Március - Április 2015.

PDF - HU PDF - DE

Ismételten sok, nagyon sikeres tagszervezeti rendezvényről tudunk beszámolni.  Ezek újra tanújelét adják ama kimagasló munkának, amelyet az egyesületeknél végzünk.

Idén is közös március 15-i ünneplésre hívott a Kerekasztal, mint a legnagyobb, fontos ernyőszervezet. A megemlékezést az Europa-Club szervezte és bonyolította le. Ezért köszönetet mondok minden tagszervezetünk nevében az Europa-Club elnökének, Dr. Smuk Andrásnak.

Április 29-én, a nagykövet úr meghívására, lehetőség volt Potápi Árpád államtitkár úrral találkozni és hozzá kérdéseket intézni. Erre a rendezvényre minden ausztriai magyar egyesületet és szervezetet meghívtak. A Kerekasztal tagszervezeteit majdnem teljes számban képviselték és ez alkalommal is megmutatkozott, hogy a Kerekasztal tagjai milyen aktívak és megbízhatóak is. Sokan arra használták e lehetőséget, hogy az Államtitkár urat személyesen megismerjék, és hogy fontos ügyeket megbeszéljenek.

Potáp államtitkár úrnak szívből köszöntet mondok azért, hogy ezt az alkalmat lehetővé tette számunkra, illetve hogy időt szakított ránk, és természetesen Dr. Perényi nagykövet úrnak a jól sikerült rendezvényért.

A legutóbbi elnökségi ülésünkön elsősorban a következő évre szóló tervet beszéltük meg, ezenkívül súlyponti kérdést jelentett a Központi Szövetséggel való párbeszéd.

Kellemes olvasást kívánok

A bécsi magyar nagykövetség 2015. március 13-án, pénteken tartotta meg március 15-ei rendezvényét a nagykövetség dísztermében. A helyi magyarság képviselőivel teljesen megtelt rendezvényteremben a közösen elénekelt Himnusszal nyitották meg a megemlékezést. 

A bécsi magyar nagykövetség 2015. március 13-án, pénteken tartotta meg március 15-ei rendezvényét a nagykövetség dísztermében. A helyi magyarság képviselőivel teljesen megtelt rendezvényteremben a közösen elénekelt Himnusszal nyitották meg a megemlékezést. 
Ez után dr. Perényi János nagykövet úr mondott köszöntőt és ünnepi beszédet, majd a rendezvény díszvendége és ünnepi szónoka, Pótápi Árpád államtitkár úr beszédével folytatódott a műsor, aki felhívta a figyelmet arra, hogy nem feledhetjük annak jelentőségét, hogy az 1848-as események fontos helyszínein, Budapesten, Bécsben és Pozsonyban ma már együtt és szabadon hajthatunk fejet a szabadságharcosok emléke előtt. Ugyanakkor kiemelte, milyen fontos szerepet játszott a magyar forradalom sikerében a császárvárosban kirobbant felkelés híre, a Bécsből érkezett „biztató szó”. Ezúttal ő kívánt biztató szót hozni Budapestről a helyi magyaroknak és bejelentette, hogy a kormány március 15-én elindítja a Petőfi Sándor-programot, melynek keretében Magyarország határ menti országaiba, így Ausztriába is ösztöndíjasokat küldenek, hogy megerősítsék a fogyásban lévő magyarság identitását, tevőleges szerepet vállaljanak a közösségi hálózatok kiépítésében.
A rendezvényen Bölcskei-Molnár Dávid, a Bécsi Magyar Iskola tanulója szavalta el a Petőfi Sándor Nemzeti Dalát, majd ezt követően a nagykövetség nemzeti ünnepi fogadásának záró műsorszámaként a Jávorkai Ádám és Sándor testvérpár hegedű és cselló duójukkal Bartók-műveket adtak elő. Az ünnepi műsort követően svédasztalos ebéd várta a vendégeket. A rendezvény kiváló alkalmat adott a Bécsben működő magyar szervezeti és egyesületi vezetők találkozására, beszélgetésekre, kapcsolatépítésekre is. 
Az eseményt az osztrák közélet több jeles szereplője – így Eduard Habsburg-Lothringen és Maria Rauch-Kallat, az Osztrák-Magyar Társaság elnöke – is megtisztelte jelenlétével.

Idén is megrendezésre került a már hagyományosnak mondható március 15-i megkoszorúzása Bessenyei György szobrának az Europa-Club szervezésében a bécsi Justizministerium mellett található Weghuber Parkban.

Idén is megrendezésre került a már hagyományosnak mondható március 15-i megkoszorúzása Bessenyei György szobrának az Europa-Club szervezésében a bécsi Justizministerium mellett található Weghuber Parkban.

