Május 2014

PDF - HU PDF - DE

Kedves Olvasók! 
Ez az első száma a Kerekasztal havonként megjelenő hírlevelének, amely a jövőben tagszervezeteink eseményeiről igyekszik beszámolni, illetve az ernyőszervezet híreit fogja az egyesületek számára továbbítani. Reméljük, hogy munkánk révén mindenkihez eljutnak majd a fontos információk, és bízunk abban, hogy az egyesületi tagok örömmel fogják olvasni írásainkat. 
Üdvözlettel: 

2014. március 22-én tartotta meg emlékmiséjét a nagyhírű bécsi Európa-Club a császárváros méltán leghíresebb templomában, a Stephansdomban azon alkalomból, hogy a magyar egyesület idén ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját. A szertartás alatt, amelyet egyébként Dr. Cserháti Ferenc, Esztergom-Budapest egyházmegyei segédpüspök celebrált, a szlovákiai Somorjai Híd Vegyes Kar tagjai biztosították a gyönyörű zenei aláfestést. A misén közreműködött még Varga János, a Pazmaneum rektora, valamint Simon Ferenc, bécsi esperes-plébános is. Nyitóbeszédet Dr. Smuk András, az évfordulóját ünneplő klub elnöke mondott.

2014. tavaszától két ösztöndíjas segíti kitartó munkájával a Kerekasztal és annak tagszervezetei és egyesületei munkáját. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából egy 6 hónapos missziót teljesítenek, ahol a szervezetek és egyesületek munkájának segítése mellett a diaszpórában élő magyarság közösségi és hagyományőrző programokkal való összefogása is kiemelt feladatuk. Ale Márió Dániel szeptemberig,  Keller Rita pedig október végéig lesz a segítségünkre. 

  

2014.március 30-án az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának és az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének a szervezésében - a Holokauszt-emlékév keretében - Radnóti szavalóversenyt rendeztek Magyarország bécsi nagykövetségén.Hat különböző kategóriában indult az a több, mint százhúsz részvevő, akik között ugyan többségben voltak a magyar felmenőkkel rendelkezők, de a több, mint háromszáz érdeklődő legnagyobb megdöbbenésére, olyanok is versenybe szálltak, akik német anyanyelvűként a magyart, mint idegen nyelvet tanulják az említett egyesület (AMAPED) iskolájában. 
A megmérettetésen nemcsak Radnóti-versek hangzottak el, hanem József Attila, Pilinszky János és Nagy László műveiből is szavaltak a fiatal előadók, akiknek a teljesítményét többek között – a zsűri tagjaiként - Bálint András és Malek Andrea színművészek is értékelték. A szervezők a legkisebbeknek is kínáltak szórakozási lehetőséget a verseny folyamán: a burgenlandi Ungarisches Medien- und Informationszentrum tagjai nagyszerű műsort állatottak össze a számukra.

A Dorotheergasse utcai Református Templomban az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat szervezésében a „Templomok Hosszú Éjszakája” című koncerten Falus Anna operaénekes csodálatos szoprán énekét hallhatta a közönség, melyet Handl György orgonista hibátlan orgonajátéka kísért. A közel egy órás műsor programjaként Kodály Zoltán, Járdányi Pál, Gárdonyi Zoltán, Gárdonyi Zsolt, Farkas Ferenc, Antalffy-Zsiross Dezső és Erkel Ferenc műveket adtak elő.  A koncert nagy sikernek örvendhetett, nagyon szép és megható volt, kellemes zárása a dolgos hétköznapoknak. 

2014.05.23