Június 2014

PDF - HU PDF - DE

2014. június 11-én fogadást tartottak a bécsi magyar nagykövetségen Szalay-Bobrovniczky Vince nagykövet úr búcsúztatásának alkalmából. A nagykövet visszamegy Budapestre, ahol egy magas és felelősségteljes pozíciót fog átvenni a Külügyminisztériumban. Az Auszriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának nevében, amely időközben a legfontosabb és legsikeresebb ausztriai magyar egyesületek ernyőszervezete lett, nagyon szeretnék a nagykövet úrnak köszöntetet mondani a Bécsben végzett munkájáért, és különösen azért, hogy mindig kiállt a magyar közösségért, és hogy nagyon gyakran személyesen segített a problémák megoldásában.
A magasrangú vendégek nagy száma világosan mutatja, milyen nagyra értékelik Szalay-Bobrovniczky nagykövetet kollégái, az osztrák partnerek és az ausztriai magyar közösség tagjai is. A Kerekasztal részéről is majdnem minden tagszervezet képviselője jelen volt, és személyesen köszönték meg a nagykövet úrnak a munkáját.
Munkálkodása eredményeinek még sokáig hatása lesz Bécsben, és én kívánok Szalay-Bobrovniczky nagykövet úrnak további tevékenységéhez és feladataihoz sok sikert, amelyben Bécsben való működése során is része volt.                

A Magyar Egyesületek Központi Szövetsége Bécsben Hollós Józsefet választotta új elnökké. Mi szeretnénk ehhez Hollós Józsefnek szívből gratulálni és az ausztriai magyar közösségben sok sikert és eredményes munkát kívánunk. Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának főtitkáraként remélem, hogy ezek a változások a Központi Szövetségben lehetővé teszik azt, hogy a jövőben eredményesen dolgozzunk együtt. 

A Club Pannonia rendezvényt tartott 'Kultúra a gazdaságért, gazdaság a kultúráért' címmel. A beszélgetés 2014.június 2-án, 19 órakor volt az Eschenbach Palotában.
A neves meghívottak ( Dipl.Inf. Peter OROS, Dkfm. Peter Püspök, DDr. Christoph Thun-Hohenstein,  Dr. Thomas Trabitsch, Mercedes Echerer, Mag. Gabriele Proy, Alexei Kornienko) egy dologban egyetértettek: a kultúra összeköti a régiókat és elősegíti a kommunikációt gazdasági tekintetben. Azonban hangsúlyozták: a kultúra szponzorálásának területén még mindig nagyon sok nehézség jelentkezik.
Néhányan a vendégek közül hozzátették, hogy például az informatika és a művészet terén lehetséges az együttműködés, hiszen számos IT cég dolgozik a művészeti munkák kiállításán és digitalizálásán.
Ugyanakkor felvetődik a kérdés: mi a szponzorálás koncepciója?
 Mint ismeretes, a filantróp tevékenység fontos szerepet játszhat a kultúra támogatásában, azonban a marketing az egyik legbonyolultabb feladatnak számít a művészet esetében.
A részvevők nehezményezték, hogy az oktatási rendszer a fiataloknak nem kínál elég információt a mai kultúrális lehetőségek kapcsán, és a művészek helyzete a gazdasági válság óta nehezebb lett. Az előrelépéshez azonban politikai döntések szükségeltetnek. 