Március 14-én Smuk András, az egyesület elnökének valamint Mentsik Szilvia alelnök beszédeit követően a Kerekasztal másik tagszervezete, a Délibáb néptánc- és népzenei csoport tehetséges művészei Kilyénfalvi Gábor vezetésével adtak elő 1848-as nótákat citera kísérettel. Ezután Pataki András a Soproni Petőfi Színház színésze és igazgató-főrendezője szavalta el Vörösmarty Mihály Szabad sajtó c. versét.

Ezt követően Dr. Kiss Gábor történész-levéltáros tartott előadást az 1848. március 13-i bécsi forradalomról és annak következményeiről, ezenkívül a császárváros akkori fordulatokban gazdag történelméről, egyben méltatta a bécsi magyar szervezetek munkáját.

A hivatalos program végén Magyarország bécsi nagykövete Dr. Perényi János és a Kerekasztal ernyőszervezet egyesületeinek képviselői elhelyezték koszorúikat Bessenyei György szobránál. A rendezvény a Himnusszal zárult.

A megemlékezők között jelen volt Dr. Martonyi János (külügyminiszter 1998-2002 valamint 2010-2014 között) és felesége, illetve Christoph Hartig a Kerekasztal főtitkára is.

Az időjárás ezúttal kegyesebb volt a megemlékezőkhöz, mint tavaly hiszen idén csupán borongós volt az ég.

Az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervete 2015.március 15-én, vasárnap Nickelsdorfban – Miklósfalván tartotta meg a március 15-ei megemlékezését. Steip Ferenc az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervetének elnöke a koszorúzásnál minden jelenlévőt  köszöntött az ernyőszervezet nevében. 

Az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervete 2015.március 15-én, vasárnap Nickelsdorfban – Miklósfalván tartotta meg a március 15-ei megemlékezését. Steip Ferenc az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervetének elnöke a koszorúzásnál minden jelenlévőt  köszöntött az ernyőszervezet nevében. Név szerint: Erich Weisz Polgármester képviselőt, Dr. Iván Csobánci-Horváth Magyarország bécsi főkonzulját, a Pusztavámi delegáció, a Kugel kultúregyesület elnökét Hans-Paul Limböck-öt, valamint minden egyesületi vezetőt és delegáltat a magyar szervezetek és közreműködők részéről. Az ünnepség két helyszínen zajlott. A kültéri program a köszöntőket követően a Nemzeti Dal elszavalásával,koszorúzással folytatódott, majd a Himnuszok eléneklésével fejeződött be. A beltéri programok a Kugel egyesületi ház ünnepi programjával folytatódtak, ahol köszöntők és ünnepi beszéd után, Echerer Mercedes felolvasásával folytatódott a program, majd a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb fergeteges néptáncbemutatója és népi zene tette színesebbé a megemlékezés programját. 
A csúcsszervezet ünnepi programjára a következő egyesületek és tagszervezetek vezetői, képviselői voltak meghívva és jelen: az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának képviselője, István Radda; a Club Pannonia elnökasszonya Marika Radda; a BMME elnökasszonya Kancsár-Virág Erika; a Délibáb Kultúregyesület elnöke Helmut Windhager; a Kerekasztal adminisztrátora Keller Rita és Ale Márió Dániel, valamint a Központi szövetség elnökei. 
A rövid köszöntőbeszédben elhangzott, hogy már 29 éve emlékeznek Miklósfalván az 1848-49-es Szabadság harcról. A rövid köszöntő beszéd szónoka egy történelmi áttekintés után, ’48 tanulságainak jegyében kiemelten fontosnak tartotta azt a gondolatot, s mint egy konklúzióként kihangsúlyozta, hogy „a történelmet nekünk kell továbbítanunk az utánunk következő generációknak, hogy a történelem ismeretével jobban megérthessék a jelent és jobban megsejthessék a jövőt”. 

Az ünnepi program közreműködői, előadói és művészei Echerer Mercedes színésznő, írónő, és EU – képviselő, az ünnepi beszédet Mag. Peter Limböck tartotta, a néptánc produkciókat a Délibáb tánccsoportnak köszönhették Kilyénfalvi Gábor vezetésével, továbbá a csengeri zenei csoportot Csenger Oberhofer Fr. Margit Schütz vezette.
 
A színvonalas rendezvény kiváló hangulatban és az összetartozás érzésével áthatva zajlott le. 

A Tiszának partján virradok meg egyszer,
Hol ifjú éltemben jártam sok ezerszer.
Az ég boltozatját kék szín táblájával,
Tüzesedni láttam napunk sugárával.
Mosolyodni kezd az hajnal világunkra,
Világosságot nyújt zsibbasztó álmunkra.

