radda István, a Kerekasztal elnöke, Hollós József, a Központi Szövetség elnöke, valamint Dr. Perényi János, bécsi magyar nagykövet köszöntötte.

Dr. Smuk András, az „Europa“-Club elnöke kiemelte, hogy nagyon fontosnak érzi az összefogást, és azt, hogy a fiatalokat is bevonják az ünnepi műsorba.

Radda István megköszönte az „Europa“-Club szervezésben nyújtott munkáját és nagy örömét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a nagy nemzeti ünnepek alkalmával meg tud valósulni az együttműködés a Kerekasztal, valamint a Központi Szövetség között, hiszen a cél - a magyar identitás megőrzése, illetve a magyar történelem ápolása - közös.

                         

Hollós József gyerekkori élményeit idézte fel; 1956. október 23-án még nem értette, mi történt körülötte, saját bevallása szerint évekig tartott, mire felfogta, miről is szólt a forradalom.

Dr. Perényi János párhuzamot vont az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, valamint az 1956-os események között, történelmi visszatekintését követően hangsúlyozta, hogy kötelességének tartja az ’56-os hagyomány ápolását és átadását a fiataloknak.

                         

A köszöntőket követően Dr. Tóth Imre, soproni történész, múzeumigazgató, egyetemi docens mondott ünnepi beszédet. Miután körbejárta a forradalom szó jelentését, közös történelmi emlékezetünk legfontosabb részeként beszélt a zsarnokságról és a 61 évvel ezelőtti eseményekről. Kitért arra is, hogy milyen szerepe volt Ausztriának az akkori migrációban.

A beszédeket követő zenés, verses, táncos ünnepi műsorban az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének (AMAPED) diákjai és a Délibáb Kultúregyesület néptáncosai léptek fel. Az emlékműsorra a diákokat Nagy Barnabás, az AMAPED pedagógusa készítette fel.

                         

A rövid szünet után a Soproni Petőfi Színház művészei, Ács Tamás és Papp Attila A magány változatai című darabot mutatták be. A művet Katona Imre, szerkesztő-rendező Hamvas Béla és Márai Sándor szerzeményeiből állította össze.

                         

Szöveg és fotó: Fazekas Csilla

A Club Pannonia immár negyedik alkalommal szervezte meg a Bécsi Magyar Bált október 14-én, szombaton. Idén először nem az Eschenbach palota, hanem az Arcotel Wimberger díszterme adott otthont a rendezvénynek, melyen közel 220 vendég vett részt. Érkeztek vendégek Ausztriából, Angliából, Hollandiából, Magyarországról és Szlovákiából is. A Magyar Diákok Egyesülete (MDE) a hagyományokhoz híven idén is segítette a bál szervezését.

A Club Pannonia immár negyedik alkalommal szervezte meg a Bécsi Magyar Bált október 14-én, szombaton. Idén először nem az Eschenbach palota, hanem az Arcotel Wimberger díszterme adott otthont a rendezvénynek, melyen közel 220 vendég vett részt. Érkeztek vendégek Ausztriából, Angliából, Hollandiából, Magyarországról és Szlovákiából is. A Magyar Diákok Egyesülete (MDE) a hagyományokhoz híven idén is segítette a bál szervezését.

A bál nyitányaként a Palenik József által vezetett mosonmagyaróvári LAJTA Néptánccsoport tagjai tüzes csárdást táncoltak, majd Radda Marika, a Club Pannonia elnök asszonya köszöntötte a résztvevőket magyar és német nyelven. Elnök asszony üdvözölte Dr. Perényi János nagykövet úr képviseletében Bóta Zsolt követ urat, Kramer-Ellison Elisabeth budapesti osztrák nagykövet asszony képviseletében megjelent Köhler Ulrike követ asszonyt és Molnár Máriát, a Bécsi Collegium Hungaricum igazgató asszonyát, valamint megköszönte a főszponzorok, a Casino Austria, a TK MAXX KG és a Zsolnay Porcelán Bécs nagyvonalú támogatását.