2014. Június 1-én 17 órakor a bécsi Deutschordenskirche-ben ökumenikus istentiszteletet tartottak a nemzeti egység jegyében az ausztriai magyar keresztény egyházak képviselői. 
Az istentiszteletet Simon Ferenc bécsi esperes atya látta vendégül, valamint jelen volt még Fónyad Pál, az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet lelkipásztora, ezenkívül Karvanszky Mónika, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat lelkésze.
Az egyházi képviselők közös imát tartottak a magyarság egységéért és jövőbeni boldogulásáért, majd felváltva emelkedtek szólásra. Az esemény alatt a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség Liszt Ferenc Kórusa illetve a templom kántora szolgáltatta a zenei aláfestést. A közönség soraiból néhányan egymás után imádságokat, illetve a Szentírásból való részeket olvastak föl.
Ezt követően, meghívott vendégként, Nacsinák Gergely budapesti görög-ortodox pap hírdetett igét arról, hogy miként jelenik meg áttételesen az arianizmus eretneksége mai modern, materiális szemléletű világunkban. Az atya beszédében utalt arra is, hogy a közösségi egységre az egyházon belül tökéletes lehetőség nyílik, hiszen Krisztus egyben ablak a végtelenre, a Mindenható Atyára.
Az ökumenikus istentisztelet Simon Ferenc atya beszédével fejeződött be, majd a részvevők elénekelték a Himnuszt, és a felekezetek képviselői a Liszt Ferenc Kórus utolsó strófáinak hangjai közepette vonultak ki a többi jelenlévő kíséretében. 

2014.június 13-án, pénteken egy gyönyörű napos délutánon teljesen meghitt és családias kereteken belül került megrendezésre az AMAPED (Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete) ballagó ünnepsége. Az AMAPED 6 diákja búcsúzott el fájó szívvel az Schwedenplatzon működő tantermektől, ahová már egészen kicsi koruk óta jártak, hiszen ők voltak, akik elsőként heti rendszerességgel jártak ide magyar órákra nemcsak magyarul, hanem a magyar irodalomról és történelemről is tanulni, valamint megismerkedtek a magyar kultúrával, megemlékeztek a magyar ünnepekről, hagyományokról is.

2014.június 13-án, pénteken egy gyönyörű napos délutánon teljesen meghitt és családias kereteken belül került megrendezésre az AMAPED (Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete) ballagó ünnepsége. Az AMAPED 6 diákja búcsúzott el fájó szívvel az Schwedenplatzon működő tantermektől, ahová már egészen kicsi koruk óta jártak, hiszen ők voltak, akik elsőként heti rendszerességgel jártak ide magyar órákra nemcsak magyarul, hanem a magyar irodalomról és történelemről is tanulni, valamint megismerkedtek a magyar kultúrával, megemlékeztek a magyar ünnepekről, hagyományokról is. Mind a hatan ebben a tanévben magyarból le is érettségiztek, hárman csak szóban, hárman pedig írásban és szóban egyaránt. Az AMAPED tanárai büszkén emlékeznek majd vissza rájuk! Sok sikert kívánunk Nekik!

 

2014.június 14-én, szombaton délelőtt egy közel két órás műsorral zárta le 2013-2014-es tanévét a bécsi Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED). Az idei tanév kiemelkedően tartalmas volt, rengeteg program és rendezvény került megrendezésre az AMAPED keretein belül. Kirándulások, Mikulás rendezvény, Karácsonyi műsor, Farsang, Húsvét, Anyák napi ünnepség, és egy nagy visszhangnak örvendett rendkívül sikeres rendezvény, a Radnóti Szavalóverseny is teret kapott ebben a tanévben, melyben közel 500 diák tanult az AMAPED Bécsben és környékén működő telephelyein. 