A Tiszának partján virradok meg egyszer,
Hol ifjú éltemben jártam sok ezerszer.
Az ég boltozatját kék szín táblájával,
Tüzesedni láttam napunk sugárával.
Mosolyodni kezd az hajnal világunkra,
Világosságot nyújt zsibbasztó álmunkra.
Az éjjeli ködök gőzölögni kezdnek,
Hegyeknek tövébe s völgyekbe rejteznek.
Innen eresztgetik felfelé párájok,
S a reggellel ekként közlik még homályjok.
A nyugodt természet kel, s kifújja magát.
Verődik álmábul; újrakezdi dolgát.
Még az erdők s hegyek homályba nyugodtak,
Hol napunk világát várván csak hallgattak.
Az álmos természet végtére megindul,
Élő fijajival munkájára mozdul.
Napunknak sugára terjeszkedik rajta,
Melly holdat, csillagot a tengerbe hajta.
Erdő s hegytetőket megaranyoz tüze,
Ragyog játékára az harmatnak vize.
Lesüllyedt az éjjel már ólombotjával,
A nap kezd ragyogni fényes világával.
Földünknek szélirül felszökött egére,
Űzi a setétet komor tengerére.
Nagy természetünkben kacagni kezd minden,
Mellynek nagy lármája elkezdődik renden:

   Zendülnek az erdők sokféle hangokkal,
Szóllnak madarai a víg vadászokkal.
Jajdulnak a kopók; hangzik a kürt messze,
Bőgnek az élő fák, faldos ott a fejsze.
Az halász hajója harsog a vizeken,
Keresi prédáját e párás térjeken.
A sásas rétekre sok marhák veretnek,
Rívó bőgései gyakran kettőztetnek.
Éh szájok a fűbe széjjelharácsolnak,
Furullyája zendül köztök pásztoroknak.
A Tisza partjárul ezeket szemlélvén,
Csendesen állottam mindennek örülvén.
E víznél kétfelől szörnyű jegenyefák
Nőttek, mellyek csaknem a felleget tartják.
Iszapos gyökerek mélyen ereszkedett,
Boglyas oldalokon kérgek repedezett.
Terjedt gallyjaikkal lefelé hajlanak,
S mintha szomjúznának, a vízekbe nyúlnak.
Nyájason zörgenek zöld s fejér levelek,
Melyeken csak lassan bujdosnak a szelek.

1772

Az AMAPED (Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete) egyesületi székhelye a Schwedenplatz - téren 2015. március 11-én a nyelvek és kultúrák találkozóhelyévé vált.
A vidám és színes délutánt négy egyesület szervezte: az AMAPED mellett az UMIZ, a Bécsi Magyar Iskola és a Bécsi Magyar Iskolaegyesület.
 

Az AMAPED (Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete) egyesületi székhelye a Schwedenplatz - téren 2015. március 11-én a nyelvek és kultúrák találkozóhelyévé vált.
A vidám és színes délutánt négy egyesület szervezte: az AMAPED mellett az UMIZ, a Bécsi Magyar Iskola és a Bécsi Magyar Iskolaegyesület.
Az intézmények vezetői a Bécsi és Burgenlandi magyar közösségek jobb kapcsolatai érdekében az egymás közti együttműködést fokozni kívánták. További gazdagításként a horvát népcsoport részéről is csatlakozott résztvevő. A magyar és horvát népcsoportnyelvet a Bécsi Egyetem Finno-Ugrisztikai és Szlavisztikai Intézetében is el lehet sajátítani.
A többnyelvű délután egészen az „UMIZ 4 kids” gyermekkönyv-sorozat jegyében zajlott. „Pingú, a pingvin” és „Egy szellem az óvodában?” című kötetek egy nagy vászonfalra lettek vetítve és háromnyelvűen felolvasva. Dr. Zorka Kinda-Berlakovich horvátul, Mentsik Szilvia magyarul és Dowas Katalin németül olvasták fel a tartalmat
Az interaktív mesekönyv-mozinál fiatalok és idősek, kicsik és nagyok, aktívan be lettek vonva a történetbe és körjáték, tánc és ének segítségével részesei is lehettek a történteknek.
A jelenlévő vendégek élvezték a vidám délutánt és jobban meg is ismerhették egymást a rendezvény után. Izgultan várják már a sorozat következő négy kötetét, amely ősszel fog megjelenni Alsóőrben.

Forrás:  http://www3.umiz.at/hu/index.php/praesentationen/3737-toebbnyelvu-gyermekkoenyv-mozi-becsben 

2015. március 20-án, pénteken került megrendezésre a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb idei első tavaszváró táncháza, ahol 2-3 tájegység jellegzetes táncai kerültek bemutatásra majd megtanításra. A talpalávalót a Délibáb saját zenekara, a Bécsi Banda biztosította. Ezen a hétvégén a kultúregyesülettel nemcsak a tavaszváró táncház alkalmával találkozhattunk, hanem a következő napon, március 21-én, szombaton a Bécsi Zeneakadémia népzenei tanszékén megrendezett egész napos magyar népzene-, ének-, és néptánc oktatásnak is aktív résztvevői voltak. 
 