                             

Elnök asszony beszédét követően Dr. Perényi János, bécsi magyar nagykövet képviseletében Bóta Zsolt, követ köszöntötte az est vendégeit. Kiemelte, hogy mennyire szoros és gyümölcsöző a kapcsolat az osztrákok és magyarok között, a két nép mindig is szerette a közös mulatságot. Beszélt arról is, hogy bár ősszel a szüreti bálok ideje van, szép hagyomány, hogy immár negyedik alkalommal ebben az időszakban, Bécsben magyar bált is tartanak. Megköszönte a szervezők munkáját és jó szórakozást kívánt az este további részéhez. 

Ezután az este két moderátora, Ujvári Péter, az MDE volt elnöke és Paluska Zsuzsanna, az MDE kultúráért felelős vezetőségi tagja bemutatta a diákszervezetet és üdvözölte a megjelent diákokat, akik idén a korábbi évekhez képest sokkal nagyobb számban vettek részt a rendezvényen.

A moderátorok köszöntőjét követően a világhírű Győri Balett két táncosa, Matuza Adrienn és Hégli Zoltán mutatott be egy csodálatos részletet Kodály Zoltán „Romance” című darabjából. A koreográfiát Velekei László, Harangozó-díjas koreográfus állította össze. A Kossuth-díjas Kiss János által vezetett világhírű Győri Balett művészeinek hatalmas sikere volt.

                          

Este tíz órától a vállalkozó kedvű vendégek a rulett-asztal mellett tehették próbára szerencséjüket, míg a táncparketten a zenéé és a táncé volt a főszerep. A talpalávalót a Wolf Show Dance Band (Farkas Attila, Kovacsics György és Koller Krisztina) szolgáltatta.

Tizenegy órától a vendégek kívánságára Ekker Balázs, világ- és Európa-bajnok profi táncos, a latin amerikai táncok osztrák mestere, az ORF Dancing Stars című műsorának győztese feleségével, Ekker-Guschelbauer Aliccal szórakoztató táncórát tartott, melyen minden táncra vágyó pár nagy élvezettel részt vett.      

                

Az éjféli tombolasorsoláson rendkívül értékes nyeremények találtak gazdára, többek között a Maxx Business Group, a Zsolnay Porcelán, számos magyarországi hotel, bécsi magyar vállalkozó és szervezet felajánlásainak köszönhetően.

Miután az értékes nyeremények gazdára találtak, a remek zene mellett éjszakába nyúlóan egyéni és közös táncokkal szórakozott a vendégsereg, és a kapcsolatépítésre is volt lehetőség, sokan új ismerősökre leltek.

A búcsúzkodásnál a szervezők ígéretet tettek az 5. Bécsi Magyar Bál megszervezésére.

Német nyelvű beszámoló a rendezvényről a Club Pannonia honlapján ide kattintva érhető el. 

Szöveg: Fazekas Csilla

Mint minden ősszel, idén is kezdetét vette a szemeszter a bécsi egyetemen, mely szemeszternek évek óta elmaradhatatlan része az MDE által szervezett gólyaavató, melynek idén időpontja október 13-14 volt.

Mint minden ősszel, idén is kezdetét vette a szemeszter a bécsi egyetemen, mely szemeszternek évek óta elmaradhatatlan része az MDE által szervezett gólyaavató, melynek idén időpontja október 13-14 volt. Magyarországon nagy hagyománya van a hallgatói önkormányzatok által szervezett gólyatáboroknak, melyek során az újonnan felvett hallgatók már az egyetem illetve főiskola megkezdése előtt belecsöppenhetnek az egyetemi légkörbe, valamint megismerhetik csoporttársaikat, más felsőbb éveseket. Ausztriában nincs ilyen és ehhez hasonló rendezvény az elsőévesek számára, ezért 2012-ben az At4Hu (Austria for Hungarians) és a Magyar Diákok Egyesülete (Verein Ungarischer Studierender) vállalta magára a feladatot, hogy a tanulmányaikat Bécsben folytató magyar diákok se maradjanak ki a semmiből. Ezt a hagyományt azóta az MDE viszi tovább. Idén 30 lelkes szervező vett részt a rendezvény lebonyolításában, melyre körülbelül 80 frissen felvett, Magyarországról érkezett hallgató vett részt.