2014.június 14-én, szombaton délelőtt egy közel két órás műsorral zárta le 2013-2014-es tanévét a bécsi Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED). Az idei tanév kiemelkedően tartalmas volt, rengeteg program és rendezvény került megrendezésre az AMAPED keretein belül. Kirándulások, Mikulás rendezvény, Karácsonyi műsor, Farsang, Húsvét, Anyák napi ünnepség, és egy nagy visszhangnak örvendett rendkívül sikeres rendezvény, a Radnóti Szavalóverseny is teret kapott ebben a tanévben, melyben közel 500 diák tanult az AMAPED Bécsben és környékén működő telephelyein. Az évzáró ünnepséget az AMAPED elnöke, Mentsik Szilvia nyitotta meg, később pedig az idei tanév sikereiről és eredményeiről, valamint az egyesület jövőbeli terveiről számolt be a kedves szülőknek, gyerekeknek, érdeklődőknek. Az évzáró a helyi Uránia mozi előadó termében volt megrendezve, ahol teltházas közönség tapsolt együtt a fellépőknek. Napraforgók és Délibáb Néptáncegyüttesek gyermek és felnőtt néptánc produkciói után, a ballagó diákok énekeltek és szavaltak, felléptek még az óvodások, az első és második osztályos gyerekek is egy-egy kedves és színvonalas műsorral, valamint a programot a dráma csoport vidám előadása is színesítette. 
Az évzáró hangulata meghitt, vidám és családias volt. Az AMAPED tanulói az évzáró végén megkapták a bizonyítványokat, a gyerekek többsége pedig virággal és kisebb ajándékokkal kedveskedtek tanáraiknak megköszönve az idei munkájukat. 

Az alább csatolt link az AMAPED 2013-2014-es es tanévének összegzése, eseményei képekben, mely szintén része volt az évzáró ünnepségnek, melynek mind a gyerekek, mind pedig a szülők és tanárok nagyon örültek, újra átélhették a tanév eseményeit, élményeit.

A videó összeállítást Keller Rita bécsi ösztöndíjas készítette.

https://www.youtube.com/watch?v=uY5fpqWV6sE&feature=youtu.be

 

Immár ötödik alkalommal került megrendezésre a bécsi BMME (Bécsi Magyar Munkás Egyesület) átlal, 2014 Június 14-15-én a "Gulyás fesztivál" a Bömischer Prater-Tivoli Center-ben, Bécsben. 
A szervezők Kiss-Lehocki Ilona és Kiss József, örömmel és büszkeséggel gondolnak vissza az elmúlt négy évre, hiszen minden évben bővült az érdeklődők illetve a versenyző hobbi szakácsok száma is. Míg az első évben 10 lelkes csapat  mérte össze erejét, addig a szombati versenyen már 32 csapat munkáját bírálhatta  az 5 tagú szakemberekből és laikusokból álló zsűri.
 

Immár ötödik alkalommal került megrendezésre a bécsi BMME (Bécsi Magyar Munkás Egyesület) átlal, 2014 Június 14-15-én a "Gulyás fesztivál" a Bömischer Prater-Tivoli Center-ben, Bécsben. 
A szervezők Kiss-Lehocki Ilona és Kiss József, örömmel és büszkeséggel gondolnak vissza az elmúlt négy évre, hiszen minden évben bővült az érdeklődők illetve a versenyző hobbi szakácsok száma is. Míg az első évben 10 lelkes csapat  mérte össze erejét, addig a szombati versenyen már 32 csapat munkáját bírálhatta  az 5 tagú szakemberekből és laikusokból álló zsűri.
A szervezők és a részt vevők nagy megtiszteltetésére ebben az évben a Magyar Királyi Szakácsok Kerekasztal Lovagrendje anyaországi és Vajdasági képviselői is eljöttek, akik felvették soraikba a már 5 éve zsűri-elnöki posztot ellátó Gál Zoltán okleveles szakácsot, valamint lovaggá ütötték a BMME többéves elnökét, a Gulyásfesztivál értelmi szerzőjét és mindenkori rendezőjét, Kiss Józsefet. A vándorserleg (fa alapon, három lábon álló fém bogrács, a nyertes csapatok belegravírozott nevével) az idén a bécsi Dávid OK csapaté lett, de az évek alatt járt már vajdasági csapatnál és erdélyi győzteseknél is. Ez pedig ékes bizonyíték arra, hogy a magyar az magyar bárhol is legyen a világban.
A BMME egyesület vezetősége különböző kultúr-, kézműves és kulináris programokkal készültek idén is. Volt népművészeti hagyományokat ápoló hímzett munkákat kiállító eladópult, valamint kürtöskalács és palacsintaárus is. A kulináris élvezeteket kedvelő látogatók az idén is szombaton és vasárnap is élvezhették az eladásra kerülő gulyást.
A népzenei élményeket a "Kis Balaton" balatonszentgyörgyi néptáncegyüttes, a bécsi Délibáb táncegyüttes valamint a szombathelyi "Jurta" Népzenekar biztosította. A könnyűzene kedvelőinek a magyarországi 4. Megasztár döntőse, Ásós Attila biztosított fergeteges party hangulatot. A szervezők Kiss-Lehocki Ilona és Kiss József összegzésként elmondták, hogy az idei fesztivál is sikeres volt, amit a megkérdezett résztvevők nagy többsége is alátámasztott.