2015. március 20-án, pénteken került megrendezésre a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb idei első tavaszváró táncháza, ahol 2-3 tájegység jellegzetes táncai kerültek bemutatásra majd megtanításra. A talpalávalót a Délibáb saját zenekara, a Bécsi Banda biztosította. Ezen a hétvégén a kultúregyesülettel nemcsak a tavaszváró táncház alkalmával találkozhattunk, hanem a következő napon, március 21-én, szombaton a Bécsi Zeneakadémia népzenei tanszékén megrendezett egész napos magyar népzene-, ének-, és néptánc oktatásnak is aktív résztvevői voltak. 
Fritz Oberhofer - a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb egykori művészeti vezetője – kezdeményezte a Bécsi Zeneakadémia népzenei tanszéke és a Délibáb kultúregyesület közötti kapcsolatot, mellyel magyar népzene és néptánc oktatásra nyílik lehetőség az egyetemen, ahol nemcsak a kultúregyesület tagjainak kiváló lehetőség a tudásukat továbbfejlesztésében, hanem ezáltal az osztrák és külföldi egyetemisták is  megismerhetik a magyar népi kultúrát. Az úgynevezett Unikurzus lényege, hogy az egyes magyar népzenei-, ének-, és néptánc fajtákat négy szemeszteren keresztül lehet elsajátítani, melyet az egyetemisták, mint választott tantárgyat kredit pontokért fel is vehetnek. Ezekre a kurzusokra minden alkalommal magyarországi oktatókat hívnak, így ez alkalommal Ónodi Béla és felesége érkezett, akik felcsíki,- és moldvai táncokat tanítottak az egyetemistáknak és az érdeklődőknek.
Az esemény egyre népszerűbb, hiszen az egyetemistákon kívül vannak visszatérő idősebb osztrák vendégek, népzenészek is, akik már hosszú évek óta a táncházak vendégei. 

2015. március 28-án, szombaton az „Europa”- Club szervezésében került sor a 25 éves marosvásárhelyi Gruppen-Hecc kabarétársulat a „December 1. bulvár” című kabaréműsorának bemutatására a Komensky iskola színháztermében, Bécsben. 
 

2015. március 28-án, szombaton az „Europa”- Club szervezésében került sor a 25 éves marosvásárhelyi Gruppen-Hecc kabarétársulat a „December 1. bulvár” című kabaréműsorának bemutatására a Komensky iskola színháztermében, Bécsben. 
 A társulat darabja olyan politikai témákat dolgoz fel, melyen keresztül rámutat, hogy a mai problémák nagy része a múlt történelmi eseményeinek következményei és rávetülnek az aktuális politikára is. 
December 1. a legnagyobb román nemzeti ünnep, mely egyben Erdély Romániához való csatolásának a dátuma is, mivel az I. világháborút lezáró békeszerződés értelmében Románia része lett Erdély is.
A Gruppen-Hecc színészei érzékeltették darabjukkal, hogy ez az ünnep egészen mást jelent a magyarok, mint a románok számára. A darab kritikai mondanivalója az volt, hogy ennek a túldimenzionált nemzeti ünnepnek az ünneplését hogyan akarják az emberi érzelmekkel ellentétes  törvényekkel mindenáron az emberekre rákényszeríteni.  
A Gruppen-Hecc előadásai iránt mindig nagy az érdeklődés Bécsben, így ez alkalommal is teljesen  megtelt a Komensky iskola színházterme. 

2015.április 15-én, 19.00-kor a Collegium Hungaricum„Tavaszi Ébredés” címmel adott otthont a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb, a Napraforgók Táncegyüttes és az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának támogatásával közösen megrendezésre került tavasznyitó folklór estjének. 
 

2015.április 15-én, 19.00-kor a Collegium Hungaricum„Tavaszi Ébredés” címmel adott otthont a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb, a Napraforgók Táncegyüttes és az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának támogatásával közösen megrendezésre került tavasznyitó folklór estjének. 
A Délibáb művészeti vezetője, valamint az est szervezője, Kilyénfalvi Gábor köszöntőjével kezdődött a műsor, melyet Zarick Izabella tavaszköszöntő verse követett. A továbbiakban pedig a Piszker Ágnes által vezetett Szivárvány Gyermek néptánccsoport Somogyi játékokat és táncokat adott elő, az Orbán-Németh Zsuzsanna által vezetett Napraforgók Táncegyüttes az AMAPED Napraforgócskákkal együtt Magyarbődi táncokat, később pedig Palatkai táncokat adtak elő, a Délibáb Néptánccsoport Kilyénfalvi Gábor vezetésével pedig Marospataki táncokat, Délalföldi táncokat, valamint Szatmári táncokat mutattak be a közönségnek. A fergeteges hangulatú táncok között a Tarka Barka Népdalcsoport énekelt Moldvai dalokat, a Rézsarkantyú Citerazenekar zenélt és énekelt, valamint a csodálatos hangú Sárközi Márika énekelt népi dalokat.  A zenét és a talpalávalót Blaskó Csaba, Bobár Zoltán és Havasréti Pál zenészek biztosították. 
 Az est hangulata minden tekintetben a tavasz köré szerveződött mind a program, mind pedig a tavaszi dekoráció tekintetében. Az est sikeréhez hozzájárult, hogy a két néptánccsoport – a Délibáb és a Napraforgók -, habár két külön egyesület, mégis a színpadon és az est folyamán tökéletes összhangban láthattuk őket táncolni a színpadon. A program a „Tavaszi szél vizet áraszt…” című népdal közös eléneklésével fejeződött be. A fellépők mind felvonultak a színpadra és a közönséget is bevonva több, mint száz ember énekelte egybehangzóan a jól ismert népi éneket. A közös éneklés megható és egyben méltó lezárása volt ennek a jó hangulatú, színvonalas és nagy sikerű rendezvénynek, melyet természetesen táncház és közös táncolás követett. 
A rendezvényen a Kerekasztal tagszervezetei is képviseltették magukat, így többek között az AMAPED – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete, a Bécsi Magyar Oktatást Segítő Szülők és Támogatók Egyesülete, a Club-Pannonia, a Magyar Kultúra Baráti Köre, a 72. számú Széchenyi István Cserkészcsapat – melynek vezetője maga is táncosként fellépett -, a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb, a Napraforgók Tánccsoport, valamint a Kerekasztal képviselői is jelen voltak a nézők soraiban. 