Az idei gólyaavató tavalyi „Szuperhősök – gólyák felemelkedése” tematikáját idén Trónok harcára cserélték, mely sorozatot azt hiszem egy fiatalnak sem kell bemutatnunk. A program október 13-án, pénteken délután vette kezdetét, az elsőévesek közösen, kísérőkkel érkeztek meg a játékos feladatok helyszínére. A regisztráció során a diákok csoportokba lettek osztva, melyek természetesen a Trónok harca fő családjai után kapták neveiket, valamint kézhez kapták a tematikának megfelelő gólyapólóikat is.  Az este folyamán különböző vicces, csapatépítő feladatokat kellett végrehajtaniuk a diákoknak, melyeket a szervezőkből álló zsűri pontozott.


Szombaton a délelőtti pihenőt követően a koradélutáni órákban folytatták az avatót az úgynevezett "Stadt Rally-val" Bécs városában. A gyülekező után minden csapat különböző helyszínekre indult, melyek mindegyikén a szervezők által kitalált, előre nem ismert feladatokat kellett megoldaniuk. A helyszínek kiválasztásánál a szervezők figyeltek arra, hogy mindig valamilyen nevezetesség, ismert épület is legyen a közelben, hogy a gólyák a vetélkedő közben kicsit megismerhessék a várost is. A csapatok a csapatkapitányaikkal és kísérőikkel járták a várost, haladtak állomásról állomásra.  Az eredményhirdetésre a vetélkedőt követően került sor. Az idei gólyaavatót a Semester Openinggel zárták, ahol már nem csak a gólyák, de a felsőbb éves hallgatók is jelen voltak. A rendezvény a NOX BAR-ban került megrendezésre, ahol a korábbi MDE-s bulikhoz híven ismét Niedermayer Kolos állt a DJ pult mögé.

Az MDE természetesen szeretné megköszönni a segítséget és a támogatást a magyar szponzoraiknak és partnereiknek, akik nélkül nem jöhetett volna létre a rendezvény:

Budapest Bistro
Burger's Bar
Cafe Frei Wien
Treffpunkt Café Wien
MAXX Entertainment
Varga's Original Ungarischer Baumkuchen,


valamint mindazoknak a személyeknek, akik végig azon dolgoztak, hogy minden kisgólyának és főgólyának maradandó, kellemes emlékeket szerezzenek ebben a két napban.

 

Farkas Dorina

   

Az idei tanévben is nagy sikerrel folytatódik a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb által szervezett magyar népzene és néptánc oktatás a bécsi Zeneművészeti Egyetemen.

Az idei tanévben is nagy sikerrel folytatódik a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb által szervezett magyar népzene és néptánc oktatás a bécsi Zeneművészeti Egyetemen. A program még 2005-ben vette kezdetét Ónodi Béla és Éliás Eszter vezetésével, akik minden szemeszterben más-más tánccal ismertetik meg az arra kíváncsiakat. Ennek megfelelően minden félévben más tánc és zenei anyag kerül tanításra, amelyet természetesen a történelmi Magyarország tájegységeiből merítenek az oktatók, ebben a félévben például a szilágysági táncok vannak soron.

 A kurzus során nem csak táncot, éneket vagy zenét tanulunk, hanem a hátteret is megismerjük: hol helyezkedik el az adott tájegység, mi volt arra a szokás, miért nevezik a csárdást csárdásnak, és mi is az az átvető. Az oktatók ezáltal arra törekednek, hogy ne csak egy részt lássanak és sajátítsanak el a kurzuson résztvevők, hanem átérezzék a népi kultúra minden kis részletét, egy teljes képnek legyenek a birtokában. Fontos, hogy ne csak táncolják az adott figurákat, hanem hogy meg is értsék, vajon miért csinálhatták úgy azt a lépést, ahogy.