 

A bécsi Club Pannónia a Collegium-Hungaricum Balassi Intézettel és a Magyar Turizmus Rt-vel közösen 2014.június 17-én, kedden este egy virtuális utazásra hívta az érdeklődőket a Collegium-Hungaricum előadótermébe. A vendégek fényképek, videók és prospektusok, illetve különböző és sokszínű prezentációk segítségével ezúttal Miskolcra utazhattak virtuálisan. Harmadik nagy sikerű, teltház előtti estéje volt ez a bécsi Club Pannoniának. Radda István a Club Pannonia vezetőségi tagja és egyben az est egyik szervezője elmondta, hogy az előadás fő célja nemcsak a bécsi magyarságnak, hanem a Club Pannonia tagjainak is bemutatni a magyarországi nagyvárosok sorozatot, ahol most Miskolcra került a sor. 

A bécsi Club Pannónia a Collegium-Hungaricum Balassi Intézettel és a Magyar Turizmus Rt-vel közösen 2014.június 17-én, kedden este egy virtuális utazásra hívta az érdeklődőket a Collegium-Hungaricum előadótermébe. A vendégek fényképek, videók és prospektusok, illetve különböző és sokszínű prezentációk segítségével ezúttal Miskolcra utazhattak virtuálisan. Harmadik nagy sikerű, teltház előtti estéje volt ez a bécsi Club Pannoniának. Radda István a Club Pannonia vezetőségi tagja és egyben az est egyik szervezője elmondta, hogy az előadás fő célja nemcsak a bécsi magyarságnak, hanem a Club Pannonia tagjainak is bemutatni a magyarországi nagyvárosok sorozatot, ahol most Miskolcra került a sor. Az előadás nagyon tartalmas volt, fontos és érdekes információkat lehetett megtudni Miskolcról és környékéről, egyrészt a gazdasági oldalról, másrészt a kulturális oldalról - most kezdődött a miskolci operahét -,ugyanakkor a híres Miskolci Egyetemről is hallhattak előadást az érdeklődők.  Az osztrák vendégeket Pflieger Péter, Miskolc polgármestere köszöntötte. Radda Marika, a Club Pannónia elnöknője köszöntötte a vendégeket. Előadást tartott Vécsi György miskolci gazdasági szakértő, továbbá Horváth Zita, a Miskolci egyetem rektor helyettese, ugyanakkor Fekete Nóra, a Diósgyőri vár referense is látványos képes prezentációt és egy rövid videó filmet mutatott be a Diósgyőri várban rendezett programokról, lovagi harcokról, rendezvényekről.  Az előadások után a vendégek többfajta miskolci kézműves munkákat valamint tipikus miskolci ínyencségeket kóstolhattak, többek között egy nagyon különleges, tokaji aszúval kevert sört is. Az előadó termen belül és kívül is számos prospektus, szórólap és tájékoztató brosúrákból vihettek haza a látogatók. A Miskolc előadásra nagy volt az érdeklődés, nagy sikerű este volt. 

 

 

Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala a Holokauszt-emlékév keretében tagszervezeteivel együttműködésben különböző rendezvényeket szervez. A Club Pannonia azt a megbízást kapta, hogy egy “generációkat átfogó” buszos utazást szervezzen Budapestre.