Közel száz fiatal mérte össze tudását a Nagy László és Reményik Sándor emlékére rendezett AMAPED Szavalóversenyen 2015.április 18-án, szombaton. Az ovistól 11 éves korosztályig gyermekmeséket szavaltak állatokról, míg a 12 éves korosztálytól az ajánlott költő Nagy László és Reményik Sándor volt. A helyezések és különdíjasok jutalmazása mellett minden szavaló gyermek kapott emléklapot és ajándékot is. A szavalóversennyel párhuzamosan Móra Könyvkiadó jóvoltából Janikovszky Éva emlékkiállítás volt látható az AMAPEDben, melyet a KultPult rendezett. Magát a szavalóversenyt pedig az AMAPED elnök asszonya, Mentsik Szilvia után Janikovszky Éva fia nyitotta meg. 
 

Közel száz fiatal mérte össze tudását a Nagy László és Reményik Sándor emlékére rendezett AMAPED Szavalóversenyen 2015.április 18-án, szombaton. Az ovistól 11 éves korosztályig gyermekmeséket szavaltak állatokról, míg a 12 éves korosztálytól az ajánlott költő Nagy László és Reményik Sándor volt. A helyezések és különdíjasok jutalmazása mellett minden szavaló gyermek kapott emléklapot és ajándékot is. A szavalóversennyel párhuzamosan Móra Könyvkiadó jóvoltából Janikovszky Éva emlékkiállítás volt látható az AMAPEDben, melyet a KultPult rendezett. Magát a szavalóversenyt pedig az AMAPED elnök asszonya, Mentsik Szilvia után Janikovszky Éva fia nyitotta meg. 
A versenyzők Bécsből és környékéről, valamit Győrből érkeztek. A verseny három - magyar, mint anyanyelv; magyar, mint második nyelv és magyar, mint idegen nyelv - kategóriában zajlott. A verseny végén minden résztvevőt emléklappal, könyvjutalommal, édességgel, valamint a Bécsi Magyar Oktatást Segítő Szülők és Támogatók Egyesülete  által felajánlott, külön erre az alkalomra készített AMAPED logóját ábrázoló édességgel kedveskedtek a szervezők. 
A verseny alatt a szervezők kézműves foglalkozásokkal, büfével és Janikovszky Éva az Égig érő fű című film vetítésével várták a versenyre várakozó, illetve már a versenyen szerepelt gyermekeket. Ez a napos szombati nap kiváló hangulatban telt az AMAPED-ben. 

Gratulálunk minden kedves résztvevőnek és felkészítőjüknek is! 


Az AMAPED szavalóverseny díjazottjai:

Óvoda: 
        Különdíj: Bayer Ákos

1. osztály – magyar, mint anyanyelv
        I.     Kriston Olivér
        I.     Tóth Fruzsina
        II.     Zaccomer Zétény
        III.    Andrasek Martin
        III.     Illés Dániel

2. osztály – magyar, mint anyanyelv
        I.    Zeiner Alina
        II.    Gulyás Dávid
        II.    Kosár Boglárka
        III.    Horváth Luca
        Különdíj: Gyenes Viktória
        Különdíj: Horváth Luca, Jizsda Franciska, Vetési Nóra, Kovács Emese Anna

3-5. osztály – magyar, mint anyanyelv
        I.    Bagári András -kiemelt
        I.    Nagy Andrea
        II.    Müller Benedek
        III:    Kormos Veronika
        III.    Marczis Gréta

1-5. osztály – magyar, mint 2. nyelv
        I.    Gazetovici Leticia
        II.    Bendol Dávid
        III.    Hell Viola
        III.    Zarick Izabella
Kreatív
        Különdíj: Kopacz Fruzsina

6-12. osztály – magyar, mint anyanyelv
        I.    Váta Bianka
        II.    Kéri Kamilla
        II.    Kéri Regina
        III.    Wunder Szonja

6-12. osztály – magyar, mint 2. nyelv
        I.    Szabó Gréta
        II.    Takács Nadja
        III.    Ametshofer Rebecca

Már évek óta kiemelt pont a Club Pannonia programjában Magyarország turisztikai és kulturális szempontból fontos városainak bemutatása. Ebben a rendezvénysorozatban április 21-én a Collegium Hungaricum dísztermében a gyógyító termáltó és Hévíz város bemutatása került sorra. 
 