Tanáraink:

Ónodi Béla és Éliás Eszter: tánc

Blaskó Csaba és Havasréti Pál: hegedű, brácsa, bőgő, gardon, citera, tekerőlant


Farkas Dorina

   

A Jobb Veled a Világ Alapítvány 2014 szeptemberében indította el a Boldogságóra programot, melynek keretein belül mára már 3000 pedagógus tart boldogságórát Magyarországon, illetve a határon túli iskolákban is.

 

2017. október 5-én vettünk részt a Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldog Iskola programjának címátadóján, valamint szakmai napján. A rendezvény házigazdája  az Alapítvány elnöke, Bagdi Bella volt, előadói és vendégei pedig Prof. Dr. Bagdy Emőke a Boldogságprogram fővédnöke és a Boldogságóra könyvek társszerzője, Prof. Oláh Attila a Boldogság Intézet tudományos szaktanácsadója, az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoport vezetője, valamint nyolc olyan pedagógus, akik már legalább egy éve tartanak boldogságórákat és akiknek az élménybeszámolóit meghallgathatták a jelenlévők. A programba idén szeptembertől további hat ország iskolái (Szlovákia, Románia, Ukrajna, Szerbia, Horvátország, Ausztria) csatlakoztak be.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány 2014 szeptemberében indította el a Boldogságóra programot, melynek keretein belül mára már 3000 pedagógus tart boldogságórát Magyarországon, illetve a határon túli iskolákban is. Prof. Dr. Oláh Attila szavait idézve „A boldogságórák hatásának vizsgálatára tervezett mérések szerint, a boldogságórákon végzett gyakorlatok erősítik az önbizalmat, a kitartást, fokozzák a koncentrációs képességet, fejlesztik a divergens gondolkodást és kreativitást és a gyerekek boldogság órákon megélt flow élmény gyakorisága szignifikánsan magasabb a hagyományos tantárgyak (matematika, irodalom, technika) óráin általuk megélt flow élmény gyakoriságnál.”

2016-ban kezdte el az alapítvány létrehozni a Boldog Iskola hálózatot, melynek mára 173 intézmény a tagja. A programhoz tartoznak, tankönyvek, társasjátékok, valamint más, a boldogságot elősegítő taneszközök. Az október 5-ei szakmai napon mi mint frissen csatlakozott iskola, bepillanthattunk más iskolák sikereibe, ötleteket kaptunk, valamint kézbe vehettük, tanulmányozhattuk a tankönyveket.

A program maga egy csodálatos kezdeményezés, amely nem csak az iskolára terjed ki, hanem az otthoni családi életet is próbálja belevonni az órákba, valamint a pozitív tulajdonságokra, gondolatokra próbálja felhívni a figyelmet. Habár mi még csak frissen csatlakozott intézmény vagyunk, de nagy lelkesedéssel és kíváncsisággal kezdünk bele a programba, melynek kapcsán egy dolog biztos: rossz dolog nem sülhet ki belőle.

Felvidéki magyar színdarabot mutatott be a révkomáromi Teátrum színházi polgári társulás az Európa Club szervezésében október 5-én, pénteken este Bécsben, a Collegium Hungaricumban. Csáky Pál egyfelvonásos színpadi játékára, a Virágesőre közel száz néző volt kíváncsi.

Felvidéki magyar színdarabot mutatott be a révkomáromi Teátrum színházi polgári társulás az Európa Club szervezésében október 5-én, pénteken este Bécsben, a Collegium Hungaricumban. Csáky Pál egyfelvonásos színpadi játékára, a Virágesőre közel száz néző volt kíváncsi.

A közönséget Dr. Smuk András, az Európa Club elnöke köszöntötte, és egyben háláját fejezte ki azért, hogy a színészek, illetve a színpadi játék írója, Csáky Pál elfogadták a meghívást és bemutatják ezt a nagysikerű darabot az osztrák főváros magyar közönségének is.