Rada Marika asszony vezetése alatt az AMAPED diákjai és pedagógusai is részt vettek azon Sági Zsuzsanna vezetésével. A nagy érdeklődés miatt egy 60 fős buszt béreltünk a Blauguss-Agora társaságnál.

Egy rövid kávészüntet leszámítva egyenesen a Hotel Tamás Gyulyás éttermébe mentünk, ahol az ebédet közösen fogyasztottuk el. Itt köszöntött minket Dr. Czeglédi József egyetemi professzor, a budapesti közép-európai Club Pannonia elnöke.

Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala a Holokauszt-emlékév keretében tagszervezeteivel együttműködésben különböző rendezvényeket szervez. A Club Pannonia azt a megbízást kapta, hogy egy “generációkat átfogó” buszos utazást szervezzen Budapestre.

Rada Marika asszony vezetése alatt az AMAPED diákjai és pedagógusai is részt vettek azon Sági Zsuzsanna vezetésével. A nagy érdeklődés miatt egy 60 fős buszt béreltünk a Blauguss-Agora társaságnál.

Egy rövid kávészüntet leszámítva egyenesen a Hotel Tamás Gyulyás éttermébe mentünk, ahol az ebédet közösen fogyasztottuk el. Itt köszöntött minket Dr. Czeglédi József egyetemi professzor, a budapesti közép-európai Club Pannonia elnöke.

Innen pontosan öt perc alatt jutottunk elgyalog a közelben fekvő Holokauszt-centrumhoz. A közel 60 részvevőt egy német és egy magyar nyelvű csoportra osztották. A szakavatott idegenvezetés révén vissztakinthettünk az I. vh. idejétől a II. vh. Végéig terjedő időszakra. Nagyhatású, autentikus képek és filmrészleteken keresztül a különböző, kronológiai sorrendbe rendezett szobákban egy áttekintést kaptunk a holokauszt embertelen folyamatáról.

Az új élmények és a hallott történelmi ismeretek, amelyek hozzánk a szakszerű kommentárokon keresztül jutottak el, elegendő témát adtak a későbbi beszélgetésekhez.
Majd buszunkkal Európa legnagyobb zsinagógájához hajtottunk. Itt ugyancsak kétnyelvű idegenvezetésben részesültünk, és a zsidó hit specifikus tulajdonságaival is megismerkedhettünk. Természetesen nagyon sokat hallottunk e zsinagóga történetéről is, melynek kapcsán azt is megemlítették, hogy Budapesten sok más, kisebb zsinagóga is van. 
Azután mindkét csoport átsétált az újonnan megynyitott Raoul Wallenberg emlékparkon, amely a zsinagóga területén van. Megcsodálhattuk az emlékfát és a békeszimbólumot, amely a Magyarországról származó filmszínész, Tony Curtis ajándéka.
Ezt követően tettünk a buszunkkal – szintén idegenvezetéssel – egy városi körutat Budapesten keresztül, melynek során Radda István, az '56-os szabadságharcosok lovagrendjének nagypriorja, a diákokkal együtt koszorút helyezett el a Radnóti Miklós emlékműnél. 

Majd a Dunapart mentén utaztunk végig, ahol 40 méteren át 60 pár fémből készült cipőt helyeztek el, amelyek a holokauszt áldozataira, akiket a Dunába lőttek, kell, hogy emlékeztessenek.

A kezdődő erős  esőzés ellenére láttuk többek között az impozáns parlamentet, a Halászbástyát valamint az elnöki palotát a várban. A pesti oldalon végighaladtunk az UNESCO-Világörökséghez tartozó Andrássy úton a Hősök teréig, amelyen a korai magyar történelem nagy alakjainak szobrai láthatók, onnan továbbutaztunk a Széchenyi Termálfürdő felé, de utunk során megtekinthettük Budapest leghíresebb éttermét a Gundelt is.
Némileg fáradtan, de sok maradandó élménnyel gazdagodva indultunk haza, és Bécsbe majdnem a tervezett időpontban érkeztünk meg.