Már évek óta kiemelt pont a Club Pannonia programjában Magyarország turisztikai és kulturális szempontból fontos városainak bemutatása. Ebben a rendezvénysorozatban április 21-én a Collegium Hungaricum dísztermében a gyógyító termáltó és Hévíz város bemutatása került sorra. 
A Club Pannonia elnöke, Radda Marika köszöntötte egyrészt Mag.Viola Kristófot a ház kultúr-menedzserét, Dipl.oec.Kovács Balázst a bécsi magyar turizmushivatal igazgatóját, a turizmusszakmából megjelenteket és a nagy számú vendégeket, másrészt a hévízi delegáció tagjait: Horváth-Sarródi Laura, Dr.Szakonyi József belgyógyászt és reumatológust, valamint Vajda Márta gyógytornászt. 
A turizmushivatal nevében és mint társszervező Kovács Balász igazgató köszöntőjében kihangsúlyozta a nagyon eredményes együttműködést a Club Pannoniával és az ilyen jellegű városbemutatások fontosságát. 
Elsőnek Horváth-Sarródi Laura képekkel dokumentálva röviden ismertette a most már világhírűvé vált Hévíz gyógyító hatású tavát, ahol évente kb. 1 millió éjszakázást regisztrálnak. A vendégek nagy része rendszeresen visszajár. Kiemelte a 200 éves tradíció előnyeit és rámutatott az egész éves igénybevétel lehetőségére. Az elmondott előnyök és eredmények alátámasztására 3 hévízi törzsvendég egyéni élményekről és kezelési eredményekről számolt be. 
Dr.Szakonyi József főorvos tudományosan, de a közönség számára is érthetően, nagyon élénken és sok humorral fűszerezett előadásában 4 szakcsoportot emelt ki a sok más lehetőség közül. A balneoterápia, komplex-fizioterápia, elsődleges prevenció és a reaktiváló program hasznosítja a különleges termálvíz tulajdonságait, beleértve a híres gyógyiszap hatását. A hydro- és inhalációs terápia legújabb ismeretei alapján számos betegséget eredményesen lehet kezelni. A magukkal hozott újfajta és legmodernebb masszázskészüléket (Spineliner) a helyszínen számtalan vendég Vajda Márta gyógytornász irányításával kipróbálhatta, aminek nagy sikere volt. 
Az előadások után megnyílt a bécsi szendvicsbüfé, ahol a hévízi pogácsa és a „Hévíz város kitüntetett bora“ mellett még sokáig tárgyaltak a vendégek a Hévízről hallottakról és többen is jelentkeztek már a jövő évi utazásra.  

A Nagyszombatból származó Káldi György (1573 – 1634) jezsuita – Károli Gáspár mellett – a legjelentősebb magyar szentírásfordító. Mint ismeretes, 1598-ban lép be a jezsuita rendbe a Vatikánban, később Brünnben (Brno) teljesít szolgálatot.

A Nagyszombatból származó Káldi György (1573 – 1634) jezsuita – Károli Gáspár mellett – a legjelentősebb magyar szentírásfordító. Mint ismeretes, 1598-ban lép be a jezsuita rendbe a Vatikánban, később Brünnben (Brno) teljesít szolgálatot.

Ottani tartózkodása után 1603 végén kerül Erdélybe és 1604 elején már Kolozsvárra utazik, ahol a jezsuiták és a városi tanács illetve polgárok között addigra már kiéleződtek az ellentétek ebben az időszakban. Ezekben a zavaros időkben kezdett neki Káldi 1605. október 11-én Gyulafehérvárott a latin Szentírás (Vulgata) magyarra fordításának.

1606 novemberére azonban már befejzi az Újszövetséget és az Ószövetség történeti könyveinek átültetését. A munka egyébként 1606 októberében szünetelt, ugyanis Bocskai ekkor űzi ki Erdélyből a jeszuitákat (köztük Kaldi Györgyöt is), akik Krakkón keresztül karácsonyra érnek kinevezett állomáshelyükre, Olmütz városába.

 Az Olmützbe való érkezés után még két hónapra volt szüksége a fordítás befejezéséhez. Káldi György egészen haláláig javított a fordításon, amely meglehetősen későn, 1626-ban jelenik nyomtatásban.

Ez a fordítás volt a legfontosabb magyar nyelvű katolikus változata a Bibliának több, mint 300 éven át, és a mai újkeletű katolikus fordítások alapját képezte.