                         

A színpadi játék a felvidéki magyarokról szól, küzdelmeiket, mindennapi harcaikat mutatja be a hatvanas évektől kezdve egészen a rendszerváltásig, illetve a jelenkorig egy idősebb színészházaspár visszaemlékezésein keresztül. Egy olyan korszakra koncentrál, ahol a diktatúra az ember csontjáig hatol, és még a kultúra területén sem lehet szabad az ember. De nem csak a művészi önkifejezést kontrollálják – magyarnak lenni sem szabad, istenhívőnek lenni pedig már végképp nem tanácsos (Dráfi Anikó). A Virágeső a felvidéki magyar színészek művészete és vállalásai előtt kíván tisztelegni úgy, hogy közben nem kerüli meg az elmúlt évtizedek néhány olyan történését sem, amelyek meghatározóak voltak a kisebbségi közösség élete szempontjából (Csáky Pál).

A főszerepet, Ferit, a színészt Dráfi Mátyás, Jászai-díjas színművész játszotta, feleségét, Juditot a magyarországi művésznő, Kolti Helga jelenítette meg. További szereplők: Tarics Péter (színházigazgató), Tóth László (Péter, Feri barátja) és Borsó Ákos (párttitkár). A férjet és a feleséget alakító két színész parádésan szerepelt, de a másik három karakter is nagyon jó alakításra adott lehetőséget. 

A színdarab nagy hatással volt a nézőkre, Csáky Pál szlovákiai magyar mérnök, politikus és író, európai parlamenti képviselő nehezen jutott szóhoz az előadás végén a tapsviharban. Elárulta, hogy először az a monológ volt készen, ami az egész előadás gerince. A nagyon nehéz helyzetbe került színész megpróbál dialógust folytatni az Istennel, hogy most akkor hányadán állunk, és merre lehet tovább menni. Azért írtam, mert néha úgy érzem, valószínűleg a felvidéki magyarságnak is ilyen dialógusra és fenti segítségre is szüksége van – mondta a szerző.

                         

Végül Dráfi Mátyás október 6., az aradi vértanúk emléknapjának alkalmából Petőfi Sándor Az apostol című költeményéből szavalt el egy részletet, melyet a közönség vastapssal jutalmazott.

A rendezvény után kisebb fogadás következett, mely során mindenki beszámolhatott az élményeiről a színdarab kapcsán, illetve lehetőség volt beszélgetni a színészekkel és a mű írójával is.

Szöveg és fotó: Fazekas Csilla

Ifj. Bertényi Iván történész, a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettese, a Bécsi Magyar Történeti Intézet (BMTI) igazgatója az Intézet idei legfontosabb őszi projektjeiről mesél.

 

Interjú ifj. Bertényi Iván történésszel, a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettesével, a Bécsi Magyar Történeti Intézet (BMTI) igazgatójával

A közel 20 éve sikeresen működő BMTI legfontosabb feladatai ösztöndíjas magyar kutatók és tudósok fogadása a Collegium Hungaricumban, továbbá jó kapcsolatok kiépítése az ausztriai magyar szervezetekkel és a Bécsben élő magyar értelmiséggel. A BMTI szoros kapcsolatokat igyekszik kiépíteni magyar egyetemekkel és a Bécsi Egyetemmel, kapcsolatokat fejleszt a hazai és külföldi kutatóhelyekkel, intézetekkel is. Az Intézet az általa menedzselt projektekben igyekszik támogatni az utógondozást is.

Ifj. Bertényi Iván történészt, a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettesét, a Bécsi Magyar Történeti Intézet (BMTI) igazgatóját az Intézet idei legfontosabb őszi projektjeiről kérdeztem.

Az Intézet igazgatója rögtön kiemelte, hogy vezetése alatt elsősorban azokra a programokra helyezik a hangsúlyt, amelyekre osztrák szakmai érdeklődés van, igyekeznek ugyanis bevonzani az osztrák közönséget. Éppen ezért a két ország történelmének közös pontjait keresik, hiszen az osztrák és a magyar történelem évszázadokon át elválaszthatatlanul összefonódott, és egyetlen más külföldi országban nincs annyi értékes magyar történelmi forrás, mint Bécsben.

