Tagok

AFMKCs

Az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervete, négy magyar kultúregyesület, a „Bécsi Magyar Munkás Egyesület“,  „Bécsi Magyar Iskolaegyesület“, a „Bécsi Magyar Kultúegyesület „Déibáb“ és a „Vajdaság Bécsi Magyar Kultúregyesület“ közös...

AMAPED

Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete – AMAPED „Magyar, mint anyanyelv” „Magyar, mint származás nyelv” „Magyar, mint idegen nyelv” kurzusai mellett számos oktatáson kívüli tevékenységet is kínál. Oktatói évtizedes szakmai tapasztalattal és t...

AMEGY

Az Ausztriai Evangélikus Egyház nemzetiségi-nyelvi hovatartozás alapján 1956 óta működő gyülekezete, melynek munkaterülete Őrisziget kivételével az egész ország területére kiterjed. Bécsben és Grácban végez rendszeresen magyar nyelven szolgálatokat....

BMI

BÉCSI MAGYAR ISKOLAEGYESÜLET Magas színvonalú magyar anyanyelvi oktatást, idegen nyelv oktatást, nyelvvizsga lehetőséget, bölcsődés és óvodás foglalkozásokat biztosít kiscsoportos keretek között.   Az 1926-ban alakult Bécsi Magyar Iskolaegyesület...

BÉMOSSZTE

A Bécsi Magyar Oktatást Segítő Szülők és Támogatók Egyesülete 2012-ben alakult, azzal a céllal, hogy a pedagógusokkal karöltve a szülők összefogása által támogassa a magyar nyelvű oktatói és nevelői munkát Bécsben és környékén. Az egyesület legfonto...

BMK

Az egyesület 1968-ban alakult a burgenlandi magyarság anyanyelvének ápolása, kultúrájának és hagyományainak megőrzése, érdekeinek képviselete és jogainak megóvása céljából.Az egyesület 1968-ban alakult a burgenlandi magyarság anyanyelvének ápolása, k...

Europa-Club

Tevékenységét, egyrészt a színvonalra való törekvés, másrészt az 1956-os forradalom eszméihez való ragaszkodás határozta meg. Mindvégig kompromisszum nélkül vállalta az ellenzékiség szerepét a kommunista rendszerrel szemben.A Bécsi Magyar Egyesület 1...

BMKBE

Az egyesület melynek tevékenysége nem nyereség elérésére irányul és elsösorban a Bécsben és Bécs környékén élö magyar diákok nyári magyarországi táborának anyagi és erkölcsi támogatása a föcél....

BMKE

(1522 óta működik.) Minden vasár- és ünnepnapon magyar szentmise a Német Lovagrend Árpádházi Szent Erzsébetnek szentelt templomában. A szentségek magyar nyelven történő kiszolgálása mellett ministráns, ifjúsági, családi, szenior és zenecsoport működi...

BMME

A „Bécsi Magyar Munkás Egyesület“ – BMME az 1899-ben Bécsben élô magyar munkások által megalakított szervezetbôl nötte ki azzá magát, ami ma is. Egyesületünk tehát, a legrégebbi magyarok által megalakított szervezetek egyike Ausztriában. Magja mindaz...

Club Pannonia

A Club Pannonia 1992-ben alakult meg, röviden a rendszerváltás után, amikor a gazdasági, kultúrális és turisztikai kontaktusok iránt nagy szükség alakult ki. A cél akkor is és és még mindíg az osztrák-magyar kapcsolatok ápolása és bövítése. Ezért a C...

Délibáb Néptánccsoport

1947-ben magyar fiatalok lelkes csoportja a magyar néptánc hagyományaival kezdett foglalkozni és létrehozta a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesületen belül muködo azonos nevet viselo Délibáb néptánccsoportot. A Délibáb több évtizedes fennállása alatt...

KMEM

A KMÈM bécsi csoportjának tevékenységei: Rendezvények:  előadókat hív meg keresztény és magyar témájú előadásokra,  zenei esteket ill. szindarabokat és filmeket mutat be.  évente ádventi rekollekciót rendez december 8-án.  minden évben február 3...

MDE

A Magyar Diákok Egyesülete – Verein Ungarischer Studierender 1999-ben alakult meg, azzal a céllal, hogy összefogja a Bécsben élő magyar diákságot. Az évek során egyre nőtt az osztrák fővárosban tanuló magyar diákok száma, jelenleg több mint kétezren...