Források: Magyar Katolikus Lexikon

                Bakó Dorottya: Káldi György élete és művei

                Szabolcs O. - Závodszky G.: Ki kicsoda a történelemben?

Kazinczy Ferenc a magyar irodalom és a 18. századi nyelvújító mozgalom kiemelkedő alakja. Életrajzából megtudhatjuk, hogy 1794-ben a magyar jakobinus mozgalomhoz csatlakozott, ám emiatt még az említett év végén letartóztatták. Hat évig raboskodott különböző börtönökben, melyek közül Kufstein a legismertebb. 
 

Kazinczy Ferenc a magyar irodalom és a 18. századi nyelvújító mozgalom kiemelkedő alakja. Életrajzából megtudhatjuk, hogy 1794-ben a magyar jakobinus mozgalomhoz csatlakozott, ám emiatt még az említett év végén letartóztatták. Hat évig raboskodott különböző börtönökben, melyek közül Kufstein a legismertebb. 
Börtönéveinek élményeit 'Fogságom naplója' c. munkájában foglalta össze. E mű – témája ellenére – bepillantást nyújt az akkori osztrák császárság mindennapi életébe is. Emellett a szerző több ízben eredeti azaz német nyelven idézi fogvatartóinak szavait. 
Kevésbé ismert tény az is, hogy Kazinczy Ferenc a német nyelvű irodalom nagy szerzőinek műveit is fordította (pl. Goethe, Klopstock, Lessing stb. munkáiból). Legmaradandóbb alkotásai hátrahagyott levelei (Kazinczy óriási levelezést folytatott korának fontos személyiségeivel), valamint önéletrajzi írásai (Pályám emlékezete, Fogságom naplója, 1828). Ausztriai rabságára emlékezve adjuk most közre a 'Fogságom naplójá'-ból az első nap történéseit, amely édesanyja regmeci házában történt letartóztatását meséli el.

1794. december 14. Vasárnap. - Szombat és vasárnap közt egyszerre fagyott meg a sár, s oly keményen, mintha a fagy két hét előtt állott volna be. Szombaton még irtóimnál voltam, közel az 1791. épülni kezdett házamhoz a liget előtt; vasárnap egész nap írtam. Az anyám estve álmos volt, s sietteté a vacsorát, hogy lefekhessen. Én is lefekvém József öcsémmel.

1794. december 14. Vasárnap. - Szombat és vasárnap közt egyszerre fagyott meg a sár, s oly keményen, mintha a fagy két hét előtt állott volna be. Szombaton még irtóimnál voltam, közel az 1791. épülni kezdett házamhoz a liget előtt; vasárnap egész nap írtam. Az anyám estve álmos volt, s sietteté a vacsorát, hogy lefekhessen. Én is lefekvém József öcsémmel.

Az anyám az a. betű alatt feküdt, én a b. alatt, az öcsém c.

Midőn az anyám már csaknem elszunnyada, két szobaleánya elijede, hallván, hogy ablaka rostélyát, a d betű alatt, valaki megcsapta. Hallá a csattanást a szomszéd szobában az anyám is, s úgy hívén, hogy vendég jöve, parancsola, hívják elő a szakácsot, vacsoráljon a vendég, s feküdjék, mert maga nyugodni kívánt.

Az egyik leány ment a gyertyával megnyitni a pitvar ajtaját az e. alatt, s elsikoltá magát, midőn egy ulánus tiszt a Terebesen fekvő báró Mészáros János generális regementjéből, főhadnagy Ehrenstein, linzi póstamester fia, a pitvarba belépett, két ulánus közlegény pedig kivont karddal az ajtónál megállott.

 

-Hol Kazinczy úr? - kérdé a tiszt. A leány azon szoba felé vezette, hol az öcsém feküdt. A leány vitte a gyertyát, s a tiszt utána.

 

- Herr von Kazinczy - monda a tiszt az öcsémnek -, ich habe Befehl Sie nach Ofen zu begleiten. Kleiden Sie sich, wir müssen alsogleich fort.

 

- Wer? - kérdé az öcsém.

 

- Sie, Herr von K.

 

- Welcher Kazinczy?

 

- Herr Franz Kazinczy.

 

- Das bin ich nicht.

 

A tiszt majd lerogyott ijedtében; mert cassálás vala neki ígérve, ha elszalaszt vagy eltéveszt. - Harmadnap óta egy gubába burkolt embere a kapunk előtt álló korcsmában iddogált, tudakozódván, otthon vagyok és vasárnap otthon leszek-e, tartok-e töltött fegyvereket, s a feleleteket naponként megküldé Terebesre.

 

- Und wo ist denn Ihr Herr Bruder? er war ja heute noch zu Haus.

 

Az öcsém mutatta, hol fekszem, s a tiszt jött, s egész nyájassággal elmondá, amit az öcsémnek.