Az osztrák fővárosban a már hagyománnyá vált évfordulókhoz kapcsolódóan is szerveznek programokat – mondta az Intézet igazgatója. A bécsi magyarság rendszeresen megünnepli például Széchenyi István születésnapját a legnagyobb magyar szülőházánál, a Herrengasse 5. szám alatt. Ehhez kapcsolódva a Történeti Intézet is mindig szervez tudományos programokat. Idén szeptember 25-én Széchenyi életművét bemutató magyar nyelvű kiállítás nyílt „Széchenyi-emlékek nyomában Európában” címmel, mely október 11-ig tekinthető meg a bécsi Collegium Hungaricumban, illetve egy német nyelvű előadásra is várták az érdeklődőket, melyen Széchenyi és Kossuth visszaemlékezéseiről volt szó az utolsó rendi országgyűléssel kapcsolatban.

Nagy hangsúlyt fektet az Intézet a hivatalos, állami magyar, illetve osztrák emlékévekre is. 2017-ben a 1867-es kiegyezés 150. évfordulója van. Ezt a történelmi eseményt máshogy értékelik a magyarok, illetve az osztrákok, ezért is ígérkezik nagyon érdekesnek a különböző nézőpontok ütköztetése, melyre egy december 11-12-i konferencia keretében kerül majd sor – emelte ki Bertényi Iván. Végső soron szintén a kiegyezéshez köthető a Hofburgban „Sisi und Ungarn” címmel nyílt kiállítás. Az Intézet felkérte a kiállítás kurátorát, Olivia Lichtscheidl művészettörténészt, beszéljen az osztrákok és magyarok népszerű királynéjáról, ő pedig felajánlotta, hogy szervezzen az Intézet magyar nyelvű idegenvezetést a kiállításon keresztül az október 22-23-i magyar nyelvű idegenvezetés mellett. Az Intézet igazgatója – történészként különben is a 19. század kutatója – november folyamán további magyar nyelvű vezetéseket tarthat a kiállításban. Remélhetőleg ez a lehetőség segíti majd a további sikeres együttműködést az Intézet és a Hofburg (illetve Schönbrunn) között – bizakodik Bertényi Iván.

Az Intézet Mária Terézia születésének 300. évfordulójára is szervez programot, az osztrák emlékévhez illeszkedő konferencián november 9-10-én neves magyar és osztrák előadók beszámolóit hallgathatja majd meg a közönség. Körbejárják, mit tett, miért jelentős magyar uralkodó Mária Terézia. Különös érdekessége lesz a konferenciának, hogy mindkét napon olyan helyszíneken folyik majd a tanácskozás, amelyek közvetlenül kötődnek Mária Teréziához. Az első napon a Magyar Nagykövetség palotájában lesz a konferencia, amely Mária Terézia idejében a Magyar Királyi Udvari Kancellária székháza volt, míg a második napon a ma az osztrák szövetségi igazságügyi minisztériumnak helyt adó egykori Trautson-palota dísztermében lesz a konferencia. Ezt az épületet éppen a királynő vásárolta meg, s bocsátotta a magyar nemesi testőrség céljaira.

A Történeti Intézet igazgatója szerint sajnálatos tapasztalat, hogy bár Ausztria szomszédja Magyarország, és megannyi szálon fonódik össze történelmünk, ha valaki a Bécsi Egyetemen a magyar történelemről szeretne tanulni, nem teheti meg, sőt, a kiváló Horst Haselsteiner professzor nyugállományba vonulása óta a Kelet-Európai Történeti Intézetben szinte nincs olyan történész oktató, aki legalább tudna magyarul. 

A Bécsi Magyar Történeti Intézet, több magyarországi kolléga segítségét élvezve régóta igyekezett ezen az áldatlan állapoton segíteni. Most az Institut für Osteuropäische Geschichte tanára, Prof. Dr. Oliver Schmitt révén nem csupán megértő, de kellően agilis partnerre is találtak, akinek sikerült - Prof. Dr. Thomas Winkelbauer, a nagy múltú Institut für Österreichische Geschichtsforschung vezetőjének támogatását is élvezve - sikert elérni. Közös erővel keresztül lehetett vinni, hogy a 2017/18-as tanév első szemeszterben a bécsi egyetem hallgatói számára felvehető kurzusként a magyar történelemről hiánypótló Ringvorlesung induljon, amelynek során hétről hétre a legkiválóbb történészek tekintik át a magyar történelem egyes korszakainak alapproblémáit.