 

- Ich komme auf Befehl Sr. kön. Hoheit des Erzherzogs Palatinus (Sándor Leopold), Sie nach Ofen zu begleiten.

 

- Ich unterwerfe mich den Befehlen Sr. kön. Hoheit - mondám egész nyugalomban -, wann wollen Sie, dass wir aufbrechen?

 

- Ohne aller Verschub. Es steht Ihnen frey alles, was Sie zu Ihrer Gemächlichkeit nöthig haben, mitzunehmen; nur müssen Sie Ihr Geld mir übergeben, das ich gegen eine Quittung zu übernehmen den Befehl habe, so wie alle Ihre Schriften.

 

- Und wie viele Wägen haben Sie fertig, Herr Oberlieutenant?

 

- Sie fahren Ihren Wagen und Ihre Pferde bis Ujhely; dann gehen wir mit Vorspannspferden. Schriften, die Sie nicht mitnehmen können, versiegle ich, und es wird jemand hinausgeschickt, sie zu übernehmen.

 

Midőn én öltözni kezdék, az anyám a pitvarból a szomszéd szobába lép, úgy ordítván, mint az oroszlánanya, kinek kölykeit elszedték:

 

- Fiam, Ferenc, az Istenért!...

 

-Édes asszonyám - mondám -, látja, hogy én nyugva vagyok, ne rettegjen asszonyám, nem telik bele két hét, s itthon leszek megint. - Szavam az anyámat elcsendesíté.

 

A szoba hidegecske volt, s a német örült, hogy megkapa; az neki elég volt. Így én alkalmat és időt kapék szerelmes leveleim csomóját író szekrényemből kivenni, és az ablakon kitenni. Titkon megkérém az anyámat, hogy azokat vegye gondviselése alá, míg haza érkezem.

A tiszt megengedé, hogy némely barátimtól búcsúzzam, de céduláimat elébb meg akará olvasni, amit én nem ellenzettem.

Tizenkét dzsidás ulánus által kísérve így postakocsimon négy szép lovaimon Újhelybe beértem. Töretlen lévén az út, menésem lassan folyt, s éjfél vala, midőn Újhelybe a kispiac fogadójának felső szobáiba beszállíttatám. A hold oly tisztán világíta, mint ködös időben a nap.

 

December 15. -......

A Kazinczy-család házának alaprajza (Kazinczy Ferenc rajza a naplóból)

„ Az anyám az a. betű alatt feküdt, én a b. alatt, az öcsém c.”

 

A mű forrása: mek.oszk.hu

MEGHÍVÓ A TAGSZERVEZETEK 2015.MÁJUS-JÚNIUSI PROGRAMJAIRA


MÁJUS 04., 17:30 órakor
ANYÁK NAPI KÖSZÖNTŐ
Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete
1010 Bécs, Schwedenplatz 2., TOP 11. 
további információ: http://amaped.at/

MÁJUS 09.
ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG, GRILLEZÉS A DUNASZIGETEN
72. számú Széchenyi István Cserkészcsapat
további információ: http://www.cserkesz.at/

MÁJUS 09., 17:00 órakor
ŐRSÉGI MAGYAR EST BÉCSBEN
Europa-Club és Burgenlandi Magyar Kultúregyesület
Collegium Hungaricum Wien - 1020 Bécs, Hollandstraße 4. 
további információ: http://www.europaclub.at/hu/

MÁJUS 16., 10:00 - 17:30 óráig
UNIKURZUS
 Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb és a Bécsi Zeneakadémia népzenei tanszéke 
Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien 
tánctanítás: Anton- von Weber- Platz 1, 1030 Bécs, 
Clara-Wieck-Schumann-Saal zenetanítás: Ungargasse 14, 1030 Bécs, 2. emelet
további információ: http://www.wukv.at/

MÁJUS 21., 18:00 órakor
“SZÁLLJ SÓLYOM SZÁRNYÁN...”
VADKERTI IMRE, SIPOS DÁVID ÉS ZSAPKA ATTILA MŰSORA
Europa-Club és Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Collegium Hungaricum Wien - 1020 Bécs, Hollandstraße 4. 
további információ: http://amaped.at/ és http://kerekasztal.at/

MÁJUS 30.
CSERKÉSZ FOGLALKOZÁS
72. számú Széchenyi István Cserkészcsapat
további információ: http://www.cserkesz.at/

JÚNIUS 13., 10:00 - 17:30 óráig
UNIKURZUS
 Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb és a Bécsi Zeneakadémia népzenei tanszéke 
Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien 
tánctanítás: Anton- von Weber- Platz 1, 1030 Bécs, 
Clara-Wieck-Schumann-Saal zenetanítás: Ungargasse 14, 1030 Bécs, 2. emelet
további információ: http://www.wukv.at/

JÚNIUS 13.
ZÁRÓ CSERKÉSZNAP BÉCSÚJHELYEN
72. számú Széchenyi István Cserkészcsapat
pontos időpont és részletek még egyeztetés alatt
további információ: http://www.cserkesz.at/