Az előadásokra az Institut für Osteuropäische Geschichte előadótermében, az Altes AKH-kampuszon kerül sor minden csütörtökön, este 18 órától. Az előadások nyelve német, ill. néhány alkalommal angol lesz. A mintegy 55-65 perces előadásokat követően a hallgatóságnak lehetősége nyílik az előadóknak kérdéseket is feltenni.

A legelső, bevezető előadásra 2017. október 5-én, csütörtökön, kivételesen már 17 órától kerül sor. Prof. Dr. Fodor Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Humántudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, ill. a Történettudományi Intézet igazgatója előadásában áttekinti a magyar történelem ezer esztendejének legfontosabb problémáit.

Az előadás-sorozat nem csupán a szűkebben vett magyar történettudomány számára fontos program, hanem egy esély arra, hogy az érdeklődő osztrákok jobban megismerjék hazánk múltját, és ezen keresztül talán jobban megértsék a jelenlegi Magyarországot is – hangsúlyozta Bertényi Iván.

Az egyetemi kurzusok minden érdeklődő számára nyitottak. A BMTI igazgatója reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a Ringvorlesung sikeres lesz és a következő félévekben is folytatódhat majd.

A Bécsi Magyar Történeti Intézet programjairól a Collegium Hungaricum Facebook oldaláról is lehet tájékozódni, de aki feliratkozik az Intézet címlistájára, rendszeresen kap majd e-mailben meghívókat a rendezvényekről. Cím: geschichte@collegiumhungaricum.at.

Szöveg: Fazekas Csilla

 

A Bécsi Magyar Történeti Intézet német nyelvű előadást szervezett október 2-án, hétfőn 19 órakor a bécsi Collegium Hungaricumban. Dr. habil. Velkey Ferenc történész, a Debreceni Egyetem docense Kossuth Lajos visszaemlékezéseiről beszélt Széchenyi István naplójába írt széljegyzetei alapján. 

A Bécsi Magyar Történeti Intézet német nyelvű előadást szervezett október 2-án, hétfőn 19 órakor a bécsi Collegium Hungaricumban. Dr. habil. Velkey Ferenc történész, a Debreceni Egyetem docense Kossuth Lajos visszaemlékezéseiről beszélt Széchenyi István naplójába írt széljegyzetei alapján.

Az előadáson részt vett Radda István, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának elnöke, valamint Dr. Smuk András, az Europa-Club elnöke is.

A résztvevőket ifj. Bertényi Iván történész, a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettese, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója köszöntötte. Felelevenítette a magyar kollektív emlékezet két nagy alakjának, Széchenyi Istvánnak, illetve Kossuth Lajosnak reformtevékenységét, és azt is, hogy más-más úton haladva képzelték el a modernizációt.

                         

Kossuth egyrészt Széchenyi ellenpontja és mintegy önreflexiós fix pontja, másrészt ő az, akinek a politikája új horizontokat nyit meg és ezáltal egyenes úton viszi az országot a forradalomba. 

Dr. habil. Velkey Ferenc történelem-magyar szakos, fő kutatási területe a reformkor. Előadásában arra próbált választ keresni, hogy Kossuth Lajos Széchenyi István naplóját olvasva (az első, helytelen kiadást) széljegyzetei alapján miért is van olykor ellentétes állásponton, mint a „legnagyobb magyar”, próbál pszichológiai magyarázatot adni arra, miért is „szelektív” Kossuth Lajos emlékezete, miért tagadja olykor, hogy egy asztalnál ült volna Széchenyivel, holott a találkozás tényét történelmi bizonyítékok támasztják alá. A résztvevők érdeklődve figyelték az előadást és sok kérdést is feltettek az elhangzottakkal kapcsolatban.

Az izgalmas előadást egy kisebb fogadás követte.

Szöveg és fotó: Fazekas Csilla